Lyrleden Ängöleden Malöleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Vägfärja

Malöleden Malö–Fröjdendal–Malö

Ängöleden Ängö–Fruvik–Ängö

Lyrleden Lyresten–Lyrö–Lyresten

TIDTABELL

Gäller från 2013-07-01

(2)

Tidtabell Malö–Fröjdendal–Malö*

Måndag–fredag Lördag, söndag, helgdag

00 00 A 30 A 00 A 30 A

01 00 A 00 A

02 00 A 00 A

03

04 00 A 00 A

05 00 A 20 40 00 A 30 A

06 00 20 40 00 30

07 00 20 40 00 30

08 00 20 40 00 30

09 00 30 00 30

10 00 20 40 00 20 40

11 00 20 40 00 20 40

12 00 20 40 00 20 40

13 00 20 40 00 20 40

14 00 20 40 00 20 40

15 00 20 40 00 20 40

16 00 20 40 00 30

17 00 20 40 00 30

18 00 30 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30 00 30

21 00 30 00 30

22 00 30 00 30

23 00 A 30 A 00 A 30 A

* Returresa från Fröjdendal genomförs direkt efter lastning och lossning A – Går endast efter kallelse.

Med lördag avses även julafton, nyårsafton och midsommarafton.

(3)

A – Går endast efter kallelse.

Med lördag avses även julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Tidtabell Lyresten-Lyr-Lyresten*

Måndag–fredag Lördag, söndag, helgdag

00 00 00

01 00 A 00 A

02 00 A 00 A

03 00 A 00 A

04 30 A 30 A

05 00 30 00 A 30 A

06 00 20 40 00 30

07 00 20 40 00 30

08 00 30 00 30

09 00 30 00 30

10 00 30 00 30

11 00 30 00 30

12 00 30 00 30

13 00 30 00 30

14 00 30 00 30

15 00 30 00 30

16 00 20 40 00 30

17 00 20 40 00 30

18 00 30 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30 00 30

21 00 30 00 30

22 00 30 00 30

23 00 30 00 30

* Returresa från Lyr genomförs direkt efter lossning och lastning.

(4)

Tidtabell Ängö–Fruvik–Ängö*

Måndag–fredag Lördag, söndag, helgdag 00

01 02 03 04 05

06 00 20 40 00 30

07 00 20 40 00 30

08 00 20 40 00 30

09 00 30 00 30

10 00 20 40 00 20 40

11 00 20 40 00 20 40

12 00 20 40 00 20 40

13 00 20 40 00 20 40

14 00 20 40 00 20 40

15 00 20 40 00 20 40

16 00 20 40 00 30

17 00 20 40 00 30

18 00 30 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30 00 30

21 00 30 00 30

22 00 30 00 30

23 00 00

* Returresa från Fruvik genomförs direkt efter lossning och lastning.

(5)

Helgtrafik

Röda dagar, midsommarafton, julafton och nyårs- afton körs helgtrafik.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Vid behov kan färjeturen dubbleras.

Kallelsetur (Malöleden och Lyrleden) Kallelseturer (märkta A) måste beställas. Använd ringledning vid färjeläget eller ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn, tidigast 5 minuter före avgång.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

Tidtabell Ängö–Fruvik–Ängö*

Måndag–fredag Lördag, söndag, helgdag 00

01 02 03 04 05

06 00 20 40 00 30

07 00 20 40 00 30

08 00 20 40 00 30

09 00 30 00 30

10 00 20 40 00 20 40

11 00 20 40 00 20 40

12 00 20 40 00 20 40

13 00 20 40 00 20 40

14 00 20 40 00 20 40

15 00 20 40 00 20 40

16 00 20 40 00 30

17 00 20 40 00 30

18 00 30 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30 00 30

21 00 30 00 30

22 00 30 00 30

23 00 00

* Returresa från Fruvik genomförs direkt efter lossning och lastning.

(6)

Malöleden

Vägnummer: 751 Orust–Malö (Malö–Fröjdendal).

Längd: 230 meter Överfartstid: 3 minuter.

Leden trafikeras av lindragen färja.

Röststyrd kundtjänst: 0771-65 65 65 trafikverket.se/maloleden

Lyrleden

Vägnummer: 738, Lyresten–Lyr.

Längd: 200 meter Överfartstid: 3 minuter.

Leden trafikeras av lindragen färja.

Röststyrd kundtjänst: 0771-65 65 65

trafikverket.se/lyrleden

(7)

Trafikinformation

Röststyrt kundtjäst: 0771-65 65 65 Beställ störningsinfo via sms på ledernas webbplatser.

Ängöleden

Vägnummer: 751, Ängön–Fruvik.

Längd: 140 meter Överfartstid: 3 minuter.

Leden trafikeras av lindragen färja.

Röststyrd kundtjänst: 0771-65 65 65 trafikverket.se/angoleden

Trafikverket ansvarar för statliga vägar,

järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig

planering av det samlade transportsystemet.

(8)

TR A FI K V ER K ET . B ES TÄ LL N IN G SN R: 1 0 0 62 7. U TG Å V A :5 . M A RS 2 0 12 0 P RO D U K TI O N : T RA FI K V ER K ET F O RM O C H E V EN T. K A RT A : L A N TM Ä TE RI ET , D N R 1 0 9- 20 10 /2 66 7 .

623

178 Lysekil

Fiskebäckskil

Hälleviksstrand

10/2667 0 0,5 1 2 3km

Malö strömmar

178 Ellös

Mollösund Hälleviksstrand

Malöleden

Ängöleden

Lyrleden

Fruvik Ängö

Malö

Fröjdendal

Lyr Lyresten

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :