• No results found

Väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg 0 Gemensamt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg 0 Gemensamt"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM

V. ZILINSKIS 2015-02-12

Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer

Väg 262 Danderyd-Rösjön

GC-väg 131785 10198007

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\T_Vägutformning\0T120001.docx (Utskriven 2015-02-11)

1.

2.

Väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg 0 Gemensamt

Handling 2.1

Ritningsförteckning Vägutformning

VÄGPLAN

SAMRÅDSHANDLING 0T120001

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum

Godkänd av

R. SUNDSTRÖM

Datum

2015-02-12

Teknikområde

T Vägutformning och trafik

Företag

WSP Sverige AB

(2)

2 (3)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\T_Vägutformning\0T120001.docx (Utskriven 2015-02-11)

[Rubrik 1]

305T0101 Översiktsplan Väg 262 0/000-4/200

ÖVERSIKTSPLAN 1:10 000

2015-02-06

305T0201 Illustrationsplan Väg 262

0/000-0/400

PLAN 1:1000

2015-02-06

305T0202 Illustrationsplan Väg 262

0/400-0/940

PLAN 1:1000

2015-02-06

305T0203 Illustrationsplan Väg 262

0/940-1/500

PLAN 1:1000

2015-02-06

305T0204 Illustrationsplan Väg 262

1/500-2/040

PLAN 1:1000

2015-02-06

305T0205 Illustrationsplan Väg 262

2/040-2/600

2015-02-06

(3)

3 (3)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\T_Vägutformning\0T120001.docx (Utskriven 2015-02-11)

PLAN 1:1000

305T0206 Illustrationsplan Väg 262

2/600-3/140

PLAN 1:1000

2015-02-06

305T0207 Illustrationsplan Väg 262

3/140-3/700

PLAN 1:1000

2015-02-06

305T0208 Illustrationsplan Väg 262

3/700-4/200

PLAN 1:1000

2015-02-06

305T0401 Typsektioner VÄG 262

SEKTION 1:50

2015-02-06

305T0402 Typsektioner VÄG 262

SEKTION 1:50

2015-02-06

(4)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

2015-02-12

3 TPL Danderyds k:a-TPL Viggbyholm

10198007

SEKTION

Typsektioner

A1 305T0401

1:50

131785

(5)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

2015-02-12

3 TPL Danderyds k:a-TPL Viggbyholm

10198007

SEKTION

Typsektioner

A1 305T0402

1:50

131785

References

Related documents

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

[r]

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Anläggs gång och cykelvägen inom befintligt vägområde (alternativ 1 och 2) uppkommer en reducerad vägsektion som kan ligga till grund för hastighetssänkande åtgärder och

På delsträckan Lomvägen – Enebybergsvägen innebär alternativ 1 att gång- och cykelbanan tar plats sydväst om väg 262. Här föreslås en dragning som följer vägen och där

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.