• No results found

  Beställning av nybyggnadskarta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "  Beställning av nybyggnadskarta"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se

Telefon: 0980-701 40 E-post: bygglov@kiruna.se

Beställning av nybyggnadskarta

Fastighetsbeteckning:

Beställare:

Namn/företag:

Personnummer/org. nummer:

Adress:

Postnummer, ort:

Fakturaadress:

Telefonnummer:

E-post:

 Digitalt format  Pappersformat

Beställarens underskrift:

Namnförtydligande:

Datum, ort:

Nedanstående fylls i av bygglovskontoret

Ort och datum: Ort och datum:

Handläggares underskrift: Utförares underskrift:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Blanketten skickas till:

Bygglovskontoret bygglov@kiruna.se 981 85 KIRUNA

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 6.1 e.

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade om dig samt begära att få uppgifter rättade om något är felaktigt.

References

Related documents

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisations nr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000