Scenarioplanering FRAMTIDEN SOM DIMENSION I PLANERINGEN. Framkantsseminarium Tyréns

Full text

(1)

2013-09-05 1

Scenarioplanering

FRAMTIDEN SOM DIMENSION I PLANERINGEN

Framkantsseminarium Tyréns 20130906

(2)

”The fuzzy field of futures..…”

Profetia Ödet

Utopia

Fantastiska framtiden Dystopi Prognos

Vision

(3)

Vanligt i verktygslådan

Prognoser Visioner Modeller

Scenarioplanering

(4)

Vad är scenarios?

Flera alternativa framtider behandlas parallellt Berättelser

Tänkbara

(5)

Källa Fem framtidsscenarier för 2050 SLU Befolkningstillväxt Maktförhållanden Ekonomisk tillväxt Klimatförändringar Resurstillgångar Jordbrukspolitik

Konsumtionsmönster Tillgång och

spridning av teknik

(6)

När använda scenarios?

Förståelse för komplex situation Utveckla strategiarbetet

Förutse utveckling Skapa möjligheter Seeding

Lärande för organisation

”Tryggt” forum för konflikter

En del av den strategiska/ politiska konversationen Oro - turbulens

(7)
(8)

60:1

(9)

Perception och Re-perception

(10)

Perception och Re-perception

(11)

lla IRAHSS Symposion 2011 Singapore

(12)

Vi

Boverket Akademin

Stadsbyggnadskontoret Entreprenörer

Kunder Ekonomiska makrotrender

Riksdagsvalet Tekniska plattformar

Demografi Sociala

värderingar Biologisk

kapacitet

Ränteläget

Ungdomsarbetslöshet

Integration Medarbetare

Lagstiftning

Branschorg.

Danmarks regering

(13)

Vi

Boverket Akademin

Stadsbyggnadskontoret Entreprenörer

Kunder Ekonomiska makrotrender

Riksdagsvalet Tekniska plattformar

Demografi Sociala

värderingar Biologisk

kapacitet

Ränteläget

Ungdomsarbetslöshet

Integration Medarbetare

Lagstiftning

Branschorg.

Danmarks regering

(14)

TIDSHORISONTER

(15)

TIDSHORISONTER

(16)

Metodik

Induktiv eller deduktiv

Underliggande system och fängslande narrativ

(17)

ERFARENHETER FRÅN HÄSSLEHOLM Program till FÖP

4 SCENARIOS - alla önskvärda

Antagna mål Nollalternativet Demografisk utmaning Unga Hässleholm Hållbar utveckling Hållbara Hässleholm

Regional styrka Regionala motorn Hässleholm

(18)

till FÖP: SBK Hässleholm

(19)

ERFARENHETER FRÅN HÄSSLEHOLM Parametrar i alla scenarios

Demografiskt flyttnetto/ utbildningsgrad/ ålder/folkhälsa Näringslivsutveckling kunskapsföretag/ logistik/ kultur och utbildning

Fysiska principer för förtätning, stadsliv, grönstruktur,

bevarande av värdefulla miljöer, hantering av barriärer, blandad stad, infrastrukturprojekt, stora projekt

Omvärlden regional utveckling, samverkan och profilering med Kristianstad

Profilering för alla? Attrahera vissa grupper?

(20)

ERFARENHETER FRÅN HÄSSLEHOLM

Scenarios kopplade till utmaningarna Tryggt klimat för debatt, värderingsdrivet Konsekvensbeskrivningen intressant

För lite analys av kontextuella aspekter Spännande kopplingar till fysiska åtgärder

(21)

2013-09-05 21

TACK!

(22)
(23)

Fastigheter

Järnväg

Energi

Utvecklingen de senaste 50 åren?

Avreglering

Många aktörer

Komplicerad genomförandefas

Fragmenterade mål och strategier

(24)

Fastigheter

Järnväg

Energi

Ökad komplexitet Ständig förändring

Utvecklingen de senaste 50 åren?

Avreglering

Många aktörer

Komplicerad genomförandefas

Fragmenterade mål och strategier

(25)

Renässansmänniskan är död…

(26)

Samarbete

- att två eller fler personer eller organisationer arbetar tillsammans för ett gemensamt mål, eller genomför ett gemensamt projekt

Ökad komplexitet Ständig förändring

(27)

”Planeterna i Vintergatan

samverkar för att inte krascha in i varandra, dina organ

samverkar för att hålla dig på fötter, och din mobiltelefons komponenter samverkar för att du ska kunna ringa pizzerian nere på hörnet framåt

söndagseftermiddan.

Samverkan är, kort sagt, förutsättningen för allt.”

Samverkan

www.samverkamera.se (Svenskt näringsliv)

Ökad komplexitet Ständig förändring

(28)

”Samarbete och samverkan används lite huller om buller. Jag är inte helt på det klara vad som skiljer dem åt. Ett

intressant sätt att förklara skillnaden mellan samarbete och samverkan är:

samarbetar gör man med människor inom samma budget som en själv, samverkar gör man med människor/ organisationer som har en annan budget.”

http://geckolisa.se/2009/12/18/

samarbete-vs-samverkan/

Samarbete vs samverkan

Ökad komplexitet Ständig förändring

(29)

Helheten är större än summan av delarna

(30)

Samarbete, FÖP Hässleholm

Kommunlednings- kontoret

Kommunala bolag

Stadsbyggnads- kontoret

Processledning FOJAB

Grönstruktur Sweco

Förtätning Sweco

Konsekvenser Sweco Trafik Trivector

(31)

Grönstruktur - workshop

(32)

Grönstrukturworkshop

(33)

Förtätningsstudie

(34)

Konsekvenser

(35)

Samverkan, FÖP Hässleholm

Fastighetsägare Diskussioner

Allmänheten Diskussioner

Barn och unga Dialoger

Pensionärer Diskussioner

Företag Diskussioner

Kommunlednings- kontoret

Kommunala bolag

Stadsbyggnads- kontoret

(36)

Styrkan med samverkan

Kollaborativa processer ger:

• Bättre beslutsunderlag

• Djupare kunskap

• Tillit

• Bättre samarbete

• Mer positiv energi

Snabbare, billigare, hållbart…

(37)

Framgångsfaktorer för hållbar stadsutveckling

Ökad komplexitet Ständig förändring

Ökad komplexitet Ständig förändring

Samarbete

Tvärfackliga team Samverkan

Involvera brukare

Tid för samtal och reflexion Tillit

Uppföljning

(38)

Jennie Fagerström

jennie.fagerstrom@sweco.se

(39)

FRÅGOR?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :