Extrainsatta sammanträden tekniska nämnden

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

T J Ä N S T E S K R I V E L S E

2021-01-08 Sida 1 av 1 Dnr TN 2021/024

Tekniska kontoret

Till Tekniska nämnden

Extrainsatta sammanträden tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden sammankallas till extra sammanträden den 27 januari 2021 kl. 08:00 samt den 9 februari 2021 kl. 13:00.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av tilldelningen av ersättningslokaler, Hjortsjöskolan samt omfattningen av inkomna ärenden kallas tekniska nämnden till två extrainsatta sammanträden den 27 januari 2021 kl. 08:00 samt den 9 februari 2021 kl. 13:00.

Beslutet ska skickas till Teknisk chef

Fastighetsingenjör Gatu- och parkchef VA-chef

Handläggare

Magnus Ljunggren (teknisk chef)

Figure

Updating...

References

Related subjects :