• No results found

Meddelande till media

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Meddelande till media"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen

Meddelande till media

Kommunledningskontoret

Ledningskansliet 2011-02-02

Madeleine Barck, 016-710 51 03

Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon

Kommunledningskontoret , ledningskansliet

016-710 10 00

631 86 Eskilstuna E-post Webbplats

madeleine.barck@eskilstuna.se eskilstuna.se

Analysen 2011:1

Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

I Analysen 2011:1 från Eskilstuna kommun näringsliv jämförs lönenivån i Eskilstuna med andra kommuner i landet.

Hur lönenivån utvecklas har en avgörande betydelse för den totala ekonomiska tillväxten och beror långsiktigt till största delen på hur produktiviteten i näringslivet förändras. I jämförelse med exempelvis 1991 är antalet sysselsatta idag (2009) omkring åtta procent färre, men den reala lönenivån (lönenivån i fasta priser) har ökat med närmare 53 procent.

Ökning av den ekonomiska tillväxten sedan början av 1990-talet beror med andra ord helt och hållet på att produktiviteten, och därmed reallönerna, har ökat.

Eskilstunas näringsliv har en stark koppling till fordonsindustrin och påverkades starkt negativt av finanskrisen. Under år 2009 minskade antalet sysselsatta med drygt 2 600 personer och arbetslösheten steg mycket kraftigt. I Analysen 2011:1 redovisas hur detta kom att påverka löneutvecklingen i kommunen.

I Analysen 2011:1 analyseras lönesumman per sysselsatt för dagbefolkningen. Jämförelser görs med samtliga kommuner i landet och med dem som har liknande

tillväxtförutsättningar som Eskilstuna. Av mer grundläggande betydelse för

utvecklingsförutsättningarna är den lokala arbetsmarknadens storlek som respektive kommun tillhör. En jämförelse görs även med övriga kommuner i Sörmland. I Analysen 2011:1 analyseras även lönenivån för nattbefolkningen.

Läs hela analysen på www.eskilstuna.se/analysen

Prenumerera

Prenumerera på Analysen genom att registrera din e-postadress på eskilstuna.se > fakta &

statistik > statistik.

Frågor om Analysen besvaras av analytiker Bo Wictorin, 016-710 54 56, bo.wictorin@eskilstuna.se

References

Related documents

På frågan huruvida läroböckerna problematiserar eller inte problematiserar begreppet ekonomisk tillväxt kan således konstateras att samtliga böcker tar med

Dock betyder det inte att modellen inte kan appliceras på Japans situation, då den totala befolkningen minskar vilket kommer att leda till at produktionsfunktionen kommer att

Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola reser till Spanien den 11-12 november för att delta i möte med nätverket Eurotowns. Ulf Ericsson, kommunstrateg Eskilstuna kommun och

På kommunens sida kan Eskilstunas företagare kostnadsfritt annonsera om bland annat tillverkningsföretag, tjänsteföretag, restauranger, caféer, butiker och hotell till salu och

Samtal mellan Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening, Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi & Miljö har pågått under året för att finna samverkansmöjligheter kring

Serviceundersökningen genomfördes 2011 för tredje gången sedan 2007 bland de kommuner som ingår i Stockholm Business Alliance (SBA).. Nytt för i år är att Sveriges Kommuner

 Människor ska kunna veta att deras pengar inte direkt eller indirekt går till att finansiera droger, vapen, prostitution, trafficking eller annan kriminell verksamhet, säger

Frågan är högst aktuell för oss, vi har gjort och gör kontinuerliga insatser för att stärka företagsklimatet, men det finns delar i undersökningen som kommunen har en