• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska ha följande lydelse.

3 §1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:1294.

SFS 2021:62

Publicerad den 5 februari 2021

References

Related documents

Promemorian Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.. Företagarna har beretts möjlighet att

Länsstyrelsen i Västmanlands län tillstyrker förslag om ändring i förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.. Länsstyrelsen lämnar dock synpunkter

Promemorian - Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.. Remiss

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta att gälla till och

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:1295) om ändring i förord- ningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska utgå. På regeringens vägnar

32 § 4 I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat hos den som intar eller

Enligt 8 kapitlet 19 § får servering av starköl, spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än klockan

Den som har tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, får köpa de spritdrycker, vin, starköl och andra