Betyder hundradelar Procent

17  Download (0)

Full text

(1)

Procent

Betyder hundradelar

(2)

Innehåll

Varför procent?

Procent, decimal och bråkform Procentbegreppet

Vad är X procent av någonting?

Ökningar och minskningar

(3)

08-03-05

Varför ska man kunna procent?

• När det är REA på saker man vill köpa

– Vad kostar jackan om det är 20% rea på priset 1500 kr.

– 20 % av 1500 är 300 kr. Jackan kostar 1200 kr.

• När man lånar pengar

– Hur mycket dyrare blir villalånet om räntan ökar med 1 procentenhet?

• För att förstå ekonomin i samhället.

– Arbetslösheten bland ungdomar är 12 %

(4)

08-03-05

Vad ska man kunna?

• Snart kommer en genomgång av vad man bör kunna.

• Konkreta exempel på målen du ska nå.

• Presentationen ger en överblick innan vi startar med procentområdet.

• Den hjälper dig att planera ditt arbete.

• Underlättar när du repeterar för ett prov.

(5)

Procent – bråk - decimal

• 1% 1/100 0.01

• 10% 1/10 0.1

• 20% 1/5 0.2

• 25% ¼ 0.25

• 33% 1/3 0.33

• 50% ½ 0.5

• 100% 1 1.0

Dessa måste man kunna utantill

(6)

08-03-05

Gör om till decimalform

• 35%

• 0,35

6%

• 7,5%

• 0,06 • 0,075

(7)

08-03-05

Omvandlingar mellan bråk, decimaltal och procent

• Skriv ¼ i decimalform och procentform.

• ¼ = 0,25 = 25%

(8)

08-03-05

(9)

08-03-05

Skriv i procentform

• ¾

• ¼ är 25% och ¾ är 75%(för 3*25=75)

• 2/5

• 1/5 är 20% och 2*20% är 40%

Minns du att vi ska kunna den utantill

(10)

08-03-05

Räkna ut vad det blir

• 25% av 200 kr

• 10% av 75 kr

• 30 % av 80 kr

• 25% av 100 kr är 25 kr. Dubbla det blir 50 kr

• 10% är en tiondel. 75 kr/10 = 7.5 kr.

• 10% av 80 kr är 8.0 kr. 3*8 = 24 kr.

(11)

08-03-05

Beräkna procent av någonting

• Vad är 9 % av 200 Kr

• Om 1% är 200/100 = 2, då är 9% = 9.2=18 kr

• Räkna ut vad 4% av 850 kr blir.

• 4% = 0,04. Och 0,04 . 850 = 34 kr

Miniräknare

(12)

08-03-05

Mer procent av någonting

• Hur mycket är

– a)10 % av 500 kr

• Svar: 500 / 10 = 50

• Hur mycket är

– b) 4% av 150 kr

• 1% av 150 kr är 1 kr 50 öre. 4 % = 4 * 1,50

• Svar: 6 kr

(13)

08-03-05

Beräkningar med procent

• En lön på 12000 kr höjs med 3%.

• Vilken blir den nya lönen?

Nya lönen blir den gamla lönen plus löneökningen

12 000 + 3% av 12 000

12 000 + 0,03 * 12 000 = 12 000 + 360 = 12 360

Svar: 12 360

(14)

08-03-05

Procentuell ökning

• Priset på en vara steg från 80 kr till 100 kr.

• Med hur många procent steg priset?

Prisökning i kronor = 100 – 80 = 20 kr Priset ökade med 20 kr från 80 kr

20/80 = ¼ = 25%

Svar: priset ökade med 25 %

(15)

08-03-05

Procentuell minskning

Priset på en vara sjönk med 2 kr till 18 kr.

Med hur många procent sänktes priset?

– Priset sjönk från 20 kr eftersom 20 – 2 = 18 – Prissänkningen är 2 / 20

– 2 / 20 = 1 / 10 = 10%

– Svar: priset sänktes med 10 %

• Det viktiga var att tänka på vad priset var från början

(16)

08-03-05

Upprepad förändring

• En vara som kostar 35 kr höjs med fem procent fyra gånger.

• Hur många procent dyrare

är den efter alla höjningar? Öve r G

(17)

08-03-05

Beräkna hela mängden med hjälp av procentsats och delmängd

18 % av något är 4140 kg.

Vad fanns från början?

Över G

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :