• No results found

Hur man får fram K-värdet till en rät linje

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hur man får fram K-värdet till en rät linje"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur man får fram K-värdet till en rät linje

Punkten A har koordinaterna (1,3), vilket innebär att x = 1 och y = 3 Punkten B har koordinaterna (3,7), vilket innebär att x = 3 och y = 7

För att få fram K-värdet (lutningen) till denna linje skall man dividera differensen av de påda punkternas y-värden med punkternas x-värden.

2 2 4 1 3

3 7

1 2

1

2 = =

→ −

x x

y y

Linjen ovan har alltså k-värdet 2. Detbetyder att om man går ett steg åt höger så får man gå 2 steg uppåt för att få linjen lutning.

2004-02-07 / Dennis Jonsson

References

Related documents

delaktighets-, integrationspolitiskt- och demokratiskt perspektiv, är det naturligtvis inte bra om vissa grupper av människor utestängs – eller i alla fall upplever sig ha

Trots att lärarförbundet hade medverkat vid utformning och genomförande av reformen och alla lärare hade erbjudits fortbildning för sina nya arbetsuppgifter, blev

Genom detta hade vi en förförståelse om exponeringen av Östersundspulsen och Östersundshjärtat och kunde lätt föra diskussioner kring detta på intervjuerna för att

I en rak cirkulär cylinder har både höjden och bas-diametern samma längd som kanten i en kub5. Beräkna förhållandet mellan cylinderns och

I detta avsnitt samlar vi de olika perspektiven med tillhörande relationer som kommit att utgöra det utfallsrum när det kommer till beskrivningskategorin kompetens. Under

• Avsluta iPlan genom att välja Exit i iPlan Navigator (klicka inte på X för att stänga fönstret).. • Ta bort USB-minnet från datorn

”Då staten aktivt delar ut ekonomiska stöd i form av subventioner, lån och skatte- undantag finns det en risk att dessa medel inte går till de företag som har mest nytta av dem,

Det är även viktigt att tänka på kriteriets eller kravets exakta roll i processen, är det för att sålla bort sådana projekt som aldrig borde få stöd, alla välja ut de