Sund–Jarenleden Sund–Jaren–Sund

Full text

(1)

Gäller från 2018-01-01

Vägfärja

Sund–Jarenleden

Sund–Jaren–Sund

TIDTABELL

(2)

måndag-söndag

Sund–Jaren Jaren–Sund

00 00A 10A

01 00A 10A

02 00A 10A

03 00A 10A

04 00A 10A

05 00A 10A

06 00A 30A 10A 40A

07 00A 30A 10A 40A

08 00A 30A 10A 40A

09 00A 10A

10 00A 30A 10A 40A

11 00 30A 10 40A

12 00 10

13 00 30A 10 40A

14 00 30A 10 40A

15 00 30A 10 40A

16 00 30A 10 40A

17 00 30A 10 40A

18 00 30A 10 40A

19 00A 30A 10A 40A

20 00A 30A 10A 40A

21 00A 30A 10A 40A

22 00A 30A 10A 40A

23 00A 10A

A – Går endast efter kallelse.

Tidtabell Sund–Jaren, Jaren–Sund

(3)

Helgtrafik

Röda dagar körs som söndag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs lördagstrafik.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Vid behov kan färjeturen dubbleras.

Kallelsetur

Kallelseturer (märkta A) måste beställas.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn, tidigast 10 minuter före turens ordinarie avgång.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

(4)

TRAFIKVERKET. BESLLNINGSNR: 100162. UTGÅVA:7. JMARS. 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667.

Vägnummer: 2206, Sund–Jaren Längd: 900 meter

Överfartstid: ca 10 minuter Leden trafikeras av lindragen färja.

Trafikinformation

trafikverket.se/sundjarenleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

636

662

164

172

164

166

172 164 164

172

172 172

Ed

Bengtsfors

Billingsfors

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,51 2 3

km

Stora L

e Sund Jaren

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :