Bror Hvistendahls arkiv H 232

12  Download (0)

Full text

(1)

Bror Hvistendahl (1904-1980), fil.lic., lärare, konstnär, föddes 1904 i Göteborg som son till grosshandlare och konsul Jean Olof Erikson och konstnärinnan Signe Hvistendahl-Erikson.

Bror Hvistendahl började tidigt intressera sig för organisk kemi. År 1923 tog han studentexamen på reallinjen i Göteborg. Han skrev sig in på Uppsala universitet och studerade både kemi och fysik. År 1925 började han även intressera sig för filosofi, särskilt Oswald Spenglers teori, och astronomihistoria. Under åren 1926-1927 studerade även arkeologi, geologi och geografi. Redan 1928 publicerade han ett arbete betitlat ”Istiden och de ljusa raserna” samt några andra artiklar.

År 1928 avlade han fil.kand. examen. Under vårtermin1929 fortsatte han sina studier i cellulosakemi i Åbo. På sommaren återvände han till Sverige och arbetade på Marma Sulfatfabriks AB. År 1930 började han sitt licentiatarbete hos professor Hans von Euler-Chelpin vid Stockholms högskola och 1932 framlade han fil.lic. avhandlingen ”Syntes av galaktos - G-fosforsyra”.

Hösten 1933 och våren 1934 studerade Bror Hvistendahl i Köpenhamn där han utarbetade och prövade en ny teori om sockrets alkoholiska jäsning. 1935 återvände han till Stockholms högskola och lämnade in sin doktorsavhandling till offentlig granskning. Hans teori väckte ett åtskilligt motstånd i de svenska vetenskapliga kretsarna och disputationen misslyckades. År 1943 återupptog Bror Hvistendahl sin jäsningsforskning och lade fram en omarbetad avhandling som skulle ventileras 1944. Avhandlingen blev inte godkänd denna gång heller. Dr Astrid Cleve, som tog del av avhandlingen, bekräftade emellertid en del av Bror Hvistendahls gjorda upptäckter även om hon inte accepterade hela hans jäsningsteori.

Från och med 1936 arbetade Bror Hvistendahl med avbrott som gymnasieadjunkt och undervisade i kemi och matematik på flera läroverk. På hösten 1940 fick han ett vikariat på Valdemarsviks gymnasium och på våren 1941 som lektor i Norrköping, sedan som lärare vid Viggbyholmsskolan och kommunala Mellanskolan i Köping. 1945-1946 var han lärare vid Oscar- Fredriksborgs samskola och 1949 vid Folkskoleseminariet i Gävle, därefter var han lärare i Falun, Göteborg och Alvesta. Han pensionerades år 1969 från Hallsbergs läroverk. Han fick även tillfälliga anställningar som kemist på flera kemiska bolag bl.a. Bohus Elektrokemiska, Sulfit AB, Göta, Svenska Sockerbolaget. På våren 1938 prövade Bror Hvistendahl även yrken som milvedshuggare i Hagfors.

Trots motgångar fortsatte Bror Hvistendahl vidare sin forskning och via biokemiska sockeregenskaper och insulinet kom han in på sockersjuka, barnförlamning och hjärninflammation. Han upptäckte ett statistiskt samband mellan världens epidemiska sjukdomar och solens elektromagnetiska strålning.

Han studerade även andra frågor rörande hälsa, kost och jordbruk. Sina rön publicerade han i böcker, bl.a. De epidemiska sjukdomarnas periodiska system (Mariestad, 1952) och ett stort antal populärvetenskapliga artiklar. Bror Hvistendahl skrev även några självbiografiska pjäsmanuskript, bl.a. Nya vindar: ett skådespel i 3 akter publicerat 1936 (Mariestad) under namnet Nils Erikson.

Bror Hvistendahl hade även ett stort intresse för oljemåleri som han fick i ungdomsåren tillsammans med sin mor och bror. Han inspirerades särskilt av Edvard Munchs målningar och fick även träffa konstnären själv under en sommarvistelse i Dovre (Norge). Bror Hvistendahl fick dock inte någon utförlig utbildning i teckning och målning och blev en amatörkonstnär. År 1945 återupptog han sitt intresse och målade berglandskap och skissartade figurkompositioner och deltog i flera utställningar.

Bror Hvistendahl gifte sig 1941 med Lene Elisabeth Bergman (1905-2002), som 1940-1941 var lärarinna vid Kommunala Mellanskolan i Valdemarsvik. Från 1943 var hon lärare vid slottsskolan i Stockholm för prins Gustaf Adolfs döttrar och deras kamrater. Bror och Lene Hvistendahl hade två döttrar Liv född 1942 och Sylvia född 1946.

(2)

Bror Hvistendahls arkiv förvärvades av Göteborgs universitetsbibliotek år 2007 som en gåva (Acc 2007:08). Arkivet består av 15 volymer i 4:o och folio samt 1 ligg.folio volym och omfattar tiden 1897-1980. I arkivet ingår manuskript och utkast, arbetsmaterial, en svit biographica, trycksaker, fotografier och skisser samt en brevsamling.

Förteckning

Manuskript Vol. 1

Pjäser och diverse manuskript

Titel Tid Anm.

Intermezzo på Varbergs fästning: skådespel i en akt Odat. 3 bl. (5 ex.) maskinskrivet manuskript Finngruvans guldskatt: skådespel i 3 akter Odat. 22 bl.

Sagan om Tulfita Sforza: skådespel i 1 akt Odat. 20 bl.

Storkhanens härskarinna: skådespel i 3 akter Odat. 11 bl.

Tetrafosfat: skådespel i 1 akt Odat. 10 bl.

Korallhalsbandet: berättelse från 1100-talets Portugal Odat. 16 bl.

Tjusarinnan Majtanas galaislav: berättelse från 1100- talets Portugal

Odat. 8 bl.

Tjusarinnan Majtanas Galaislav: berättelse från senantiken

Odat. 8 bl.

Ambicatus, gallernas konung: berättelse från senantiken Odat. 5 bl.

Ostias ängel: berättelse från senantiken Odat. 4 bl.

Charlotte: [till minne av Charlotte Mannheimer] Odat. 6 bl.

Vol. 2

Vetenskapliga manuskript och arbetsmaterial

Titel Tid Anm.

Hur ha bergkedjorna uppkommit? Odat 1 manuskript, 1

renskrift

Malthosetetraphosphate Odat. Maskinskrivet

manuskript, 2 ex., variant på

manuskriptet (6 kopior)

Jäsningsteorins uppkomst Odat. Maskinskrivet

manuskript, 3 bl.

[Tetrafosfat] Odat. 1 manuskript och

arbetsmaterial, 1 fasc.

Sockrets alkoholiska jäsning [ett kapitel till memoarbok?]

Odat. Korrektur, 1 fasc.

Sockrets alkoholiska jäsning. Publ. i Kultur och vetenskap 1979:3

Odat. Stenciler (2

kopior) Samband mellan infektionssjukdomar och

elektromagnetisk strålning från solen. Publ. i Biologisk medicin 1979:1

1979 2 maskinskrivna

manuskript Epidemiska sjukdomar, sillperioder och solens strålning Odat. 1 manuskript och

(3)

arbetsmaterial Solkraftens gåta. Publ. i Merkurius: Borås

astronomisällskaps informationstidskrift, 1976:9. Häri även översättning till engelska; en skrift om solfläckar som delades ut i samband med Bror Hvistendals föredrag på G.A.K. samt kurvor på solfläckar.

Odat. 3 manuskript,

arbetsmaterial

Den dubbla solfläcksperioden (22.250 år) och dess härledning genom “Epidemisk fotografering” av solens inre

Odat. Manuskript,

varianter

Tjocktarmens gåta Odat. 1 manuskript

Blodpestens gåta Odat. 1 manuskript

Vol. 3

Vetenskapliga manuskript och arbetsmaterial

Titel Tid Anm.

Kinderlähmung und Nordlichter Odat. 1 manuskript,

ofullst.

Das periodische System der epidemischen krankheiten Odat. 1 manuskript ofullst.

Kinderlähmung in Schweden Odat. 1 manuskript

Korrelationer mellan epidemiska sjukdomar och solens elektromagnetiska strålning, m.m.

Odat. Stenciler

Den epidemiska hjärnhinneinflammationen:

arbetsmaterial

Odat. 1 fasc.

Polio in the United States (kapitel till Epidemiska sjukdomarnas periodiska system) Bilagor: 2 brev till Bror Hvistendahl från Deborath L. Frazier ( - ), associate editor, Cycles, dat 23/1, 11/4-1973.

Odat. 1 manuskript,

bilagor

Hjärnhinneinflammation i Göteborg Odat. 1 manuskript

Barnförlamning i Göteborg 1956 Odat. 1 manuskript

Barnförlamning i Stockholm Odat. 1 manuskript

Manuskript till insändare: Virusrenässansen 79, Centrum för tvärvetenskap, Infarkternas kosmiska ursprung, Epidemiernas kosmiska ursprung?, Jäsningsvirus, Nobelpris på osäker grund? m.m.

Odat. 1 fasc.

Barnförlamning och norrsken: arbetsmaterial Odat. 1 fasc.

De epidemiska sjukdomarnas periodiska system: diverse arbetsmaterial. Häri även brev från Christian Vibe (1913-1998), zoolog, dat. 24/5-1966

Odat. 1 fasc.

Epidemiska sjukdomar: diverse anteckningar Odat. 1 fasc.

Polio: arbetsmaterial 1948-1970, odat. 1 fasc.

Vol.4.

Manuskript, arbetsmaterial och ämnesordnade handlingar

Titel Tid Anm.

Solfläckar, polio och andra sjukdomar: diverse anteckningar

Odat. 1 fasc.

Norrsken, epidemiska sjukdomar, m.m.: diverse anteckningar

Odat. 1 fasc

Sun-activity during years with few sunspots m.m. : Odat. 1 fasc. ,

(4)

Diverse anteckningar

Diverse excerpter ur Svenska läkartidningen, m.m. Odat. 1 fasc.

Handlingar rörande THX-behandling. Hit brev från Erik Holmgren, Folke Henriksen, Folke Dahlström och Riksföreningen för thymosforskning

1969-1976 1 fasc.

Handlingar rörande Svensk Biometeorologisk förening.

Häri protokoll, kallelser, rapporter, tryck

1971-1972 1 fasc.

Handlingar rörande Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor

1975 1 fasc.

Djurens och människornas spridning på vår jord Odat. 1 manuskript Manuskript till diverse insändare rörande jordbruk Odat. 1 fasc.

Hästförlamning i Axevalla [1975] 1 manuskript och

arbetsmaterial

Diverse anteckningar Odat. 1 fasc.

???Recensioner rörande Bror Hvistendahls publikation Jordbruksrenässans i Sverige? Mariestad, 1970, m.m.

1970-1971 1 fasc.

Vol. 5

Diagram och statistiktabeller rörande epidemiska sjukdomar, album med tidningsklipp om sjukdomar.

Vol. 6

Anteckningsböcker

Häri anteckningar rörande socker (1924,1929), fysik (Odat.), epidemiska sjukdomar (Odat.) och svenskt jordbruk (1970) , 10 häften,

Biographica Vol. 7

Handling Tid Anm.

Självbiografi Odat. 1 pärm (65 bl.)

[Diverse biografiska anteckningar] Odat. 5 bl.

Farfars ”upptäckt”: manuskript Odat. 5 bl.

Så föddes Spiran: manuskript Odat. 1 bl.

Signe Hvistendahl. Till vårt hem: anteckningsbok med skrivelser till Bror och Lene Hvistendahl

[1942] 1 häfte

Utdrag ur protokoll hållet vid disputation 1935, Stockholms högskola, och disputation 1944 Uppsala universitet

1935, 1944 1 fasc.

Tjänstgöringsbetyg, m.m. 1951, 1976 1 fasc.

Adressböcker, recept, körkort, diverse biographica 1929, 1961, odat. 1 fasc.

Agnes Fasbenders dödsboförteckning 1951 1 fasc.

Carsten Hvistendahl. Biografiskt manuskript tillägnat till Bror Hvistendahl på 50-årsdagen.

1954 4 bl.

Carsten Hvistendahl. Tal till Bror Hvistendals 60- årsdag 7/1-1964

1964 1 manuskript, 10 bl.

Diverse verser och hälsningar till Bror och Lene Hvistendahl och andra personer

1961-1976 1 fasc.

Uttalanden om Bror Hvisendahls forskning: avskrifter 1934-1976 1 fasc.

Lene Hvistendahl. Almanacka 1980 1980 1 fasc.

(5)

Program till minnesstund vid Bror Hvistendahls jordfästning 23 oktober 1980, minnesteckningar

1980 1 fasc.

Bror Hvistendahl: Bibliografi 2007 Utskrift från Libris,

2 bl.

Fotografier Vol. 8

Bild Tid Anm.

Farfar och farmor Jean O. Erikson d.ä. och Petra Erikson, f. Apenes, på Hjérkin (Norge)

Odat. 2 fotografier

Jean O. Erikson d.ä. Foto av Steen-Möller. Odat 1 visitkortsfotografi

Waldemar Hvistendahl till häst Odat. 1 fotografi

Signe Hvistendahl (1881-1943), konstnär 1897-1900?, odat. 17 fotografier Fotografier av Signe Histendahls målningar, 1

vykort med Norefjell - utsikt från Sandum, Säter

Odat 2 fotografier, 1

vykort Jean O. Erikson (1872-1950), konsul 1906-1947, odat. 17 fotografier Bilder från Bror och Carsten Hvistendahls

föräldrahem, Erik Dahlbergsgatan 14, Göteborg

Odat. 9 fotografier

Bror och Carsten Hvistendahl (barn- och ungdomsbilder). Häri även porträtt av Carsten Hvistendahl i Spanien och porträtt av moster Hildur Hvistendahl (tant Titti).

1913-1920?, odat. 14 fotografier, 2 negativ

Bror Hvistendahl (1904-1980) 1960-1970- talet, odat. 16 fotografier

Bror och Lene Hvistendahls bröllop 1943 6 fotografier

Bror Hvistendahl med familj och vänner. Häri även bilder på Lillskog, Viggbyholm, Bror och Lenes hus.

1954-1974, odat. 13 fotografier

Lene Hvistendahl (1905-2002), f. Bergmann Häri även bilder på Lene med döttrar Liv och Sylvia, Lenes syster Margareta med hennes make Carl Wurster (1900-1974).

1941-1974, odat. 23 fotografier

Liv och Sylvia Hvistendahl, Eva Hvistendahl, Roland och Isabelle Hvistendahl, samt Brors barnbarn

1949-1965, odat. 24 fotografier

Reseminnen: ett album med bilder på Bror och Lene Hvistendahl. Med dedikation: ”Till Pappa Jean O. på födelsedagen d.24.7.1941 från Bror och Lene”

1941? 1 album

Tryck

Vol. 9 Egna, kronologiskt ordnade Broschyrer och tidskrifter

De ljusa rasernas ursprung. Stockholm : Seeling, 1928.

Nya vindar: skådespel i 3 akter av Nils Erikson. Mariestad 1936. 2 ex. (Finns även en kopia).

Zymofosfatet och alkoholiska jäsningen. Mariestad, 1935. Akad. avhandling Sockrets alkoholiska jäsning. Mariestad, 1944. Akad. avhandling.

(6)

Nya vindar. Mariestad 1950.

Barnförlamning i Sverige år 1956. Mariestad, 1951.

De epidemiska sjukdomarnas periodiska system. Mariestad, 1952. 2 ex.

Den dubbla solfläcksperioden 22.250 år. Ingår i Cassiopea: Astronomiska sällskapet Tycho Brahes årsbok 1952, ss. 69-77.

Jordbruksrenässans i Sverige? Mariestad, 1970, 2 ex..

Barnförlamning och norrsken. Ingår i Värld och vetande: populär- och tvärvetenskaplig tidskrift 1973, nr 8, ss.225-230.

Correlation between Polio and Sunspots and Norden Lights. Ingår i Cycles 1973, april, s.89-92.

Arternas kosmiska ursprung? Mariestad, 1976. Bilagor: kurvor och tabeller, 4 bl .

Solkraftens gåta. Ingår i Merkurius: Borås astronomisällskaps informationstidskrift 1976, nr 9.

Möte med Munch. Ingår i Kultur och vetenskap 1978, nr 3, s.13-17.

Barnförlamning och norrsken. Ingår i Kultur och vetenskap, 1978, nr 4, s.7-12.

Arvid Nilsson. Ingår i Kultur och vetenskap, 1978, nr 4, s.26-27.

Den arabiska världsåskådningens renässans. Ingår i Kultur och vetenskap, 1979, nr.1, s.29-34.

Storsiljans forna utbredning. Ingår i Kultur och vetenskap, 1979, nr.2, s.21-24.

Sockrets alkoholiska jäsning: Forskarminnen från 1930-talet. Ingår i Kultur och vetenskap 1979, nr 3, s.24-26.

Konstrenässans i Göteborg. Ingår i Kultur och vetenskap, 1979, nr.4, s.6-11.

Samband mellan infektionssjukdomar och elektromagnetisk strålning från solen. Ingår i Svensk tidskrift för biologisk medicin. 1979, nr 1, s.5-12.

Abuthnot Lanes upptäckt. Ingår i Kultur och vetenskap, 1980, nr.2, s.30-32.

Epidemihistoria. Ingår i Kultur och vetenskap, 1980, nr.3, s. 17-19.

Särtryck

Syntes av galaktos-6-fosforsyreester. Särtryck ur Svensk kemisk tidskrift, XLIII, 1931, s.202-205.

Syntes och enzymatisk spaltning av galaktos-6-fosforsyreester. Särtryck ur, XLIV, 1932, s.156-162.

Diverse särtryck ur Svensk kemisk tidskrift. Häri sammanbundna: Syntes av galaktos-6-

fosforsyreester, 1931; Syntes och enzymatisk spaltning av galaktos-6-fosforsyreester, 1932; Oxidativ nedbrytning av lävoglukosan, 1932. Med dedikation: Till mor och far 10 nov.1932.

Das Zymophosphat und alholische Gärnung. 1933, Särtryck ur okänd tysk tidskrift.

Poliomyelitis in Sweden, 1951, (en folder), 3 ex. Bilaga: ett foto med kurvor.

(7)

Vol. 10 Tryck av andra författare Böcker

Bertenius, Bertel S:son (1888-1971). On the problem of poliomyelitis: An epidemiological-statistical study Akad. avhandling. Lund, 1947.

Dalén, Per, 1935-. - Season of birth in schizophrenia and other mental disorders. Akad. avhandling.

Göteborg, 1974. Bilagor: Dalén, Per. Month of birth and schizophrenia. Särtryck ur Acta Psychiatrica Scandinavica, Suppl. N. 203 1968, diverse anteckningar av Bror Hvistendahl.

Ehrensvärd, Gösta, 1910-1980. Före - efter: en diagnos. Stockholm, 1971, 3 uppl. (Med dedikation till Bror Hvistendahl från författare).

Lambert, Alfred; Creuzé, Pierre. Etudes sur les Influences Cosmiques. Paris, 1947.

Moreux, Théophile. Les influences astrales par l’abbé Moreux. Paris, 1942.

Stetson, Harlan True (1885-1964). Sunspots in action. N.Y, 1947.

Broschyrer och särtryck

Andersson, Malte, Hansson, Lennart. Populationsreglering hos smågnagare – några hypoteser.

Särtryck ur Fauna och flora, 1974, nr. 4.

Capel-Boute, C. Essais de synthèses interdisciplinaires dans l'étude des relations entre phénomènes solaires et terrestres en chimie physique et dans les Sciences de la Vie. Särtryck ur CR XV Convegno della Salute. Ferrara, 1968.

Cleve-Euler, Astrid, 1875-1968. Sista biten i puzzlet: slutord i ett par gamla stridsfrågor om skalbankar och landvågor, Nordens geologer tillägnade. Uppsala, 1962. (Med dedikation av författaren), 2 ex.

Cleve-Euler, Astrid, 1875-1968. Tillfrågan om alkoholjäsningens initialstadier. Några anmärkningar till B. Hvistendahls jäsningsschema. Uppsala, 1945, 3 ex.

Egeland, Alv. Hva vet vi om norlyset?. Särtryck av Naturen 1976, nr. 5/6.

Facts and figures about infantile paralysis. New York : The National Foundation for Infantile Paralysis, Inc., 1947.

Haine, E. Beeinflussen luftelektrische Faktoren - insbesondere Ionenkonzentrationenswechsel der Luft – Periodizitätserscheinungen im Häuten der Blattläuse? Särtryck ur Z. ang.Entomologie 1962 bd. 50, 2, ss.222-232.

Holmström, Sven. Deltidsjordbrukets möjligheter och problem – en principdiskussion. Särtryck ur Nordisk lantbruksekonomisk tidskrift, 1963, nr.1. Se Vol.14 : Brev från Sven Holmström.

Kungl. Vetenskapsakademien (1974-). Vetenskapsakademien: berättelse över akademiens verksamhet.

Stockholm, 1975, nr.18, april

Myrbäck, Karl, Alkoholjäsningen: ur dess historia, teknik och kemi, Stockholm, 1937. Saknar titelblad.

Myrbäck, Karl Nyare åsikter om den alkoholiska jäsningen. Särtryck ur Svensk Kemisk tidskrift 1932:

8.

Möller, Aage, Ingemansson, Stig, Liszka, Ludwik, Lindblom, Ulf. Ljud och infraljud samt dess inverkan på olika kroppsfunktioner: Föredrag vid Vetenskapsakademiens konferens den 30 november 1973.

(8)

Piccardi, Giorgio. Intensity of solar corona, Wolf number, biological and chemical tests. Särtryck ur Geofisica e meteorologia 1965, vol. XIV, nr. 3-4, s. 77-78. Med dedikation till Bror Hvistendahl från författaren.

Seventh International Interdiciplinary Cyrcle Research Symposium Bad Homburg (near Frankfurt), FRG. 27 june-3 july 1976: program. Innehåller bidrag av Bror Hvistendahl, s.25.

Verein für krebsforschung. Arlesheim (Schweiz). Jahresbericht 8, januar 1957.

Verfaillie, G.R.M. Correlation between the Rate of Growth of Rice Seedings and the P-Indices of the Chemical Test of Piccardi. A solar Hypothesis. Särtryck ur Int. J. Biometeor, 1969, vol.13, nr.2, s.

113-121. Med dedikation från författaren.

Wise, M.E. Poliomyetitis and Weather during 10 years in England and Wales. Särtryck ur Int.J.Biometeor, 1966, vol.10, nr.1, s. 77-90.

Åslander, Alfred. Benmjölsmetoden mot tandröta. Gävle, 1956.

Åslander, Alfred. Biokemisk karieprofilax. Särtryck ur Dansk kemi, 1963, 6.

Åslander, Alfred (Red.). Symposium on Dental Caries and its Prevantion, Stockholm, July 2nd, 1963.

Gävle, 1964.

Åslander, Alfred. Teorin om tändernas fullnäring som en naturlig kariesprofylax. Särtryck ur Svensk tandläkare-tidskrift 1967 vol-60, nr.11. Med dedikation till Bror Hvistendahl från författare.

Öberg, Lars. Polio i Väst-Sverige 1801 och 1807. Särtryck ur Sydsvenska medicinska sällskapets årsskrift 1975.

Stolt, Carl-Magnus. Birger Sjöberg och astronomin. Särtryck ur Astronomisk tidskrift, 1977, nr 4, ss.

141-145. Med dedikation till Bror Hvistendahl från förfataren.

Stolt, Carl-Magnus. Bror Hvistendahl in memoriam. Ingår i Ingår i Kultur och vetenskap, 1980, nr 4.

Vol. 11-12 Tidningsklipp

Klippböcker med artiklar i olika ämnen av Bror Hvistendahl och andra förtattare. 16 häften, odat.

Häftet terofosfat i vol. 12 innehåller även brev till Bror Hvistendahl från flera personer, dat. 1935, se brevregister.

Vol. 13 Tidningsklipp

Artiklar av Bror Hvistendahl, 1955-1976, odat.

Artiklar om Bror Hvistendahl, 1965-1977, odat.

Artiklar i olika ämnen:

Skog och natur, 1978, odat., 1 fasc.

Edvard Munch, 1977, 1 fasc.

Sjukdomar och sjukvård, 1974-1980, 1 fasc.

Sol och klimat, 1973-1980, odat., 1 fasc.

Kärnkraft och förnyelsebar energi, 1974-1979, 1 fasc.

Jordbruk, 1975-1977, odat., 1 fasc.

Diverse tidningsklipp, 1974-1980, odat., 1 fasc.

(9)

Diverse stenciler (fotostatkopior av artiklar av Bror Hvistendahl och andra författare)

Brev Vol. 14

Kondoleansbrev till Bror och Lene Hvistendahl vid Carsten Hvistendahls död, 1972.

28 brev, 2 visitkort

Häri brev bl. a. från Ragnhild Bull, Nancy Engelstadt, Liv Heiberg, Gunnar Josephsson,Hilda Key- Rasmussen, Zina Lindberg, Edit Hast, Mona Roth, Matty Norman, Lisbeth Dahlbäck, Clas Göran Palmgren m.fl..

Brev från Bror Hvistendahl till enskilda personer

Brevmottagare Tid Anm.

? Borgström, Georg (1912-1990), professor 1974 1 brevkopia

Elvin, Tord (1915-1992), docent, astronom 1975 1 brevkopia, 1 bilaga

Fälldin, Thorbjörn (1926-2016), statsminister 1973 1 brevkopia

Lindahl, Olof (1919-1991), professor 1978 1 brevkopia

Lindblad, Bertil Anders (1921-2010), docent 1974 1 brevkopia, 1 bilaga

Lundberg, Arne (1911-2008), direktör 1975 1 brevkopia, 1

bilaga

Lövgren, Olle ( - ), docent 1975 1 brevkopia

Piccardi, Giorgio (1895-1972), professor 1968 1 brevkopia

?Stolt, Carl-Magnus ( - ), redaktör 1976 1 brevkopia

Oidentifierad person 1979 1 brevkopia

Brev till Bror Hvistendahl från institutioner och enskilda personer A-R

Brevavsändare Tid Anm.

Bioklimatologische Forschungsstation, Adelboden 1972 1 brevkopia

Kooperativa förbundet, Stockholm 1954 1 brev

Lantbrukshögskolan, Uppsala 1933 1 brev

Abderhalden, Emil (1877-1950), professor 1935 1 brev, finns i Vol.12, häftet Tetrofosfat

Adell, Birger (1903-1973), fil.dr, lektor 1965 1 brev

Alfvén, Hans (1908-1995), professor 1975 1 brev

Andén, Tryggve (1919-2000), stadsläkare Odat. 1 brev

Andersson, Rune ( - ) 1977 1 brev

Arman, Kjell (1921-2000), konsulent 1977-1978 2 brev varav 1

brev underskrivet av B.Löftröm

Axelson, Hans ( - ) 1975 1 brev

Bull, Ragnhild (1872-1961), f. Hvistendahl 1926 1 brev

Båth, Nils ( - ) 1973 1 brev

Cleve-Euler, Astrid (1875-1968), geolog, kemist, 1945-1962 6 brev

(10)

politiker

Dahlgren, Anders (1925-1986), politiker, jordbruksminister

1977 1 brev

Dalén, Per (1935-2008), fil.dr. 1965-1967 4 brev

Dalnäs, Gunnar (1908-1996 ), redaktör 1956 1 brev

Dolby, Carl-Johan (1903-1990), rektor, jordbrukslärare

Odat. 1 brev

Donner, Joakim (1926- ), professor, geolog 1979 1 brev Dyring, Eric (1930-2007), tidningsman, författare 1975 1 brev

underskrivet av Ankie Nilsson Elvers, Ivar (1910-1987), fil.dr., biolog, lektor 1966 1 brev

Eneroth, Johan H. ( - ), redaktör, huvudansvarig för Jehovas vittnens organisation i Sverige

1979 1 brev

Erikson, Jean O. (1871-1950), norsk konsul, mecenat, konstsamlare

1918-1931, odat. 6 brev, 1 bilaga:

Sverige: ett manuskript, dat.

1924 Upsala Eriksson, Leif (1939- ), förste statsgeofysiker 1979 1 brev

Essén, Lars-Erik (1910-1979), läkare 1973-1974 2 brev, 1 bilaga Fälldin, Thorbjörn (1926-2016), statsminister 1973 1 brev

Flaschenträger, Bonifazius (1894- ), professor 1934 1 brev finns i vol.12, häftet Tetrofosfat Flöistrup, Bertil (1930- ), läkare 1979 1 brev, 2 bilagor Fred, Stig (1928- ), teolog, pastor, skolledare 1969 1 brev, bilagor

bl.a. tidningsklipp med artiklar av Bror Hvistendahl rörande debatt med SÖ.

Fredriksson, Allan (1927-2001), redaktör Odat. 1 brev

Gabrielson, Carl Olof (1912-1979) kemiingenjör 1966 1 brev Gnevyshev, Mstislav Nikolaevič ( 1914-1992),

astronom

1970, odat. 2 brev

Haine, Else ( - ), Dr. rer.nat. Odat. 1 brev, 1 kopia Henie, Sonja (1912-1969) konstskridskoåkare,

skådespelare

1928 1 vykort med

porträtt

Hall, Tord (1910-1987), docent 1976 2 brev

Hansen, Klaus (1895-1971), professor 1935 1 brev

Holmgren, Erik ( - ), lektor 1976-1978 3 brev

Holmström, Sven (1913-2007), lantbruksekonom Bilagor: Hvistendahl, Bror. De medelstora

familjejordbrukens framtid: manuskript till insändare (kopia), odat.; Holmström, Sven. Deltidsjordbrukets möjligheter och problem – en principdiskussion Särtryck ur Nordisk lantbruksekonomisk tidskrift, 1963, nr.1.

1965-1971 4 brev, 2 bilagor.

Hvistendahl, Carsten (1901-1972), konstnär 1920-1954, odat. 7 brev Hvistendahl, Hildur (tant Titti) (1874-1968), pianist 1922-1943, odat. 4 brev Hvistendahl, Lene (1905-2002), f. Bergman 1955-1965 13 brev

Hvistendahl, Liv (f.1942) 1965 1 brev

Hvistendahl, Signe (1881-1943), konstnär 1922-1942, odat. 13 brev Jansson, Inge (1925- ), läkare, medicinhistoriker

(11)

Johansson, Arvid ( - ) 1976 2 brev

Johansson, Östen (1926- ), fil.lic., ekonom 1952 2 brev, 2 bilagor

Jordan, Bernhard M. ( - ), konsult 1972 1 brev

Karlberg, Carl ( - ) 1966 1 brev

Langlet, Abraham (1896-1936), professor 1933 2 brev

Langlet, Hans (1902-1979), konstnär 1921, 1973 2 brev

Lindahl, Olof (1919-1991), professor 1971-1982 14 brev

Lindblad, Bertil Anders (1921-2010), docent, meteorforskare

1975 1 brev

Lindblad, Per Olof (1927- ), astronom 1975 1 brev Lindroth, Carl H. (1905-1979), entomolog, lärare 1978 1 brev

Lindström, Bengt ( - ) 1972 1 brev

Mannheimer, Henrik (1896-1971), direktör 1959 1 brev

Meyerhof, Otto (1884-1951), professor 1935 1 brev finns i

vol.12, häften Tetrofosfat Munch, Edvard (1863-1944), konstnär

Bilagor: Brev till Bror Hvistendahl från auktionen Kornfeldt & Klipstein, dat. 21/7-1969, brev till Bror Hvistendahl från Alv Bö, direktör för Oslo

komunnens kunstsamlinger, dat.18/7-1978, diverse publikationer om Edvard Munch

1934? 1 brevkopia efter

original i Munch- Museet, Oslo

Myrbäck, Karl (1900-1985), professor 1968 1 brev

Neuberg, Carl (1877-1956), professor 1933 3 brev

Nordenson, Harald (1886-1980), kemist, politiker 1926 1 brev

Nordenstreng, Rolf (1878-1964), författare 1950 1 brev

Vol. 15

Brev till Bror Hvistendahl från enskilda personer S-Ö

Brevavsändare Tid Anm.

Ohle, Heinz ( - ), dr.fil 1933 1 brev

Oljelund, Ivan (1892-1978), författare 1958-1959 2 brev

Olsson, Olof ( - ) 1974-1976 3 brev

Persson, Sune (1931-2009), professor 1974 1 brev

Piccardi, Giorgio (1895-1972), professor 1968-1970 4 brev

Presman, A. ( - ) 1972 1brev

Reiter, Reinhold (1920-1998), dr, biometeorolog 1972-1974 2 brev

Rimdahl, Arne ( - ) 1967-1975 5 brev, 1 bilaga

Robison, Robert (1883-1941), professor 1932-1937 3 brev finns i vol.12, häftet Tetrofosfat

Romanus, Mikael (1944- ), docent 1977 1 brev

Schuurmans, Cornelis Johannes Emmanuël (1934- ), professor

1969 1 brev

Sandsmark, Ingeborg K. (1903- ) 1926-1927 4 brev

Skogsborg, Jan ( - ) 1975 1 brev

Stanfors, Roy (1932-2008), geolog Odat. 1 brev

Stolt, Carl-Magnus (1957- ), redaktör, professor

1976-1978 23 brev häri även

ett brev från en oidentifierad person (Siv), bilagor:

(12)

artikelkopior

Sundberg, Eva (f.1945), f. Hvistendahl 1963? 1 brev

Sundin, Erling ( - ) 1974 1 brev

Sällström, Peter ( - ) 1969 1 brev

Sörensen, Sören Peter Lauritz (1868-1939), kemist

1935 1 brev, se även

vol.12, häftet Tetrofosfat (1 brev dat. 1933)

Tiselius, Arne (1902-1971), professor 1944 1 brev

Ulfstrand, Staffan (1933- ), professor, ornitolog

1975 1 brev

Veibel, Stig (1898- ), dr.phil. 1933-1935 5 brev

Werkö, Lars (1918-2009), professor, överläkare 1973 1 brev

Willstätter, Richard (1872-1942), professor 1935 1 brev, bilagor. Ett brev från Richard Willstätter dat. 10 jan.1935 finns i vol.12., häftet Tetrafosfat.

Wise, Mervyn E. ( - ) 1968-1969 4 brev

Völdan, Stefan ( - ) 1952 1 brev

Öhman, Yngve (1903-1988), astrofysiker 1970-1976 4 brev

Oidentifierade personer 1917-1977, odat. 9 brev

Brev med beställningar på Bror Hvistendahls bok Arternas kosmiska ursprung, Mariestad, 1976 Brev till Lene Hvistendahl (Häri även kondoleansbrev vid Bror Hvistendahls död.)

Brevavsändare Tid Anm.

Hast, Edith ( - ) 1980 1 brev

Hvistendahl, Bror (1904-1980), fil.lic., lärare, konstnär

1972-1977, odat. 6 brev Hvistendahl, Hildur, tant Titti (1874-1968),

pianist

1942 1 brev

Hvistendahl, Liv, f. 1942 1965 1 brev ställt även

till Bror Hvistendahl

Brev Liv Hvistendahl från Carsten Hvistendahl, (1901-1972), konstnär. Odat. 1 brev.

Tomma vykort

Vol. 16 Ligg.folio

Färgskisser 1944-1965, odat. , 29 bl.

Kurvor (Graf), 1956, odat., 24 bl.

Senast uppdaterad: 2017-11-20

Figure

Updating...

References

Related subjects :