Intressegrupper söker byggherre för blivande byggemenskap. 28 januari 2015 Kerstin Kärnekull

Full text

(1)

Intressegrupper söker byggherre för blivande

byggemenskap

28 januari 2015 Kerstin Kärnekull

kerstin@karnekull.se

(2)

14 exempel från ”Bygga

seniorboende tillsammans”

1. Trappan Obbola KHR hyresmodell 2. Tersen, Falun KHR ägarmodell 3. Ljusters Strand, Säter Bostadsrätt 4. Förenade Solhem, Älmsta KHR ägarmodell 5. Boo Seniorhem, Nacka KHR ägarmodell 6. Färdknäppen, Stockholm Hyresrätt

7. Sockenstugan, Enskede Hyresrätt

8. Majbacken, Göteborg Ek förening som blockhyr 9. Kornet, Mölndal KHR hyresmodell

10. Bataljonen, Karlskrona Bostadsrätt 11. v

12. Hinseblick, Karlshamn Bostadsrätt

13. Russinet, Lund KHR hyresmodell 14. BoAktiv Landgången KHR hyresmodell 15. Villa Ingrid, Ystad Bostadsrätt

(3)

Upplåtelseform + samverkansmodell

o Äganderätt med

samfällighetsförening

o Bostadsrätt (och ideell förening) o Hyresrätt (och ideell förening)

o Kooperativ hyresrätt – ägarmodellen eller hyresmodellen?

3

(4)

Upplåtelseformer, plus och minus

Viktiga frågor:

Vem äger Typ av förening Belåning bostad Vem

bestämmer Andrahands- uthyrning Nya boende Underhålls- ansvar

Särdrag

Källa: Bygga seniorboende tillsammans

(5)

Genomförandemodell

o Bygga nytt i egen regi (LagnöBo)

o Köpa fastighet och bygga om i egen regi (Tersen, Förenade Solhem)

o Köpa projekt av byggbolag

(Bataljonen) och vara paraply o Samarbeta med

byggherre/fastighetsägare med stöd av paraply (Dunderbacken)

5

(6)

Lagnö gård, Trosa

en blivande bogemenskap som

komplement till ett 30-årigt boende- och arbetskollektiv

Slutrapport i form av filmen ”Hur vill du bo? Att ta fram et koncept för ett småskaligt seniorboende baserat på gemenskap, delaktighet och hållbarhet”

(7)

Lagnö Bo

18 lägenheter med gemensamma lokaler och inglasad vinterträdgård.

Detaljplan godkänd men överklagad.

Kooperativ hyresrätt, ägarmodellen.

Ca 40 medlemmar i föreningen.

(8)

Tersen, Falun (2005)

Fd servicehus

30 lgh + 2 för kvarboende och 13 för korttids- boende.

Fredagsmiddag och

tisdagssoppa.

Kooperativ hyresrätt.

8

(9)

9

Solhem,

Väddö (2006)

Ombyggnad av f d ålderdomshem till seniorbostäder och vanliga

lägenheter, restaurang mm.

Lokalt initierat (2005) och drivet,

finansierat via Ekobanken.

(10)

10 Förenade Solhem Väddö 2006 31 kooperativ

hyresrätt service och samv trygghet medlem Wedark

(11)

Brf Bataljonen,

Karlskrona (2006)

27 lgh 92 – 119 kvm, gemensamma lokaler samt garage.

Bostadsrättsförening, inflyttning 2006.

Byggherre NCC, arkitekt JAARK, planering i dialog med Karlskrona Seniorhusförening.

(12)

En lägenhet vid entrén har gjorts om till gemensamma lokaler – samlingsrum, bibliotek/gästrum, kök, dusch och wc.

(13)

13

Dunderbacken (2010)

61 lgh 1-3 rok, kök o matsal, vardagsrum,

datorrum, hobbyrum, motionsrum, gästrum mm med stöd av föreningen Framtiden

(14)

Sju steg

• starta en grupp

• utveckla idén

• ekonomi och upplåtelseform

• hitta samarbets- partners

• planering och projektering

• förbereda

inflyttningen

• flytta in och bo

(15)

Sju steg mot en bygg/bogemenskap

1. starta en grupp 2. utveckla idén 3. ekonomi och

upplåtelseform 4. hitta samarbets-

partners

5. planering och projektering 6. förbereda

inflyttningen 7. flytta in och bo

1. inventera beståndet, skapa beredskap 2. finns lämplig fastighet eller lämpligt

projekt att erbjuda?

3. var öppen för initiativ, informera 4. göra tydlig tidsplan, fastställa

ekonomi/hyresnivåer och skriv samarbetsavtal

5. ge gruppen tid, var lyhörd för önskemål, stötta de gemensamma delarna

6. uthyrning/förmedling till intresserade, utbildning av boende och egen personal 7. underlätta inflyttning, ha regelbundna

samråd, uppföljning och erfa-återföring

(16)

Hur man kommer igång

1. Starta och bli en grupp

2. Utveckla boendeidén 3. Kostnadsnivå

och

upplåtelseform 4. Hitta

samarbets- partners och komma igång 5. Planering och

projektering 6. Förbereda

inflyttningen

7. Flytta in och bo

(17)

Användbara redskap

o Studiebesök och öppna hus o Studiecirklar och föredrag

o Tidningsartiklar, radioprogram o Hemsidor och Facebook

o Events/Experimentdays o Litteratur och forskning o Mun-mot-mun-metoden

17

(18)

Den danska metoden för planering av

seniorbofaellesskaber

(19)

Projektlots – en ny roll

• På många håll har

drivits fram av projekt-

lotsar, personer som samordnat de blivande boende och arkitekt, byggare eller markägare (London, Mainz,

Hamburg, USA, Tokyo)

19

(20)

Bygga seniorboende

tillsammans – en handbok

o En diskussionshandledning för senior- grupper och bostadsbyggare att användas för program och genomförande av senior- boendeprojekt i dialogform

o Erfarenheter från Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, USA och Japan o Exempel och förslag på hur kommuner och byggherrar kan stötta

oMed bidrag från regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” till Hjälpmedelsinstitutet.

Ansvariga forskargruppen Bo i

Gemenskap/Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull

oGavs ut av Svensk Byggtjänst 2013

(21)

Startargrupper i hela landet!

Kalmar

Karlskrona (3+)

Kivik

Lidköping Linköping Lund

Malmö Nacka

Norrköping Oxelösund Sigtuna

Simrishamn Stensjön

Stockholm (4+) Tanum

Tomelilla Trosa

Tyresö Uppsala Västerås Ystad

Inte bara i Sverige…

Blidö

Borgholm Gryt

Gävle

Göteborg (7+) Falun

Hagfors Hallstavik Huddinge Höganäs Järfälla Järna

Kollektivhus idag

(22)

Nya medier som

Facebook och YouTube används för att skapa kontakter.

619 medlemmar på 6 månader, 2085 på fyra år!

22

(23)

En besvärlig process med många

bekymmer…

(24)

En besvärlig process med många

bekymmer…

(25)

En besvärlig process med många

bekymmer…

(26)

En besvärlig process med många bekymmer men också med många

möjligheter!

(27)

Tack! Kerstin Kärnekull kerstin@karnekull.se

Intressegrupper söker byggherrar för blivande byggemenskap

och ett långt och troget förhållande!

(28)

Intressegrupper söker byggherrar för blivande byggemenskap

och ett långt och troget förhållande!

Tack!

Kerstin Kärnekull

kerstin@karnekull.se

(29)

Läsning och hemsidor

Blomberg, Ingela och Kärnekull, Kerstin, Bygga seniorboende tillsammans, Svensk Byggtjänst 2013.

Grip, Elsa, Kärnekull, Kerstin & Sillén, Ingrid (red.), Gemenskap och samarbete:

att bygga upp och bo i kollektivhus, Migra Förlag 2014.

Karlskrona Seniorhusförening, Handbok för seniorboende, Karlskrona 2009 (elektronisk resurs http://seniorhus.se

McCamant, Kathryn; Durrett, Charles, Creating Cohousing. Building Sustainable Communities., New Society Publishers, Gabriola Island, Canada, 2011.

Durrett, Charles m fl, The Senior Cohousing Handbook. A Community Approach to Independent Living, New Society Publishers, Gabriola Island, Canada, 2009.

Föreningen BOIHOP boihoporg.wordpress.com

Föreningen Kollektivhus Nu www.kollektivhus.nu

Föreningen Framtiden, Stockholm www.boframtiden.se

Föreningen Kombo, Stockholm www.kollektivhuskombo.se

Karlskrona Seniorhusförening seniorhus.se

Kollektivhus i Malmö kollektivhus.worldpress.com

(30)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :