• No results found

Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-22

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder.

Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2005 (Miljö - och samhälls- byggnadsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

(1987:10).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Cecilia Nermark Torgils.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 28 januari 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt en lagrådsremiss den 2 april 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

Enligt en lagrådsremiss den 25 juli 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

Enligt en lagrådsremiss den 22 februari 2018 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt en lagrådsremiss den 15 februari 2018 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt en lagrådsremiss den 1 februari 2018 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt en lagrådsremiss den 12 oktober 2017 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt en lagrådsremiss den 16 februari 2017 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt en lagrådsremiss den 5 november 2015 (Näringsdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt en lagrådsremiss den 1 oktober 2015 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2011 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2001:184)

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2011 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (1999:1309)

Enligt en lagrådsremiss den 17 april 2008 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

Enligt en lagrådsremiss den 25 oktober 2007 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till 1.. lag om tillämpning

Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö - och samhälls- byggnadsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till.. Förslagen

Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö - och samhälls- byggnadsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till lag om ändring

Enligt en lagrådsremiss den 9 februari 2006 (Miljö - och samhälls- byggnadsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till1. Förslagen har

Enligt en lagrådsremiss den 15 december 2005 (Miljö- och samhälls- byggnadsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till1. Förslagen har

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 12. lag om straff för marknadsmissbruk

Enligt en lagrådsremiss den 3 februari 2005 (Utrikesdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1991:453)

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2005 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.. lag om ändring i lagen (2003:1156)

Enligt en lagrådsremiss den 10 februari 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.. lag om ändring i lagen (2001:181)

Enligt en lagrådsremiss den 3 februari 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i