INKÖP & UPPHANDLING

Download (0)

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

FYI! Newsletter is available in English, see attached file.

AVTAL OCH UPPHANDLINGAR

Nya ramavtal för Catering – KI har nu undertecknats

Avtalen gäller fr o m 2021-01-18.

Avtalen är geografiskt indelade och avropas på samma sätt som tidigare men nu med förtäringskategorier (FK) grupperade hos ramavtalsleverantörerna.

Fika och enklare catering tillhör en förtäringskategorigrupp och Finare catering och större evenemang en annan.

Se hur ni Beställer catering via medarbetarportalen https://medarbetare.ki.se/bestalla-catering

Ytterligare info med beskrivning och beställningsrutiner se Avtalskatalogen.

Ramavtalet Litteratur, som går ut 2021-02-28,

Det kommer att bli avtalslöst under en period. En ny upphandling av Litteratur är nu på gång och nya ramavtal väntas på plats under kvartal 2, 2021. Bra att se över sina behov av inköp av litteratur med anledning av detta.

Uppdatering – ramavtalet Consumables to laboratories

Tidigare meddelade leveransproblem för produkter kopplade till Covid-19 fortsätter, detta till följd att pandemin fortsätter på en hög nivå runt om i världen, och den stora efterfrågan på skyddsprodukter som detta leder till. När det gäller handskar är ett stort problem råvarubrist, och förutom det är det även brist på containrar, vilket leder till stor osäkerhet i leveranser.

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande skyddsutrustning, utan att först ansöka om avsteg till enheten för Inköp och Upphandling. För övriga områden gäller fortfarande ansökan om avsteg i förväg om inte produkter på ramavtal finns att tillgå inom den leveranstid som krävs.

Vi fortsätter att samla erbjudanden från andra leverantörer i Teams-gruppen ”Offers - not contracted suppliers”. Maila inkopupphandling@ki.se om du är intresserad och ännu inte har tillgång till denna.

Leverantören VWR meddelar att filterpipettspetsar, men även övriga pipettspetsar drabbats av leveransproblem, och att de därför letat alternativa produkter. Orsaken är den enorma mängden covid-testning globalt, som lett till kraftigt ökad efterfrågan på pipettspetsar. Även Vita Verita har meddelat vissa leveransstörningar på pipettspetsar beroende på fabrikat.

(2)

Här vill ändå poängtera att det inom pipettspetsar finns nära 1400 artiklar hos 10

ramavtalsleverantörer på Consumables-avtalet, vilket innebär att det är sannolikt att alternativa produkter fortfarande finns att tillgå på ramavtal. Dessa leverantörer är Saveen & Werner, Sigma- Aldrich, Vita Verita, Sarstedt, Mettler-Toledo, VWR, Ramc, Nordic Biolabs, Perkin Elmer, Life Technologies (uppräknade i flest antal artiklar för pipettspetsar först, i fallande ordning).

Uppdatering av prislistor Ramc, Techtum och Sigma-Aldrich har uppdaterat sina prislistor på Consumables-avtalet.

E-handel

Information om hur man löser problemet med att hämta varukorg från punchout.

Pga en ändring i Chromes cookiehantering måste man själv gå in och ändra en inställning, annars fungerar det inte att hämta varukorgen.

Info finns även på driftinfo: https://nyheter.ki.se/driftinfo/e-handel-problem-vid-att-hamta-varukorg- i-punchout

För att göra ändringarna skriver man chrome://flags i sökfältet. Då får man upp följande sida:

Ändra enligt bilden till Disabled.

Vi har försökt förmå leverantörerna att göra ändringar från sitt håll, vilket också skulle lösa problemet, men de har inte varit villiga att göra detta.

NYTT UPPHANDLINGSBEHOV?

För att kunna planera kommande upphandlingar ber vi er skicka in Exceldokumentet ”Begäran om upphandlingsstöd”,

i vilket vi ber er ange anskaffningar på minst 100 tkr som förutses.

Beskriv kortfattat behov, önskad avtalsstart, ungefärlig kostnad,

kontaktperson och skicka till inkopupphandling@ki.se så fort som möjligt så har vi på enheten större möjlighet att planera

kommande uppdrag och därmed prioritera.

Figure

Updating...

References

Related subjects :