• No results found

Pressmeddelande 2020–10–09

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pressmeddelande 2020–10–09"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hörseltest viktigt för att förebygga utveckling av demens

Obehandlad hörselnedsättning är den största riskfaktorn för demens, enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Nu uppmanar Hörselskadades Riksförbund (HRF) allmänheten att göra ett enkelt gör-det-själv-test under nästa vecka – Hörselveckan.

Över 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning. Men många har inte sökt hjälp hos hörselvården eller ens testat sin hörsel, vilket kan innebära en stor hälsorisk. Vanliga

konsekvenser är till exempel tinnitus, utmattning, värk och olika stressymptom.

Det finns också ett tydligt samband med demens, visar forskning. Nyligen konstaterade The Lancet Commission att ”obehandlad hörselnedsättning” är den största riskfaktorn av tolv när det gäller

utveckling av demens. Det är därför viktigt att tidigt upptäcka en hörselnedsättning och snabbt få hörselvård, till exempel hörapparatutprovning och annan rehabilitering.

Nu uppmanar HRF allmänheten att kolla sin hörsel under Hörselveckan, den 12–18 oktober, till exempel med Hörseltestaren: www.hörseltestaren.se – ett kostnadsfritt, vetenskapligt validerat screeningtest som de flesta kan göra på ett par minuter hemma i soffan, tryggt och coronasäkert. Hörseltestaren mäter förmågan att uppfatta tal i brus, om det finns tecken på en hörselnedsättning och om är det dags att kontakta hörselvården.

Hörselveckan, 12–18 oktober

Under Hörselveckan bjuder HRF på ”HRF Talks” – en serie webbsända föredrag med forskare, journalister, artister, författare, chefer, bergsbestigare och andra intressanta personer. Läs mer på www.hrf.se/HRFtalks

Mer information:

Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef: 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Hörselskadadades Riksförbund (HRF) är en av världens största intresse organisationer av och för hörselskadade. Vi arbetar för att skapa ett hörselsmart samhälle, där Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Pressmeddelande 2020–10–09

Hörselskadades Riksförbund

HRFs Hörseltestaren är ett digitalt tal-i-brus-test utvecklat av Forskningsinstitutet Hörselbron.

References

Related documents

Och man kan väl säga att för mig innebär hörselnedsättning att jag får en daglig kamp för att kunna delta i olika sociala sammanhang och ta del av information som alla andra..

Vårdval inom hörselvården innebär att den som behöver hörapparat kan vända sig till olika privata hörselföretag som är auktoriserade av landstinget, och det är

I samband med Hörselveckan erbjuder HRFs föreningar och distrikt både hörseltester och andra aktiviteter på ett 70-tal orter runt om i landet – från Vindeln i norr till Ronneby

Priset delas ut av Hörselforskningsfonden, som beskriver Jerker Rönnberg som ”en upptäcktsresande i hjärnans labyrinter” och konstaterar att hans forskning ”har öppnat dörrar

socialchef tagit fram ett förslag till sammanträdes- plan år 2021 för omsorgsnämnden och omsorgsnämndens arbetsutskott. Beredande

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom

Sparbanken bekräftar vidare att ovanstående Slutliga Villkor, är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed

Bygg- och miljönämnden vidhåller sitt beslut om avslag gällande byte av fönster och takmaterial samt beslutar att yttra sig till länsstyrelsen enligt nedan förslag till