Tre grundläggande problem PROCENT

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PROCENT

Tre grundläggande problem

I den grundläggande procenträkningen använder man hela tiden procenten (andelen), delen och det hela. Här är tre återkommande problem som man ofta stöter på, där man använder sambandet mellan andelen, delen och det hela.

Beroende på vad vi söker räknar vi på olika sätt. Vi såg tidigare följande tre sätt att skriva sambandet mellan andelen, delen och det hela:

Uppgift:

1) Formulera en procentuppgift som kan lösas med sambandet A.

2) Formulera en procentuppgift som kan lösas med sambandet B.

3) Formulera en procentuppgift som kan lösas med sambandet C.

2014-02-17

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :