Offentlig konst

40  Download (0)

Full text

(1)

Offentlig

konst

(2)
(3)

Inledning Konst utomhus Konst inomhus Register Karta

5 6 32 34 36

Innehåll

Utgiven av Katrineholms kommun.

Foto: bild 1-17, 19-27 och 29-45 Camilla Lindgren/

Katrineholms kommun, bild 28 Johan Klinthammar och bild 18 Therese Larsson/KFV Marknadsföring. Bilder inomhus Camilla Lindgren/Katrineholms kommun.

Katrineholms kommun är anslutna till Bildupphovsrätt i Sverige/BUS.

(4)

45 9

Nytt konstverk Konstverk

Antal offentliga konstverk utomhus.

Antal nya konstverk sedan 2017.

(5)

Tänk om vi tog bort all offentlig konst från Katrineholm.

Skulle du märka det? Konsten i staden är en del av vår vardag, vare sig vi vill det eller inte. Vi ser den när vi rör oss i staden och den kan fungera som ett riktmärke, ett sätt att förklara en plats eller något som ger namn på ett område:

– Vi ses vid muren på Norr!

– Menar du mataffären mittemot blå hästen?

I över tio år har Katrineholms kommun satsat på offentlig konst. Idag finns 46 konstverk runt om i staden och nästan varje år kommer det nya. Olika satsningar har varit offentlig konst vid infarter, centrum och nu kransorter. Det finns även tusentals konstverk inomhus vilket du kan läsa i denna folder.

Katrineholms kommun arbetar främst med samtidskonst.

Detta är enkelt förklarat konst som skapas nu. Det handlar också om att undersöka, skapa debatt, samtal och utmana aktuella och personliga ämnen. Syftet är inte att avbilda eller försköna som det sett ut historiskt. Ett konstverk som du tycker om kan någon annan tycka illa om och tvärtom.

Konsten ger sällan några svar utan skapar ofta frågor. Om du undrar vad konstnären vill säga eller inte förstår ett konstverk, utgå från dig själv och tänk på vad den väcker hos dig? Blir du glad eller irriterad? Återupplever du ett minne eller får den dig att tänka något nytt?

Sofia Lycke

Konstansvarig Katrineholms kommun

Inledning

(6)

1 Talking Forest Henrietta Kozica

Det var under den dagliga turen på Bondegatan som 96-åriga Ingrid Sundqvist tyckte att den trista muren nedanför Wengströmska villan borde förskönas. Med hjälp av hennes ledsagare kontaktades kommunen som nappade. Henrietta Kozica fick uppdraget och beskriver konstverket och processen på detta vis: ”För mig symboliserar väggen ett frö som fick gro. Ett tankefrö från Ingrid Sundqvist som växte upp till en hel värld.

Talking Forest slutar aldrig berätta historien om ett önskefrö som fick näring att gro och växa till nya världar.”

Invigd 2017.

(7)

2 August Kullberg Stig Månsson August Kullberg var

entreprenör och ägde firman Kullberg & Co. Han flyttade till Katrineholm år 1878 för att köpa aspvirke till sin tändsticksfabrik. Företaget utvidgade sin verksamhet med att sälja svensktill- verkade jordbruksredskap, bland annat från Grönkvists Mekaniska Verkstad, GMV.

År 1902–1904 lät han bygga Kullbergska huset vid Järn- vägsparken för att alla som passerade med tåg skulle kunna se hans ståtliga byggnad. Hans byst i brons står intill Kullbergska huset i Järnvägsparken. Inköpt 1955.

3 Tre strutsar – i väntan på Pär Gunnar Thelander Pär Gunnar (PG) Thelander är nog mest känd för sitt måleri och sin grafik men här i Järnvägsparken har kommunen fått möjlighet att förvärva denna grupp med bronsfigurer, föreställande strutshuvuden, som lite upp- käftigt sticker upp huvudena ur marken. De gör därmed tvärt emot strutsarnas rykte att sticka huvudet i sanden.

Konstverket heter Tre strutsar – i väntan på och utifrån sin placering i närheten av tåg- stationen så skapar verket ett spännande möte med hit- resande gäster. Invigd 2012.

(8)

4 Spår i tiden – hjulet och de förflutnas små fossil Anna Berglind-Mörlid

Anna Berglind-Mörlid vill med sitt verk ge resenärer en bild av Katrineholm genom små symboler. Bland annat hittar vi sockenvapnet, hjulet, kruset från Vrå, huset Framtiden och delfinen från Fogelstadgruppen i tunneln. Verket finns uppdelat längs med tunnelns västra vägg. Invigd 1996.

(9)

5 Boggi Bo Lindholm

Boggi finns i hela tunneln mellan centrum och norr. Det är en helhetsgestaltning som integreras med tunneln där stenläggningen i marken och kakelplattorna på väggen skapar en illustration av stationen, där gångbanan blir perrong och cykelbanan blir spår. Konstnären har också skapat tågens hjulaxlar i betong och emalj, dessa ska markera uppgångarna och numreringarna av perrongerna ovanför. Invigd 1996.

6 Växande form Bo Olls Växande form är en vägg gestaltning i brons och granit skapad av Bo Olls. Verket är placerat på Stortorget i hörnet av Köpmangatan och Drottninggatan. Inköpt 1992 av Katrineholms Husbyggen.

(10)

7 Strömplan Uta Jacobs

På Strömplan och Köpmangatan står Uta Jacobs för arkitekturen och dess konstnärliga gestaltning. Längs med Köpmangatan ser vi en böljande vit ström. Denna symboliserar vattnet som förr rann rakt igenom stadens centrum. Strömmen slutar nere vid Strömplan där vi ser Tors bockar, soffor och sittplatser i granitsten samt vackra dekorationer i markstenläggningen. Hantverkaregatan och Köpmangatan gjordes tillsammans om under åren 1995–1996. Invigd 1996.

(11)

8 Carl Fredrikssons minnesplatta Carl Bergström

Carl Fredriksson räknas som en av Katrineholms grundare.

Han startade Carl Fredrikssons Träförädlings Aktiebolag 1876. Företaget växte snabbt och började snart producera möbler, inredning och färdiga modulhus. Idag finns hans minnesplatta att skåda vid infarten till parkeringen mellan Köpmangatan och Fabriksgatan.

Klot på kub Rickard Wall

I slutet av Köpmangatan finner vi en skulptur i handhuggen granit. Kulan tillverkades 1934–35 och kallas i folkmun för Rövarkulan. Verket har funnits länge i Katrineholm men sin nuvarande placering fick det i början av 1980-talet.

9

(12)

11 Eka

Ann-Charlott Fornhed

Big DNA Ian Newbery

Eka står som en stadig och ständig påminnelse om det arbete som bedrevs vid Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad 1925–1954. I verkets fokus står de fem kvinnor som var i framkant när det gällde kvinnors utbildning i medborgarskap, politik och kultur: Elisabeth Tamm, Honorine Hermelin, Ada Nilsson, Elin Wägner och Kerstin Hasselgren. Men en viktig del av Eka är också det måttband som löper ner mot marken: en tidslinje över viktiga samhällsförändringar – som alla ännu inte är skrivna.

Kampen är inte över, sista som står är 2017 och #metoo.

Invigd 2017.

DNA-molekyler och dess spiralform är något som intresse- rar Ian Newbery. I DNA finns den genetiska koden och ger lika många svar om mänskligt liv som den väcker frågor. Ian ser spiralformen som en urform och är ofta återkomman- de i hans verk. Efter att Big DNA var en del utav en utställ- ning i Katrineholms konsthall 2019, köptes verket in av KFAB. Big DNA är tillverkat av svetsad plåt som bemålats.

10

(13)

12 Gustav Robert Grönkvist Hedda Grönkvist Gustav Robert Grönkvist kom som smed till Katrineholm och öppnade här en smides- verkstad. År 1891 grundade han Grönkvists Mekaniska Verkstad, GMV. Han lät då bygga ett hus till sig och sin familj som 1927 köptes in av Katrineholms stad och blev stadens stadshus, Gröna Kulle. Grönkvists byst står och blickar ut över Gröna Kulle och Stadsparken.

Skulpturen är skapad i brons av Hedda Grönkvist som var Gustav Robert Grönkvists svägerska. Inköpt 1956.

13 Helena Marylyn Gierow Helena är en liten skulptur som finns att skåda i Stads–

parken, strax intill Stads–

huset Gröna Kulle. Verket är skulpterat i lera och gjuten i brons. Marylyn Gierow är ut- bildad bland annat vid West of England College of Art i Bristol och Konstakademien i Stockholm. Hon arbetar oftast utifrån leran med dess förutsättningar. Med skicklig materialkännedom och yrkeskunnighet fångar hon gestaltningarnas personlig- het. Marylyn Gierow jobbar som regel med porträtt och djurmotiv och är mest känd för sina gestalt- ningar av hästar. Invigd 1975.

(14)

14 Fall till fall Arne Jones

Fall till fall är en skulptural gestaltning i koppar där vatten porlar ner för dess bladliknande vingar. Från början var verket placerat inomhus i nämndhusets entré. När det sedan placerades utomhus var verket inte gjort för utom- husklimat och omfattande renoveringar fick göras. Den har nu fått en central plats i Stadsparken intill Gröna Kulle.

Skulpturen plockas undan på vintern. Inköpt 1959.

Liten snigel Per Agélii

I stadsparken kryper Liten snigel i gräset. Per Agélii arbetar främst som skulptör och har ett flertal offentliga skulpturer runt om i Sverige. Per arbetar också som scenograf och han intresserar sig för rummet och hur man påverkar det.

Liten snigel är tillverkad i betong. Invigd 2017.

15

(15)

16 Kreaturstorg Monika Gora

Konstnären Monika Goras röda och orange skulpturer som står i Stadsparken är gjorda i glasfiber. Hon kallar dem för Jimmysar och de finns i olika varianter runt om i Sverige.

Här i Katrineholm har grupperingen av Jimmysar fått namnet Kreaturstorg eftersom en del av Stadsparken tidigare var handelsträdgård och boskapsmarknad. Jimmysarna är omtyckta och populära hos många och används gärna av barn och unga att klättra på. När mörkret sänker sig över staden så lyser Jimmysarna varmt i Stadsparken.

Monika Gora är landskapsarkitekt och konstnär, bosatt och verksam i Malmö. Hon arbetar ofta med konstnärliga gestaltningar som integreras med platsen eller landskapet där verket ska placeras. Invigd 2009.

17 Morgon

Axel G Wallenberg Morgon är en av Katrineholms kommuns första offentliga konstverk.

Det står i Stadsparken och föreställer en kvinna som tvättar sig vid vattendraget.

Verket är skapat i brons av konstnären Axel G Wallenberg som under en period i sitt liv bodde i Katrineholm. Invigd 1947.

(16)

19 Fru Krokodil Eric Langert

Fru Krokodil som ligger och lurar i vattenbrynet är gjord av gummi, närmare bestämt av gamla bildäck. På vintern går hon i vinterdvala men varje vår återvänder hon till sin plats i Stadsparken. Eric Langert är en mångsysslare inom konsten, men är mest känd för sina djurfigurer tillverkade av återanvända vardagsföremål. Fru Krokodil köptes in i samband med den populära utställningen Min djuriska park i Katrineholms Konsthall. Invigd 2010.

18 Här och där Fredrik Raddum Här och där är en skulptur med en fot och tolv armar som pekar i varje rikt- ning. Armarna har olika hudfärger och rörelser men balanserar på en och samma fot. Konstnären be- skriver verket som en bild av människor med olika ut- gångspunkter som arbetar tillsammans för att skapa en balans. Verket invigdes 2019 och är gjort i målad brons. Raddum är utbildad och verksam i Oslo. Hans verk är ofta av humoris- tisk karaktär, med subtila ledtrådar som uppmuntrar oss att tänka vidare från vårt första intryck.

(17)

20 Galago Hanna Beling Galago kan ses uppkrupen i en lyktstolpe överblickande de förbipasserande i Katrineholms Stadspark.

Hanna Beling skulpterar oftast i vax för att sedan gjuta i silikon, aluminium eller brons. Hon gör ofta porträtt eller djurgestaltningar och drivs av nyfikenhet till det ursprungliga och primitiva, något vi främst ser i hennes djurgestaltningar. I porträtten vill hon fånga personens själ och mänsklighet. Hanna Beling har gjort en rad kända porträtt av bland annat Margaretha Krook utanför Dramaten i Stockholm och Astrid Lindgren i Vimmerby.

Invigd 2013.

21 Fölet Sven Frick

Fölet har stått i Stadsparken i över 50 år och på patineringen syns det tydligt att skulpturen står där till många barn och vuxnas glädje. Fölet är gjort i brons men förlagan är en träskulptur som sedan har avgjutits och omformats till brons. Inköpt 1964.

(18)

23 Per Albin Hansson Ture Jörgensen Per Albin Hansson var en företrädare för arbetarrörelsen och i och med det syns han ofta gestaltad framför byggnader som Stadshus och Folkets hus.

Per Albin Hansson hade precis som Hjalmar Branting en stor betydelse för Sveriges välfärds- samhälle. Verket är gjort i bronsrelief på granit och finns utanför Folket Hus längst med Djulögatan. Inköpt 1952 av Folkets Husföreningen.

Litterär bänk 1 Ragnar Thoursie Gustav Person

En litterär bänk är i Katrineholm en bänk som

uppmärksammar litterära personer med kopplingar till Katrineholm. Den första tilldelades Katrineholmspoeten Ragnar Thoursie. Han räknas som en av den svenska modernistiska lyrikens främsta, mest egenartade och stilbildande författare. Gustav Person har formgivit bänken i betong. Den andra litterära bänken finns i Djulö och är tillägnad Selma Lagerlöf. Invigd 2018.

22

(19)

26 Elva år David Wretling Skulpturen heter Elva år och var en gåva från Ingenjörs- förbundet Katrineholm till Tekniska skolan. Konstverket, som är av brons, visar en sittande flicka som lutar sitt huvud mot sitt uppdragna ben. På sockeln står det

”Från forna elever”. Verket står i korsningen mellan Tegnérvägen/Kungsgatan.

Inköpt 1961.

25 Igelkottsfamilj Göran Lange På fasaden i korsningen Tegnérvägen/Drottninggatan sitter verket Igelkottsfamilj.

Det är en gestaltning för Igelkottens servicehus och vårdboende. Verket är gjort i svartlackerat smidesjärn.

Inköpt 1982.

24 Hjalmar Branting Carl Eldh

Som många andra svenska städer har även Katrineholm en byst på Hjalmar Branting av Carl Eldh. Vanligtvis står denna typ av porträtt utanför något kommun- hus eller annan byggnad som har anknytning till arbetarrörelsen.

I Katrineholm kan man se Hjalmar Branting framför Folkets Hus.

Bysten är gjord i brons. Inköpt 1938.

(20)

27 Big blue Linda Bäckström

Big blue är en stegrande häst som färgats blå likt himlen.

Den saknar svans och öron, det typiska hos hästen. Den är rund och bullig. Häststatyer har funnits i den offentliga miljön genom historien, ofta i brons och med en kunglighet på ryggen. Med det i åtanke ville konstnären göra ett annorlunda verk, en något plastig, babyblå skulptur.

Konstnären har sagt att vill du se en riktig häst kan du åka till en hage. Linda Bäckström skulpterar i fogskum och textil, gjuter delar i aluminium som sedan svetsas ihop.

Hon har tidigare ställt ut i Katrineholms konsthall. Invigd 2018 och ägs av fastighetsbolaget KFAB.

(21)

Tummen Axel Nordell Hemljus

Mikael Richter och Karen Froede

Tummen är skapad i glasfiberlaminat och går att skåda i Sveaparken vid Kullbergska sjukhuset. Den röda skulpturen har en rutschkaneliknande form på ena sidan där många barn har lekt. Inköpt 1979. Konstverket har restaurerats flera gånger, senast 2018.

Konstverket Hemljus hittar du i Vasaparken. Hemljus är skapat utifrån tanken att det tryggaste ljuset kommer från hemmet. Verket är monterat på befintliga lyktstolpar med ny belysningsarmatur. Materialet i lampskärmarna är valda för att tåla offentlig utomhusmiljö men ändå få fram en känsla av hemmiljö. Invigd 2016.

29 28

(22)

30

31

Glowing home Tina Frausin

Varje dag

Merja Puustinen och Andy Best

I Sveaparken står tre skulpturer av konstnären Tina Frausin. Inspirationen till Tornet, Lusthuset och Stugans formspråk och färger kommer från barocken och de paviljonger som finns vid Bie men också alla de lusthus, slott och herresäten som finns runt Katrineholm. När mörkret infaller lyser skulpturerna. Husen är tillverkade av polykarbonat och vattenskuren aluminium. Invigd 2016.

Konstverket Varje dag hittar du i tunneln vid Trädgårds- gatan 1, under Vasavägen. På ena sidan av tunneln finns ord i neon. Konstnärerna och ungdomarna från

Duveholmsgymnasiets Introduktionsprogram har genom workshops valt ut ord som är viktiga för ungdomarna.

Orden i neon är skrivna på 20 olika språk och tänds och släcks växelvis. På den andra sidan av tunneln visas fyra symboler i LED-ljus. Invigd 2016.

(23)

32 På väg/On your way Pia Hedström

Väggestaltningen På väg/On your way föreställer två flickor samt två rälslängder i olika färger, där en viker över fasadens gavel. Verket sitter på Lokstallets nordliga kort- sida samt sandtornets norra och västra sida. Verket ska spegla resande och mötet mellan människor. På så vis tolkar gestaltningen Lokstallets närhet till järnvägen samt den verksamhet som bedrivs där av Ungkulturhuset Perrongen.

Verket lyser fint på kvällar och nätter och kan upplevas från tågfönstret när man åker på västra stambanan. Invigd 2014 och kompleteras under sommaren 2017.

33 Boogie & Voggie spot Kent Karlsson Verket Boogie & Voggie spot är gjort av konstnären Kent Karlsson. Verket föreställer en bulldogg med en uv på huvudet. Den står placerad vid entrén till korttids- boendet på den östra sidan av Lövåsgården. Kent Karlsson har i detta verk arbetat med en mindre gestaltning som han sedan förstorat upp och skrivit ut i en 3D-skrivare och därefter gjutit i glasfiber.

Glasfiber väven syns tydligt i verket, något som Kent Karlsson gjort medvetet för att förtydliga den konstnär- liga processen. Invigd 2013.

(24)

34 Blazon 1 Linda Bäckström Verket Blazon 1 går att se på väggen strax innan Lövåsgårdens västra entré. Blazon 1 visar heraldiska symboler inspirerade av kulturen i sydvästra USA där man bland annat broderar dessa status- och maktsymboler på sina kläder. Linda Bäckström syr upp sina former i tyg och fyller sedan dessa med fogmassa.

Detta verk har efteråt gjutits i aluminium och det gör att man uppfattar verket som mjukt och elastiskt men egentligen är det statiskt och hårt. Blazon 1 ingår i en serie på tre verk där de två övriga, Blazon 2 och Blazon 3 finns inne i äldreboendets trapphus. Invigd 2013.

35 Blåklockan Niklas Mulari Temat för skissuppdraget till rondellen vid Lövåsens köpcentrum var Katrineholms varumärke, Sveriges Lustgård. Konstnären Niklas Mulari föreslog då en blåklocka med tanken på Katrineholm som trädgårdsstad och staden mitt i landsbygden. Den pampiga Blåklockan med sin höjd på nio meter skapar en härlig kontrast till handels- området och biltrafiken.

Under kvällstid är Blåklockan upplyst. Konstverket vann SVT:s Östnytts tävling om bästa rondellkonst i regionen 2012. Invigd 2009.

(25)

36 Myrägg och insekter Knut-Erik Lindberg

På Sandbäcksskolans skolgård hittar vi skulpturgruppen Myrägg och insekter av Knut-Erik Lindberg. Gestaltningen av dessa insektsfigurer är tidstypiska för 50-talet och hur Knut-Erik Lindberg arbetade. Myrägg och insekter är gjort i brons. Inköpt 1960.

Motorisk Scenografi

Annika Oskarsson och Thomas Nordström I folkmun kallas detta verk för ”De vandrande husen” men dess rätta namn är Motorisk Scenografi. Husen och benen har en metallstomme med tak och väggar gjorda i plåt. På natten lyser de med varmt rött sken. De kommer ut från skogen som två älgar vid korsningen Nyköpingsvägen/

Åsporten och det diskuteras ofta vart de är på väg. På den frågan finns inget riktigt svar. Varje betraktare äger rätten till sin egen teori. Verket har också varit omdiskuterat och skapat rubriker men idag ser nog de flesta verket som ett landmärke i Katrineholm. Invigd 2013.

37

(26)

38 Det lilla är det stora Niklas Mulari

Det lilla är det stora är ett tvådelat konstverk som handlar både om de små gesterna i livet och om framtidstro.

Konstverket symboliserar en utveckling, både för barn och naturen och ett Katrineholm som är på tillväxt. Barnet med livet framför sig och en blomma med en knopp som är på väg att slå ut. Under stadens 100-årsjubileum planterades 100 körsbärsträd i Talltullen, därför blev kvisten just körsbärsblommor. Att ge någon en blomma kan betyda mycket, det lilla är det stora, och här är det en gest som visar att du är välkommen till vår stad. Invigd 2018 och 2019.

(27)

39 Änglaspel Kent Karlsson

Änglaspel är gjort i laserutskuren plåt av konstnären Kent Karlsson. Verket föreställer sju kvinnofigurer som utför olika akrobatiska dansrörelser på en pelare stående där Oppundavägen möter Mejerigatan och Vingåkersvägen.

Den översta delen av gestaltningen snurrar graciöst med vinden. Under 2016 flyttades den från sin tidigare plats vid Talltullen. Invigd 2014.

(28)

41 Genombrytning Åke Lagerborg Verket Genombrytning står utanför Duveholmshallen och är gjort i rostfritt stål.

Åke Lagerborgs gestaltningar är ofta finurliga och idérika vilket skapar förutsättningar för betraktarens fantasi.

Inköpt 1979.

40 Skär i luften

Charlotte Öberg-Bakos

Med verket Skär i luften vill Charlotte Öberg-Bakos undersöka luft, rum, rytm och tyngd i samverkan. Skär i luften visar rörelsen i en konståkningspiruett som hon ritat av från isen och gjort om i ett 3D-utförande. Vilken rörelse det är får betraktarens fantasi eller kunskap själv avgöra.

Från början stod verket utanför kommunens ishall, Woodyhallen, men år 2014 flyttade kommunen verket till Backavallsrondellen för att på så vis göra verket mer rättvisa, genom att bli mer synligt och tillgängligt för allmänheten. Invigd 2008.

(29)

42 3 Malanganer Lenny Clarhäll

3 Malanganer som står vid Djulökorset har inspirerats av gestaltningar på Nya Guinea. Man kan också se ett släkt- skap med våra nordiska hällristningar. Lenny Clarhäll har med stor integritet gått sin egen väg inom konsten, en väg som lett från en form av socialrelaterad konst till ett mer abstrakt symboliskt gestaltande. Verket skapade många insändare och diskussioner men idag har de blivit en positiv identitet för sin plats. 3 Malanganer är gjort av cortenstål. Invigd 2011.

(30)

43

44

Litterär bänk 2 Selma Lagerlöf Gustav Person

Försök att lägga ett äpple på ett bord Pär Gunnar Thelander

Intill Djulö Herrgård med utsikt ut över Djulösjön finns den andra litterära bänken i Katrineholm. Denna tillägnad Selma Lagerlöf. Hon skrev boken "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" 1906. I boken fick Nils flyga med på gåsen Akkas rygg och sedan landade dem precis här, på Djulö. I den boken myntades begreppet Sveriges Lustgård som idag är stadens platsvarumärke. Selma Lagerlöf bodde på Djulö under tiden hon skrev sin första bok. Den första litterära bänken finns i Stadsparken och är tillägnad Ragnar Thoursie. Invigd 2018.

Konstverket av Pär Gunnar (PG) Thelander är en donation från konstnären själv. Det är från början tillverkat år 1976 och gjutet i brons hos Herman Bergmans gjuteri i Stockholm. Det placerades utanför Almgården i Julita på grund av att äpplen är förknippat med området. Invigd 2017.

(31)

45 Vårflickan Edvin Öhrström

I Valla finns Edvin Öhrströms konstverk Vårflickan som är gjort i brons. Under många år har hon stått lite undanskymd i buskaget utanför Medborgarhuset, men 2015 flyttades Vårflickan till en mer framträdande plats i den lilla parken vid korsningen Köpmangatan/Storgatan mitt i Valla. Inköpt 1967.

(32)

Offentlig konst inomhus

I Katrineholms kommun har alla kommunala lokaler konst.

Konstverken kommer ifrån kommunens samling och nya verk köps in varje år. Vissa konstverk finns i mer tillgängliga lokaler såsom äldreboenden, skolor och idrottsanläggningar och andra i lokaler såsom arbets- och konferensrum där inte så många vistas. Kommunanställda kan önska nya konstverk eller byta ut befintliga. Vi gör även platsspecifika satsningar där konst köps in till just den platsen. Här följer tre exempel.

18 pingviner och 1 krokodil William Sweetlove

Konstverken är gjorda av William Sweetlove och föreställer en blå krokodil med sneakers på fötterna och 18 pingviner i olika färger med vattenflaskor på ryggen. Konstnären vill lyfta frågor kring miljöförstöring och människans påverkan på djur och natur. I framtiden måste djuren hitta på fiffiga lösningar för att överleva. 18 pingviner och 1 krokodil är ett samlingsnamn för konstverken men originaltitlarna är ”Small cloned Penguin with water bottle” samt färgen på verket och krokodilen har namnet ”Cloned Alligator with sneakers blue”. Här i Katrineholm har de olika pingvinerna och krokodilen sedan fått egna namn från elever och besökande barn. För 50 år sedan fick kommunen en summa pengar i donation från A J Bärg att köpa in konst för. Pengarna användes 2018 och 18 pingviner och en krokodil har placerats på kommunens skol- och filial- bibliotek. Gruppen på bilden finns vid Informationsdisken i Kulturhuset Ängeln. A J Bärg har var verksam inom socialdemokratin arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen och han har efter sin död beskrivits med orden ”ett stort hjärta som slagit för de små i samhället hade gått till vila.”

(33)

Fiskar

Ulf Trolle-Lindgren

Konstverket Fiskar är gjort i kopparplåt av skulptör, silversmed och bildkonstnär Ulf Trolle-Lindgren. Han har studerat vid Konstfack i Stockholm och skulpturalt arbetar han mest med koppar. Verket Fiskar skapades för en plats i Katrineholms gamla simhall men flyttades till Duveholms- hallen då det nya badhuset stod klart. Invigd 1978.

Dansande flickor Axel G Wallenberg

I entrén till Tallåsaulan finner vi Dansande flickor skapad av Axel G Wallenberg.

Tallåsaulan byggdes 1946 för att ge Katrineholm som musikstad en scen för större framträdanden, samtidigt som den under dagtid skulle kunna fungera som aula för Tallåsskolan. Konstnären har också gjort Morgon som står i Stadsparken. Gåva från Västra Södermanlands Konstförening 2009.

(34)

Nr

Register Nytt konstverk

Titel och konstnär Sida

11 Big DNA

Ian Newbery 12

5 Boggi

Bo Lindholm 9

17 Morgon

Axel G Wallenberg 15

12 Gustav Robert Grönkvist

Hedda Grönkvist 13

6 Växande form

Bo Olls 9

18 Här och där

Fredrik Raddum 16

1 Talking forest

Henrietta Kozica 6

13 Helena

Marylyn Gierow 13

7 Strömplan

Uta Jacobs 10

19 Fru Krokodil

Eric Langert 16

2 August Kullberg

Stig Månsson 7

14 Fall till fall

Arne Jones 14

8 Carl Fredrikssons minnesplatta

Carl Bergström 11

20 Galago

Hanna Beling 17

3 Tre Strutsar – i väntan på

Pär Gunnar Thelander 7

15 Liten snigel

Per Agélii 14

9 Klot på kub

Rickard Wall 11

21 Fölet

Sven Frick 17

4 Spår i tiden – hjulet och de förflutnas små fossil

Anna Berglind-Mörlid 8

16 Kreaturstorg

Monika Gora 15

10 Eka

Ann-Charlotte Fornhed 12

(35)

25 Igelkottsfamilj

Göran Lange 19

37 Motorisk Scenografi

Annika Oskarsson och Thomas Nordström 25 31 Varje dag

Andy Best och Merja Puustinen 22

43 Litterär bänk 2 Selma Lagerlöf

Gustav Person 30

26 Elva år

David Wretling 19

38 Det lilla är det stora

Niklas Mulari 26

32 På väg/On your way

Pia Hedström 23

44 Försök att lägga ett äpple på ett bord

Pär Gunnar Thelander 30

27 Big Blue

Linda Bäckström 20

39 Änglaspel

Kent Karlsson 27

33 Boogie & Voggie spot

Kent Karlsson 23

45 Vårflickan

Edvin Öhrström 31

28 Hemljus

Mikael Richter och Karen Froede 21

40 Skär i luften

Charlotte Öberg-Bakos 28

34 Blazon 1

Linda Bäckström 24

29 Tummen

Axel Nordell 21

41 Genombrytning

Åke Lagerborg 28

35 Blåklockan

Niklas Mulari 24

23 Per Albin Hansson

Ture Jörgensen 18

30 Glowing home

Tina Frausin 22

42 3 Malanganer

Lenny Clarhäll 29

36 Myrägg och insekter

Knut-Erik Lindberg 25

24 Hjalmar Branting

Carl Eldh 19

(36)

2

1

10

27 4

5

6

9

26

24 25

12

21 20

13 15 17 16

19 14 23

7 8 3

22 11

18

(37)

31

32 33 34

30 29

(38)

40

42 38

41 39

(39)

37 36

38

35

Julita Valla

Djulö

43

(40)

Digital karta

Vill du se en digital karta över våra konstverk? Gå in katrineholm.se/

offentligkonst

Visningar &

aktiviteteer

Håll koll på våra visningar och aktiviteter på event.katrineholm.se.

Vill du boka en egen visning?

Maila kultur@katrineholm.se.

Figure

Updating...

References

Related subjects :