BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET

Full text

(1)

Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com 1

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

2020-01-01 - 2020-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

OCH RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET

(2)

2 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

FJÄRDE KVARTALET 2020

• Omsättningen uppgick till 433,7 MSEK (381,3 MSEK), en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 79,5 MSEK (163,5 MSEK), en minskning med 51 %.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 78,6 MSEK (156,7 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 59,5 MSEK (130,5 MSEK).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 387,1 MSEK (265,4 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -207,3 MSEK (-135,4 MSEK).

• Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 767,6 MSEK (554,2 MSEK).

• Resultat per aktie uppgick till 0,56 SEK (1,24 SEK) efter utspädning.

• Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

HELÅRET 2020

• Omsättningen uppgick till 1 793,8 MSEK (1 289,3 MSEK), en ökning med 39 % jämfört med samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 632,1 MSEK (473,5 MSEK), en ökning med 33 %.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 628,0 MSEK (466,8 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 490,6 MSEK (374,1 MSEK).

• Resultat per aktie uppgick till 4,64 SEK (3,54 SEK) efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET 2020

• Det nya spelet Empire of Sin utvecklat av Romero Games släpptes 1 december, 2020.

• Två expansioner släpptes under perioden; Star Kings till Age of Wonders:

Planetfall, och Battle for the Bosporus till Hearts of Iron IV.

• Koncernens anställda arbetar till stor del fortsatt hemifrån för att minska smittspridning av Covid-19.

EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2020-01-01 - 2020-12-31

KORT OM PARADOX INTERACTIVE

Koncernen Paradox består idag av förlagsverksamhet samt egen utveckling av datorspel och varumärken. I spelportföljen finns idag fler än 100 titlar och Paradox äger de viktigaste varumärkena som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Surviving Mars, Prison Architect, Magicka, Age of Wonders samt World of Darkness varumärkeskatalog.

Sedan starten 2004 har Paradox gett ut spel världen över, först via fysisk distribution men sedan 2006 främst i digitala distributionskanaler. Företaget utvecklar främst spel för PC och spelkonsoler, men släpper även spel på mobila plattformar. Till de största marknaderna hör USA, Storbritannien, Kina, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Skandinavien. Idag spelar över fem miljoner spelare Paradoxspel varje månad, och antalet registrerade Paradox-användare överstiger 18 miljoner.

(3)

3 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

2020 blev det bästa året i Paradox historia, med god tillväxt av intäkter, vinst och spelare. Våra etable- rade varumärken fortsätter att utvecklas och växa med nya spelare och nytt innehåll, och den lyckade lanseringen av Crusader Kings III i tredje kvartalet gav ett ytterligare lyft.

Crusader Kings III slog flera av våra tidigare rekord vid release, sett till såväl antal samtidiga spelare som sålda exemplar. Ett par månader senare står det klart att spelarnas beteende i Crusader Kings III följer samma mönster som i våra övriga grand strategy-spel. De stannar länge i spelet och en stor andel fortsätter spela regelbundet lång tid efter köp.

Det är för oss ett tydligt tecken på att vi framgångs- rikt lyckats bygga vidare på ett varumärke genom en uppföljare, som vi kommer kunna vidareutveckla med nytt innehåll under många år framöver. Vi är glada att Crusader Kings III under fjärde kvartalet också belönades med flera branschpriser och nomi- neringar som årets bästa strategispel, exempelvis av spelmedierna IGN och Polygon samt på DICE Awards och The Game Awards.

Lanseringen i fjärde kvartalet av maffiaspelet Empire of Sin som utspelar sig i 20-talets Chicago är vi dock inte nöjda med, varken med spelets kvalitet eller hur det togs emot av marknaden. Efter en spellansering gör vi alltid en grundlig genomgång av projektet så att vi lär oss och blir bättre på att säkerställa kvalitet i våra spel för att komma närmare vad spelarna förväntat sig. För Empire of Sin har vi nu släppt ett

VD HAR ORDET

Beprövad strategi driver långsiktig tillväxt genom ett annorlunda år

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

ockholm • www.paradoxinteractive.com 3

(4)

4 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

flertal uppdateringar för att utveckla spelet i rätt riktning och vi kommer fortsätta bygga spelet för framtiden.

Kvartalets intäkter ökade med 14% jämfört med fjär- de kvartalet förra året och årets intäkter ökade med 39% från 2019. Kvartalets resultat före skatt minska- de med 50% jämfört med motsvarande kvartal året innan samtidigt som årets resultat före skatt ökade med 35% från 2019. Resultatet påverkas negativt av att vi nu tillämpar en degressiv avskrivningsmodell för både Crusader Kings III och Empire of Sin varige- nom större kostnader tas under de två första kvar- talen efter spelets lansering. Under kvartalet har vi även avslutat ett icke-offentliggjort spelprojekt. Det är i sig inte ovanligt, vi väljer ofta att lägga ned min- dre lovande spelprojekt för att frigöra resurser till projekt med större potential, men det påverkar ändå resultatet i kvartalet negativt. Nedskrivningen och den degressiva avskrivningsmodellen har påverkat fjärde kvartalet negativt med 52 MSEK.

Samtidigt som vi har haft ett rekordår så har den på- gående coronapandemin som nämnts tidigare haft en blandad effekt på vår verksamhet. Inflödet av nya spe- lare var under början av pandemin stort, vilket initialt påverkade försäljningen av våra spel positivt, men den större spelarbasen skapar också ett långsiktigt bestå- ende värde. Samtidigt har framförallt vår studioorga- nisation haft svårt att upprätthålla sedvanlig leveran- stakt. Vi har därför valt att senarelägga flera planerade men ej kommunicerade releaser för att säkerställa rätt kvalitet, vilket förskjuter utgivningstidpunkterna under 2021. För oss är det avgörande att våra spel tas emot väl av spelarna, så därför väljer vi alltid, om det är möjligt, att ge våra utvecklingsstudior den tid som krävs för att uppnå våra kvalitetsmål.

Detta påverkar även utvecklingen av Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2, där vi kommunicerade en försening under tredje kvartalet 2020. Vi har nu valt att senarelägga lanseringen av spelet ytterliga- re, och vi kommer inte att lansera spelet under 2021.

Vi har även inlett ett samarbete med en ny studio- partner, som kommer att ta över från Hardsuit Labs i arbetet med att färdigställa spelet. Det har varit ett svårt beslut, men vi är övertygade om att det är rätt väg framåt för att göra spelet rättvisa.

Vår tillväxt har alltid och kommer att fortsätta va- riera från kvartal till kvartal och från år till år. Det är en del av vår bransch och någonting vi är bekväma med, och oavsett kortsiktiga utmaningar står vår långsiktiga strategi fast - att, metodiskt och över tid, vidareutveckla våra helägda varumärken och växa publiken runt dem. Det gör att en väldigt rolig milstolpe detta kvartal är att vi passerade över fem miljoner månatliga spelare, en ökning med 25%

jämfört med i fjol, och över 18 miljoner registrerade Paradox-konton, en ökning med 50% jämfört med i fjol. Under året har vi också investerat mer än någonsin i spelutveckling - 614 MSEK, vilket är 45%

mer än året innan - och vid utgången av året uppgick den kapitaliserade utvecklingen till 920 MSEK, en ökning med 59% från föregående år. Denna spelut- veckling kommer att tillsammans med den ökade spelarbasen utgöra en viktig grund för vår komman- de tillväxt.

Ebba Ljungerud, VD

Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 6

(5)

5 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

EMPIRE OF SIN

Releasedatum: 1 december, 2020

Plattform: PC, NINTENDO SWITCH, XBOX, PLAYSTATION Utvecklare: Romero Games

Beskrivning: Empire of Sin är ett nytt strategispel av Ro- mero Games och Paradox Interactive, som tar dig till hjärtat av den hänsynslösa undre världen i 1920-talets Chicago un- der förbudstiden. Axla rollen som en av de fjorton verkliga och historiskt inspirerade maffiabossarna, som exempelvis Al Capone, Stephanie St. Clair eller Goldie Garneau. Sätt ihop ett brokigt gäng, bygg upp och styr ditt brottsimperi- um och skydda ditt territorium från rivaliserande gäng. Det är upp till dig att fiffla, charma och skrämma dig till toppen och göra det som krävs för att stanna där. Lycka till – det kan behövas!

Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

5

RELEASER I KVARTALET

(6)

6 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

AGE OF WONDERS: PLANETFALL - STAR KINGS Releasedatum: 10 november, 2020

Plattform: PC, XBOX, PLAYSTATION Utvecklare: Triumph Studios

Beskrivning: Det är dags att föra samman de olika falangerna och ena den splittrade Star Union i fred, en gång för alla. Klä dig som de ädla pa- ladinerna från den nya falangen Oathbound och kontrollera gigantiska mechs med enorma arc-vapen. Dessa paladiner har tagit på sig uppdra- get att ena galaxen och rädda mänskligheten. Star Unions framtid ligger i dina händer!

HEARTS OF IRON IV - BATTLE FOR THE BOSPORUS Releasedatum: 15 oktober, 2020

Plattform: PC

Utvecklare: Paradox Development Studio

Beskrivning: Denna expansion för Hearts of Iron IV lägger till dedikerade nationella fokusträd till mindre makter runt Svarta havet och Egeiska havet.

Bulgarien, Grekland och Turkiet kan vart och ett mappa ut unika historiska och alternativa historiska vägar, när de står emot ansträngningar från stor- makterna att dominera Bosporens och Dardanellernas strategiska farvatten.

DLC DLC

Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

6

RELEASER I KVARTALET

(7)

7 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FJÄRDE KVARTALET Omsättningen uppgick till 433,7 MSEK (381,3 MSEK), en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år. Ett spel släpptes under perioden; Em- pire of Sin, utvecklat av Romero Games. Två expan- sioner släpptes under perioden; Star Kings till Age of Wonders: Planetfall, och Battle for the Bosporus till Hearts of Iron IV. Intäkterna för kvartalet är framfö- rallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

Kostnad sålda varor uppgick till 252,2 MSEK (132,7 MSEK), hänförligt till spelutveckling, utvecklings- stöd, drift och underhåll av spel, samt royalties till externa rättighetsinnehavare. Kostnaderna för spelutveckling har ökat till följd av satsningar på och lanseringar av nya spel. Det nya spelet Empire of Sin skrivs av med en degressiv avskrivningsmodell där 1/3 av utvecklingskostnaden skrivs av första månaden efter release, 1/3 skrivs av månad 2-6 efter release, och 1/3 skrivs av månad 7-18 efter release.

Periodens nedskrivningar inom posten uppgår till 24,3 MSEK (8,3 MSEK), och avser ett ännu inte utan- nonserat spel där utvecklingen har avslutats. Arbete med utvecklingsstöd samt drift och underhåll har sedan årsskiftet främst identifierats inom funktio- nen kostnad sålda varor vilket bidrar till en ökning av posten. Kostnader för royalties är i linje med jäm- förelseperioden. Posten benämns sedan årsskiftet som kostnad sålda varor då det bedöms vara en mer rättvisande beskrivning av funktionens innehåll.

Periodens försäljningskostnader uppgick till 58,7 MSEK (64,2 MSEK).

Administrationskostnader för perioden uppgick till 22,6 MSEK (59,8 MSEK). Föregående års kvartal be- lastades av kostnader av engångskaraktär kopplade till Paradox Development Studios och Paradox Inte- ractives flytt till nya lokaler på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm, samt kostnader för utbildningskonfe- rens för koncernens anställda.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK (48,2 MSEK), och övriga rörelsekostnader till 21,0 MSEK (9,4 MSEK). Föregående års övriga rörelseintäkter innefattar omvärderad skuld för tilläggsköpeskilling uppgående till 44,1 MSEK. Den negativa utveckling- en för övriga rörelsekostnader är framför allt driven av en svagare kursutveckling av USD mot SEK på koncernens likvida medel, rörelsefordringar och rörelseskulder under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 79,5 MSEK (163,5 MSEK), en minskning med 51 %.

Finansiella poster uppgick till -0,9 MSEK (-6,7 MSEK).

Finansiella poster består i huvudsak av ränta på leasingskulder.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 78,6 MSEK (156,7 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 59,5 MSEK (130,5 MSEK).

FINANSIELL STÄLLNING

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick vid periodens utgång till 920,5 MSEK (580,7 MSEK).

Licenser, varumärken och liknande rättigheter upp- gick till 304,6 MSEK (200,6 MSEK).

Goodwill uppgick till 20,2 MSEK (0,0 MSEK), hänför- ligt till förvärvet av Iceflake Studios.

Vid periodens utgång uppgick inventarier och instal- lationer till 26,5 MSEK (32,6 MSEK).

Nyttjanderättstillgångar för hyreslokaler uppgick till 199,4 MSEK (235,5 MSEK).

Aktier i intresseföretag uppgår vid periodens utgång till 24,7 MSEK (18,8 MSEK), hänförligt till 33 % av aktierna i den Seattle-baserade utvecklingsstudion Hardsuit Labs. Aktierna redovisas enligt kapitalan- delsmetoden.

Kundfordringar uppgår vid periodens utgång till 177,0 MSEK (249,7MSEK), framför allt hänförligt till försäljning i periodens sista månad.

Likvida medel uppgår vid periodens utgång till 767,6 MSEK (554,2 MSEK).

Eget kapital uppgår till 1 508,2 MSEK (1 125,2 MSEK), varav 490,6 MSEK (374,1 MSEK) utgörs av ackumule- rat resultat för året.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FJÄRDE KVARTALET

(8)

Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com 8

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

Långfristiga leasingskulder uppgår till 167,8 MSEK (194,0 MSEK), avseende hyresåtaganden för kon- torslokaler.

Uppskjutna skatteskulder uppgår till 193,4 MSEK (126,1 MSEK) hänförligt till skatt på obeskattade reserver och immateriella tillgångar från förvärv.

Övriga långfristiga skulder uppgick vid periodens utgång till 0,4 MSEK (23,3 MSEK).

Kortfristiga leasingskulder uppgår till 34,1 MSEK (42,2 MSEK), avseende kortfristiga hyresåtaganden för kontorslokaler.

Övriga kortfristiga skulder uppgår till 65,4 MSEK (12,1 MSEK), och består i huvudsak av kortfristiga åtaganden för förvärv.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens utgång till 431,3 MSEK (333,8 MSEK). Förändringen är framför allt hänförlig till en ökning av förutbetalda intäkter där fakturering har skett, men intäktsföring sker i en senare period.

KASSAFLÖDE FJÄRDE KVARTALET

Periodens kassaflöde från den löpande verksam- heten uppgick till 387,1 MSEK (265,4 MSEK), framfö- rallt hänförligt till rörelseresultatet samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -207,3 MSEK (-135,4 MSEK), framför allt avseende investe- ringar i spelprojekt. Kassaflöde från finansierings- verksamheten uppgick till -8,5 MSEK (-11,4 MSEK) och avser främst amortering på leasingskuld för kontorslokaler.

HELÅRET I SAMMANDRAG

Omsättningen uppgick till 1 793,8 MSEK (1 289,3 MSEK), en ökning med 39 % jämfört med samma period föregående år. Kostnad sålda varor uppgick till 805,7 MSEK (500,3 MSEK), hänförligt till spelut- veckling, utvecklingsstöd, drift och underhåll av spel, samt royalties till externa rättighetsinnehavare.

Kostnaderna för spelutveckling har ökat till följd av satsningar på och lanseringar av nya spel. Periodens nedskrivningar inom kostnad för sålda varor uppgår till 56,6 MSEK (31,5 MSEK). Kostnader för royalties ligger i linje med jämförelseperioden. Rörelseresul- tatet uppgick till 632,1 MSEK (473,5 MSEK), en ökning med 33 %. Resultat efter finansiella poster uppgick till 628,0 MSEK (466,8 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 490,6 MSEK (374,1 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 126,3 MSEK (727,8 MSEK). Kassaflöde från investerings- verksamheten uppgick till -758,4 MSEK (-374,4 MSEK).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -148,5 MSEK (-129,1 MSEK).

MODERBOLAGET FJÄRDE KVARTALET

I moderbolaget finns förlagsverksamheten, samt att moderbolaget även tillhandahåller administra- tionstjänster åt dotterbolagen. Dotterbolagen har i stor utsträckning enbart koncernintern omsättning för spelutveckling fakturerad till moderbolaget, varför moderbolagets utveckling i stor utsträckning följer koncernens utveckling i övrigt. Moderbolagets omsättning för kvartalet uppgick till 430,3 MSEK (388,3 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 93,2 MSEK (118,6 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till 93,5 MSEK (118,6 MSEK). Resultat efter skatt uppgick till -45,5 MSEK (2,2 MSEK).

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i överensstäm- melse med IAS 34 delårsrapportering samt RFR 1 och årsredovisningslagen. För moderbolaget har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport. Två nya spel har släppts under året där en degressiv avskriv- ningsmetod tillämpas. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder överensstämmer i övrigt med de principer som tillämpades i bolagets senaste årsredovisning.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Paradox är, i likhet med alla andra företag, utsatt för olika slags risker i sin verksamhet. Riskerna beskrivs i sin helhet i 2019 års årsredovisning på sida 23. Av riskerna kan nämnas ett beroende av nyckelperso- ner och medarbetare, beroende av ett fåtal distri- butörer, förseningar av spelprojekt, låga intäkter vid lansering av spel och valutakursförändringar.

Riskerna kan ha en direkt eller indirekt påverkan på koncernens finansiella ställning och resultat.

FÖRESLAGEN UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om

1,00 SEK per aktie. Styrelsen föreslår torsdagen den

20 maj 2021 som avstämningsdag. Beslutar årsstäm-

man enligt förslaget, beräknas utdelningen komma

att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den

25 maj 2021.

(9)

9 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

KONTAKT

Ytterligare information om bolaget finns på bolagets hemsida www.

paradoxinteractive.com. Bolaget kan kontaktas via e-post ir@

paradoxinteractive.com, eller post Paradox Interactive AB, Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Paradox avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan

Delårsrapport januari-mars 2021 2021-05-11 Årsstämma 2021 2021-05-18 Delårsrapport januari-juni 2021 2021-08-10 Delårsrapport januari-september 2021 2021-11-16 Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2021 2022-02-22

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommu- nikén ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 23 februari, 2021

Fredrik Wester Ebba Ljungerud Ordförande Verkställande direktör

Håkan Sjunnesson Josephine Salenstedt

Mathias Hermansson Linda Höglund

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari, 2021.

(10)

10 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

 

2020-10-01

2020-12-31 2019-10-01

2019-12-31 2020-01-01

2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31

Nettoomsättning, TSEK 433 663 381 338 1 793 794 1 289 332

Rörelseresultat, TSEK 79 532 163 493 632 108 473 530

Resultat efter finansiella poster, TSEK 78 634 156 747 628 030 466 849

Resultat efter skatt, TSEK 59 541 130 500 490 575 374 080

Rörelsemarginal 18% 43% 35% 37%

Vinstmarginal 14% 34% 27% 29%

Soliditet 60% 58% 60% 58%

Eget kapital per aktie före utspädning, kr 14,28 10,66 14,28 10,66

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 14,24 10,66 14,24 10,66

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,56 1,24 4,65 3,54

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,56 1,24 4,64 3,54

Antal aktier vid periodens slut före utspädning, st 105 600 000 105 600 000 105 600 000 105 600 000

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, st 105 889 000 105 600 000 105 889 000 105 600 000

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 105 600 000 105 600 000 105 600 000 105 600 000

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 105 933 186 105 600 000 105 839 159 105 600 000

Antalet anställda i genomsnitt, st 648 475 567 453

Antalet anställda vid periodens slut, st 662 479 662 479

NYCKELTAL, KONCERNEN

För definitioner av nyckeltal, se årsredovisningen.

(11)

11 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

2020-10-01

2020-12-31 2019-10-01

2019-12-31 2020-01-01

2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31

Nettoomsättning 433 663 381 338 1 793 794 1 289 332

Kostnad sålda varor -252 183 -132 718 -805 644 -500 286

Bruttoresultat 181 479 248 620 988 149 789 046

Försäljningskostnader -58 745 -64 164 -215 138 -193 582

Administrationskostnader -22 639 -59 755 -120 422 -173 665

Övriga rörelseintäkter 471 48 209 25 612 63 553

Övriga rörelsekostnader -21 033 -9 417 -46 094 -11 821

Rörelseresultat 79 532 163 493 632 108 473 530

Resultat från andelar i koncernföretag - - - 34

Finansiella intäkter 247 2 698 583

Finansiella kostnader -1 146 -6 748 -4 775 -7 298

Resultat efter finansiella poster 78 634 156 747 628 030 466 849

Skatt -19 093 -26 247 -137 455 -92 769

Periodens resultat 59 541 130 500 490 575 374 080

Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,56 1,24 4,65 3,54

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,56 1,24 4,64 3,54

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -15 618 -3 910 -13 896 2 919

Totalresultat för perioden 43 923 126 589 476 679 376 999

RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT, KONCERNEN (TSEK)

(12)

12 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 920 467 580 736

Licenser, varumärken och liknande rättigheter 304 587 200 561

Goodwill 20 218 -

Inventarier och installationer 26 529 32 583

Nyttjanderättstillgångar 199 440 235 521

Aktier i intresseföretag 24 669 18 835

Andra långfristiga fordringar 1 234 3 462

Summa anläggningstillgångar 1 497 146 1 071 698

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 176 979 249 716

Övriga fordringar 23 777 18 646

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 52 606 48 019

Likvida medel 767 561 554 227

Summa omsättningstillgångar 1 020 923 870 609

SUMMA TILLGÅNGAR 2 518 068 1 942 307

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

(13)

13 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

2020-12-31 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 528 528

Överkursfond 27 994 27 994

Reserver -4 788 9 107

Balanserat resultat 993 849 713 467

Periodens resultat 490 575 374 080

Summa eget kapital 1 508 158 1 125 176

Långfristiga skulder

Leasingskulder 167 775 194 034

Uppskjutna skatteskulder 193 396 126 078

Övriga skulder 422 23 293

Summa långfristiga skulder 361 594 343 404

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 66 667 45 030

Aktuella skatteskulder 50 819 40 467

Leasingskulder 34 129 42 247

Övriga skulder 65 446 12 144

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 431 257 333 837

Summa kortfristiga skulder 648 317 473 726

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 518 068 1 942 307

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

(14)

14 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

Aktiekapital Övrigt tillskjutet

kapital Reserver Balanserat

resultat Summa eget kapital

Ingående balans 2019-01-01 528 27 994 6 188 819 067 853 777

Utdelningar -105 600 -105 600

Periodens resultat och totalresultat - - 2 919 374 080 376 999

Utgående balans 2019-12-31 528 27 994 9 107 1 087 547 1 125 176

Ingående balans 2020-01-01 528 27 994 9 107 1 087 547 1 125 176

Utdelningar -105 600 -105 600

Periodens resultat och totalresultat - - -13 896 490 575 476 679

Poster redovisade direkt mot eget kapital 12 144 12 144

Återköp teckningsoptioner -242 -242

Utgående balans 2020-12-31 528 27 994 -4 788 1 484 423 1 508 158

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

(15)

15 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

2020-10-01

2020-12-31 2019-10-01

2019-12-31 2020-01-01

2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31

Rörelseresultat 79 532 163 493 632 108 473 530

Justering för av- och nedskrivningar 138 021 74 080 412 674 262 205

Övriga justeringar 1 960 -40 020 7 136 -41 684

Erhållen ränta 247 2 698 2

Betald ränta -1 146 -6 748 -4 775 -7 298

Betald inkomstskatt -27 788 -15 467 -113 560 -63 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet 190 826 175 340 934 281 623 652

Förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar och andra fordringar 138 211 -110 712 73 781 -118 733

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder 58 027 200 819 118 243 222 852

Kassaflöde från den löpande verksamheten 387 064 265 446 1 126 305 727 770

Investeringsverksamheten

Investeringar i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -160 210 -120 701 -613 948 -421 986

Avyttring av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten - - - 80 000

Investeringar i licenser, varumärken och liknande rättigheter -12 392 - -22 970 -

Avyttring av licenser, varumärken och liknande rättigheter - 350 - 350

Investeringar i maskiner och inventarier -463 -15 074 -4 639 -32 806

Investeringar i andelar i koncernföretag -37 443 - -119 999 26

Investeringar i övriga finansiella tillgångar 3 186 - 3 186 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -207 322 -135 425 -758 370 -374 416

Finansieringsverksamheten

Mottagna depositioner - - 422 -

Amortering av leaseskuld -8 467 -11 352 -43 062 -23 464

Utbetald utdelning - - -105 600 -105 600

Återköpta teckningsoptioner - - -242 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 467 -11 352 -148 482 -129 064

Periodens kassaflöde 171 275 118 669 219 452 224 291

Likvida medel vid periodens början 600 025 434 593 554 227 327 044

Kursdifferens i likvida medel -3 738 966 -6 119 2 892

Likvida medel vid periodens slut 767 561 554 227 767 561 554 227

(16)

16 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

2020-10-01

2020-12-31 2019-10-01

2019-12-31 2020-01-01

2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31

Nettoomsättning 430 331 388 319 1 781 416 1 289 081

Kostnad sålda varor -239 982 -133 909 -774 299 -463 661

Bruttoresultat 190 349 254 410 1 007 116 825 421

Försäljningskostnader -56 779 -65 542 -211 417 -193 582

Administrationskostnader -21 677 -63 213 -116 757 -174 596

Övriga rörelseintäkter 422 2 314 17 824 13 713

Övriga rörelsekostnader -19 117 -9 404 -43 004 -10 548

Rörelseresultat 93 198 118 566 653 762 460 407

Resultat från andelar i koncernföretag - - - 34

Finansiella intäkter 287 2 730 2

Finansiella kostnader -3 -2 -225 -7

Resultat efter finansiella poster 93 483 118 565 654 267 460 436

Bokslutsdispositioner -150 225 -111 500 -150 225 -111 500

Skatt på årets resultat 11 243 -4 901 -112 532 -77 745

Årets resultat och totalresultat för året -45 500 2 165 391 510 271 190

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

(17)

17 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

2020-12-31 2019-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 913 222 566 006

Licenser, varumärken och liknande rättigheter 86 090 111 464

Inventarier och installationer 19 406 24 287

Andelar i koncernföretag 305 812 106 454

Andelar i intresseföretag 16 766 16 766

Andra långfristiga fordringar 60 3 462

Summa anläggningstillgångar 1 341 356 828 440

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 174 229 249 522

Fordringar hos koncernföretag 3 845 20 426

Övriga fordringar 16 536 16 437

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 52 245 48 602

Kassa och bank 688 427 519 333

Summa omsättningstillgångar 935 281 854 320

SUMMA TILLGÅNGAR 2 276 637 1 682 760

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

(18)

18 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

2020-12-31 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 528 528

Fond för utvecklingsutgifter 913 222 566 006

Fritt eget kapital

Överkursfond 27 994 27 994

Balanserat resultat -277 573 -107 850

Periodens resultat 391 510 271 190

Summa eget kapital 1 055 681 757 869

Obeskattade reserver 623 100 472 875

Långfristiga skulder

Övriga skulder 422 23 293

Summa långfristiga skulder 422 23 293

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 63 904 38 539

Skulder till koncernföretag 57 373 27 859

Aktuella skatteskulder 46 228 39 030

Övriga skulder 50 115 2 353

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 379 815 320 942

Summa kortfristiga skulder 597 434 428 723

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 276 637 1 682 760

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

(19)

19 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

Koncernledningen har fastställt rörelsesegment baserat på den information som behandlas av verkställande direktören och som ligger till grund för att fatta strategiska beslut. Verksamheten utgörs av ett segment. Intäkternas uppdelning åskådliggörs nedan;

Koncernens intäkter från kunder baserat på var distributören har sitt säte delas in i följande geografiska områden;

Koncernens intäkter fördelat på större produktkategorier delas in enligt följande;

  2020-10-01

2020-12-31 2019-10-01

2019-12-31 2020-01-01

2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31

USA 365 641 332 315 1 526 282 1 090 842

Sverige 10 456 4 223 50 055 24 366

Övriga Europa 49 804 38 961 189 231 156 957

Övriga världen 7 763 5 840 28 227 17 168

Summa   433 663 381 338 1 793 794 1 289 332

  2020-10-01

2020-12-31 2019-10-01

2019-12-31 2020-01-01

2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31

PC 380 199 322 345 1 544 096 1 071 588

Konsol 39 139 54 036 212 413 199 256

Mobil 12 764 1 411 26 244 6 597

Övrigt 1 560 3 546 11 040 11 891

Summa   433 663 381 338 1 793 794 1 289 332

NOTER (TSEK)

NOT 1 SEGMENTSRAPPORTERING

(20)

20 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

NOT 2 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR FÖRDELAT PER FUNKTION

 

2020-10-01

2020-12-31 2019-10-01

2019-12-31 2020-01-01

2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31

Kostnad sålda varor 134 874 61 012 385 750 233 246

Försäljningskostnader 1 335 - 5 295 -

Administrationskostnader 1 812 13 068 21 629 28 959

Summa   138 021 74 080 412 674 262 205

(21)

21 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

Köpeskilling:

Kontant erlagd köpeskilling vid köpetillfället 103 986

Kontant köpeskilling, reglerad 6 mån från köpetillfället 36 604 Kontant köpeskilling, regleras ett år från köpetillfället 13 321 Kontant köpeskilling, regleras 1,5 år från köpetillfället 13 321 167 233

Redovisade belopp på identifierbara nettotillgångar

Licenser, varumärken och liknande rättigheter 182 982

Likvida medel 29 851

Övriga tillgångar 18 119

Uppskjutna skatteskulder -51 235

Övriga skulder -12 484

167 233

Goodwill 0

Playrion Game Studio

Den 1 juli 2020 förvärvades 100 % av aktierna i Playrion Game Studio SAS, ett bolag baserat i Paris, Frankrike. Paradox har betalat en fast köpeskilling på 15,9 MEUR varav 9,9 MEUR reglerats vid köpetill- fället, 3,5 MEUR har reglerats innan årsskiftet 2020, 1,3 MEUR regleras per 30 juni 2021, och 1,3 MEUR regleras per 31 december 2021.

Förvärvet kommer att öka Paradox egenutvecklingskapacitet för kommande spel inom mobil. Den kassaflödesmässiga effekten av förvärvet på koncernnivå är -137,3 MSEK där -2,6 MSEK avseende kost- nadsförda förvärvskostnader är redovisade under administrationskostnader.

Om Playrion hade förvärvats den 1 januari 2020 hade förvärvet bidragit med intäkter om 44,8 MSEK och ett positivt resultat på 18,2 MSEK. Playrion bidrog med en omsättning på 15,8 MSEK och ett resul- tat på 4,0 MSEK från förvärvsdagen till och med 31 december 2020.

Köpeskilling:

Kontant erlagd köpeskilling 13 438

Kontant köpeskilling, regleras inom ett år från köpetillfället 2 688 Kontant köpeskilling, regleras inom två år från köpetillfället 10 750 26 876

Redovisade belopp på identifierbara nettotillgångar

Likvida medel 6 807

Övriga tillgångar 431

Övriga skulder -1 183

6 055

Goodwill 20 821

Iceflake Studios

Den 16 juli 2020 förvärvades 100 % av aktierna i Iceflake Studios OY, ett bolag baserat i Tampere, Fin- land. Paradox har betalat en fast köpeskilling på 2,6 MEUR varav 1,3 MEUR reglerats vid köpetillfället, 0,3 MEUR regleras ett år efter köpetillfället, och 1,0 MEUR regleras två år efter köpetillfället.

Förvärvet kommer att öka Paradox egenutvecklingskapacitet för kommande spel. Den kassaflödes- mässiga effekten av förvärvet på koncernnivå är -20,5 MSEK där -0,4 MSEK avseende kostnadsförda förvärvskostnader är redovisade under administrationskostnader.

Om Iceflake hade förvärvats den 1 januari 2020 hade förvärvet bidragit med intäkter om 0,6 MSEK och ett positivt resultat på 1,8 MSEK. Iceflake bidrog med en omsättning på 0,2 MSEK och ett resultat på -0,6 MSEK från förvärvsdagen till och med 31 december 2020.

NOT 3 FÖRVÄRV

(22)

2 2 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

Optionsprogram 2020/2023

Årsstämman den 15 maj 2020 beslutade att införa ett optionsprogram riktat till anställda i koncernen.

Antal utestående teckningsoptioner uppgår till 289 000 st med rätt att teckna lika många aktier i Paradox Interactive AB (publ). Tilldelade teckningsoptioner utgavs vederlagsfritt till ett marknadsvär- de på 15,66 kr enligt värdering baserad på Black & Scholes. Lösenpriset för optionerna fastställdes till 264,26 kr och teckning av aktier kan ske 15 juni 2023 till 30 juni 2023. Personalrelaterade kostnader inklusive sociala avgifter för programmet uppgår till 4,8 MSEK, redovisade under det tredje kvartalet 2020. I det fall full teckning sker av dessa teckningsoptioner kommer moderbolagets eget kapital att tillföras 76,4 MSEK.

Optionsprogram 2019/2022

Årsstämman den 17 maj 2019 beslutade att införa ett optionsprogram riktat till anställda i koncernen.

Antal utestående teckningsoptioner uppgår till 253 350 st med rätt att teckna lika många aktier i Paradox Interactive AB (publ). Tilldelade teckningsoptioner utgavs vederlagsfritt i två omgångar till ett marknadsvärde på 16,97 kr resp 21,07 kr enligt värdering baserad på Black & Scholes. Lösenpriset för optionerna fastställdes till 175,01 kr och teckning av aktier kan ske 15 juni 2022 till 30 juni 2022.

Personalrelaterade kostnader inklusive sociala avgifter för programmet uppgår till 5,9 MSEK, varav 4,5 MSEK redovisats under det tredje kvartalet 2020. I det fall full teckning sker av dessa teckningsoptio- ner kommer moderbolagets eget kapital att tillföras 44,3 MSEK.

Optionsprogram 2018/2021

Årsstämman den 18 maj 2018 beslutade att införa ett optionsprogram riktat till anställda i koncernen.

Antal utestående teckningsoptioner uppgår till 211 000 st med rätt att teckna lika många aktier i Para- dox Interactive AB (publ). Tilldelade teckningsoptioner utgavs vederlagsfritt till ett marknadsvärde på 17,42kr enligt värdering baserad på Black & Scholes. Lösenpriset för optionerna fastställdes till 241,72 kr, och teckning av aktier kan ske under perioden 15 juni 2021 till 30 juni 2021 . Personalrelaterade kostnader inklusive sociala avgifter for programmet uppgår till 5,3 MSEK, varav 4,0 MSEK redovisats under det tredje kvartalet 2020. I det fall full teckning sker av dessa teckningsoptioner kommer mo- derbolagets eget kapital att tillföras 51,0 MSEK.

NOT 4 OPTIONSPROGRAM

(23)

23 Paradox Interactive AB (publ) • Org.nr: 556667-4759 • Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm • www.paradoxinteractive.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH R APPORT FÖR FJÄRDE K VARTALET 2020 - 01- 01 - 2020 -12-31

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :