• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 22 januari 2021

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska ha följande lydelse.

3 §1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2021.

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:1294.

SFS 2021:31

Publicerad

den 23 januari 2021

References

Related documents

3 § 1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. På

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta att gälla till och

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM. Lars Hedengran

3 § 1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. Denna

Promemorian Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.. Företagarna har beretts möjlighet att

För det fall en förordning med fortsatt förbud mot alkoholservering efter ett visst klockslag meddelas måste det – till motverkande av ovan beskriven problematik – i

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Det är viktigt att regeringen och myndigheter är tydliga med att tillsynsuppdraget inte har ändrats och att inga resurser tillförts för uppdraget, vilket måste innebära att