Totalt: 2 400 tkr 2

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Serviceförvaltningen 1 (1)

2019

1. Investeringsunderhåll

7173 Vent och kök Nöjesteatern

Ansökan avser både hyresgästfinansierad del (1 000 tkr) och

investeringsunderhåll (1 400 tkr). Totalt uppgår ansökan till 2 400 tkr.

Ombyggnad av del av kök med nytt förråd, förberedelser för nytt kyl- och frysrum samt serveringsöppning i befintlig vägg. Ny ventilation i kök, estrad och nytt ventilationsaggregat på tak. Aggregatet förser både kök och estrad.

Tidigare ansökan: 1 000 tkr

Denna ansökan: 1 400 tkr varav 1 000 tkr avser hyresgästfinansierad del och 400 tkr avser investeringsunderhåll.

Totalt: 2 400 tkr 2. Reinvestering

RI-Slottsholmen utökning

Tilläggsansökan avseende renovering av t-stålbalkar med tillhörande fasadarbeten då befintliga balkar har rostat och expanderat vilket gör att teglet i fasaden håller på att rasa. Arbetet görs i etapper för att möta verksamhetens utställningar, en gemensam plan är framtagen.

Tidigare ansökan: 1 000 tkr Denna ansökan: 1 350 tkr Totalt: 2 350 tkr

Figure

Updating...

References

Related subjects :