Tillväxttal transportarbete kollektivtrafik 2021-03-01

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PM

Ärendenummer Dokumentdatum

[Ärendenummer NY] 2021-03-01

Sidor 1(1)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50

Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

TMALL 0423 PM v 1.0

Tillväxttal transportarbete kollektivtrafik 2021-03-01

Totalt hela perioden Årlig tillväxt %

2017-2040 2040-2065 2017-2040 2040-2065

Totalt alla tåg, alla resor 53 % 28 % 1,87 % 0,98 %

Övrig spårtrafik 53 % 28 % 1,87 % 0,98 %

Buss 15 % 17 % 0,62 % 0,63 %

Figure

Updating...

References

Related subjects :