Information om dostjänsten

Full text

(1)

© Apoteket AB v. 2

Information om dostjänsten

2015-12-08 Sida 1

(2)

© Apoteket AB v. 2

Apotekets organisation kring Apodos

2015-12-08 sida 2

Apodos Helena Gille

Orderberedning Ellinor Flarup

Kundservice Apodos

Produktion Sven-Erik Hagberg

Örebro

Försäljning Monica Å Åhslund

Fyra kundansvariga

Produktchef Carola Edsman

Sortiment Uppsala

(3)

© Apoteket AB v. 2

Dostjänsten Apodos – mer än bara en påse med läkemedel

2015-12-08

Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/FilnamnSida 3

Leverans till utlämningsställe, eller Direktleverans enligt särskilt avtal

• Läkemedel som inte kan dosförpackas

• Övriga apoteksvaror

• Abonnemang

• Dosrecept

• Påminnelser

• Nyhetsbrev

Kundansvarig

Information om Apodos på www.apoteket.se/apodos Kundservice

(4)

© Apoteket AB v. 2

Informations-broschyrer

2015-12-08 Sida 4

Brukarbroschyr (skickas till ny brukare av tjänsten) Information till vårdpersonal

Allmänt om tjänsten

Egenvårdsbroschyr/Övriga apoteksvaror

(5)

© Apoteket AB v. 2 2015-12-08

Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Sida 5

Information om Apodos på

www.apoteket.se/apodos

(6)

© Apoteket AB v. 2 2015-12-08

Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Sida 6

(7)

© Apoteket AB v. 2

Kundansvariga i VGR/RH

2015-12-08 Sida 7

Roswitha Abelin Leg. apotekare RH & Skaraborg Tel: 010-447 51 44 roswitha.abelin@apoteket.se Azin Azadmehr

Leg. apotekare VGR

Tel: 010-447 52 34 azin.azadmehr@apoteket.se

(8)

© Apoteket AB v. 2

Kundansvariga – stödjer verksamheten

2015-12-08 Sida 8

Kommunal/privat vård och omsorg

MAS – naturlig kontaktväg

Underlätta läkemedelshanteringen Bistå vården vid behov

Vårdcentral

Landsting/ privat

Genomgång av Apodos-tjänsten och Pascal

(9)

© Apoteket AB v. 2

Apodos – praktisk information

2015-12-08 Sida 9

Tydligt märkt dospåse En eller två veckors leverans

Dosrecept

Apodosbox (mot avgift)

(10)

© Apoteket AB v. 2

Påminnelse när ordination behöver förnyas

Flaggan i Pascal på patientnivå

Påminnelseblanketter från Apoteket kommer tillsammans med varje Apodos-leverans valbart intervall, från och med 3, 2 eller 1 månad innan giltighetstiden går ut, samt tillsammans med sista fullständiga leverans.

Sjuksköterska kan ändra intervall av utskick via Pascal eller kontakta Kundservice Intervall av utskick sker på patientnivå

Påminnelsen kan dessutom skickas direkt per post till en kontaktperson eller till Vårdcentralen

2015-12-08 Sida 10

(11)

© Apoteket AB v. 2 2015-12-08

Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Sida 11

(12)

© Apoteket AB v. 2 2015-12-08

ApoDos&Pascal– Apoteket i samarbete med Landstinget Sida 12

(13)

© Apoteket AB v. 2 2015-12-08

ApoDos&Pascal– Apoteket i samarbete med Landstinget Sida 13

(14)

© Apoteket AB v. 2

Leverans

Leverans till utlämningsställe (apotek, apoteksombud)

Direktleverans

Enligt separat avtal mellan Apoteket och kommun, privat vårdgivare, enskild enhet Kundansvarig är kontaktperson vid tecknande av avtal

Även akuta beställningar skickas med direktleverans Bilagor till avtalet

– Leveransadresser – Prisbilaga

2015-12-08 Sida 14

(15)

© Apoteket AB v. 2

Meddelandefunktionen i Pascal används i vid:

Aktivera/ vila/ avsluta patient (särskild funktion) Flytt av patient

Semesterdoser Ersättningsdoser Adressändring

Avsäga utskick av dosrecept

Skicka påminnelselista till annan än kontaktperson Beställningsfrågor

Leveransfrågor Dosboxar

2015-12-08

Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Sida 15

(16)

© Apoteket AB v. 2

Flexibla betalningslösningar för brukare

För betalning av läkemedel och varor köpta via Apodostjänsten erbjuder Apoteket följande tre lösningar

Faktura med eller utan autogiro

Delbetalning av förmånsvaror med eller utan autogiro Kontant betalning på apotek eller ombud

Innan vi fått brukarens svar kommer faktura bli det alternativ som automatiskt väljs åt patienten.

Blankett finns att hämta på apoteket.se/apodos

2015-12-08 Sida 13

(17)

© Apoteket AB v. 2

Avvikelsehanteringsprocessen

2015-12-08

Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Sida 17

Komplettering Utredning

Åtgärd Slutbedömning

Återkoppling till kund

Kontakta Kundservice för eventuell snabb

åtgärd

Kunden anmäler via

avvikelse- blankett

(18)

© Apoteket AB v. 2

Kundservice - Apodos

2015-12-08 Sida 18

Öppettider 08:00-18:00 vardagar Telefon

Förskrivare 0771-210 210 val 3 därefter 1 Vårdpersonal 0771- 210 210 val 3 därefter 2 Privatpersoner 0771- 450 450 val 2

Mailadress apodos@apoteket.se Faxnummer: 018-501135

www.apoteket.se/apodos

(19)

© Apoteket AB v. 2

(20)

© Apoteket AB v. 2

FAQ

F: Hur gör man om man vill avsäga sig dosrecept?

S: Skicka ett meddelande via Pascal eller kontakta Kundservice

F: Kommer läkemedel dispenseras för hela perioden även om giltigheten går ut mitt?

S: Nej vi dispenserar endast så länge receptet är giltigt, enligt skallkrav F: Vem/hur ändrar man intagstider?

S: I första hand vill vi att förskrivaren gör det via Pascal, i andra hand att

sjuksköterska kontaktar kundservice alternativt skickar ett meddelande i Pascal.

F: Kommer dosbubblorna tillbaka?

S: Nej

F: Varför behövs två delbetalningsavtal om jag får mina dosrullar från Apoteket, men vill hämta mina övriga läkemedel hos en annan apoteksaktör.

S: Det beror på att Apoteket och de övriga aktörerna har olika kreditavtalslösningar.

Apoteket äger denna process vilket gör oss mer flexibla, övriga aktörer använder ett kreditföretag för denna tjänst.

2015-12-08 Sida 20

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :