Jämförelse av uppvärmningsalternativ

Full text

(1)

Kalmar Maritime Academy

DT2 Läsår: 2009/2010

Handledare: Jonas Hagström

Jämförelse av

uppvärmningsalternativ

utfört av

Claes Bergstrand & Fredrik Svensson

(2)

Kalmar Maritime Academy

DT2 Läsår: 2009/2010

Handledare: Jonas Hagström

Beräkningsmetod från värmeboken sid.121

Sammanfattning

I denna rapport har vi gjort en jämförelse av olika upp värmningsalternativ. Vi har tagit fram ett hus med ett specifikt uppvärmningsbehov.

Boyta: 149 m2

Total energianvändning: 23980 kWh/år Hushållsel: 6000 kWh/år

Varmvatten: 4500 kWh/år Uppvärmning 13480 kWh/år

I rapporten har vi tittat på ved, pellets, luft/vatten, bergvärme, fjärrvärme. Vi har tagit fram investeringskostnader och årskostnader för dessa uppvärmningsalternativ.

Vi har valt att inte kombinera olika alternativ då detta skulle innebära ett mycket stort arbete.

Vi har av samma anledning valt att inte ta in miljöaspekten för något av alternativen.

Kalkylen vi använder hittade vi i värmeboken.

Avskrivningskostnad +Räntekostnad +Energikostnad +Driftskostnad +Underhållskostnad +Fasta årskostnader

=Summa årlig kostnad

Beräknad årskostnad för ved: 10.263kr Beräknad årskostnad för pellets: 14.435kr

Beräknad årskostnad luft/vatten- värmepump: 22.093kr Beräknad årskostnad jord/berg- värmepump: 17.473kr Beräknad årskostnad fjärrvärme: 18.586kr

Detta är beräknat med en ränta på 5% alla hade olika lång livstidslängd därför varierar avskrivningstiden mycket. Vedpannan hade den längsta och priset blir därför det lägsta de övriga alternativen skildes inte så mycket åt gällande avskrivningstid. Driftkostnaden och energikostnaden varierade mellan alla alternativen men även här var det veden som hade den lägsta energikostnaden pga. att veden var så billig.

Prismässigt var veden det bästa alternativet men det är också alternativet som kommer att innebära absolut störst arbetsinsats och mest krav på utrymme i huset.

Fjärrvärmen är det dyraste men den innebär också den minsta arbetsinsatsen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :