• No results found

1:34>1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1:34>1"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ida_itemname plottime ida_username

ida_itemname plottime ida_username

ida_itemname plottime ida_username

ida_itemname plottime ida_username

ida_itemname plottime ida_username

ida_itemname plottime ida_username

TRAFIKVERKET

DennaritningärTrafikverketsegendom. Alltobehörigt begagnandeavritningenbeivrasenligtlag.

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN SWEREF 99 18 00

SYSTEM I HÖJD RH 00

(10,00 m. i RH 00 = 10,52 m. i RH 2000)

-009 -008 -010

-011 -012

-013 -014 -015 -016 -017

U1 N= 6583700

N= 6583800

N= 6583600

E=146700 E=146900

E=146700

Jä rn

vä gs

ga ta

n

1:34>2

1:34>1

EKBACKEN

9:4

4

SOLVALLA

LASSE LITEN 3

1

1

MATTISBORGEN

MORS LILLA OLLE

KULLAGULLA

2

1

3

6

SOLÄGGET

1:32

1

21 9:2

2

1

BÄLLSTA

1:9

SUNDBYBERG 2:22

MORS LILLA OLLE 1

SUNDBYBERG 2:26

TILL BEFINTLIG JÄRNVÄGSANLGGNING.

TILLFÄLLIG JÄRNVÄGSANLÄGGNING ANSLUTER

TILL BEFINTLIG JÄRNVÄGSANLGGNING.

TILLFÄLLIG JÄRNVÄGSANLÄGGNING ANSLUTER

B L A D 0 1 6

B L A D 0 1 7

GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

TILLFÄLLIGT JÄRNVÄGSPÅR

TECKENFÖRKLARING

TILLFÄLLIG SPÅRVÄXEL

KVARTERS-/TRAKTGRÄNS TILLIKA FASTIGHETSGRÄNS

FASTIGHETSGRÄNS

KOMMUNGRÄNS

OMRÅDEN SOM PÅVERKAS AV BYGGVERKSAMHET GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSPLAN

TILLFÄLLIG PLATTFORM

MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKYDDSÅTGÄRDER BEFINTLIGT JÄRNVÄGSPÅR

STÄNGSEL KOMMER ATT SÄTTAS UT LÄNGST MED JÄRNVÄGSANLÄGGNINGEN TILLFÄLLIG UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR RÄDDNINGSTJÄNST

AVGRÄNSNING TILLFÄLLIG JÄRNVÄGSANLÄGGNING

FASTIGHETSFÖRTECKNINGAR

FASTIGHETSNAMN

KVARTERS- /TRAKTNAMN ALBYGÅRD

ALBYGÅRD 2

INOM TRAFIKVERKTS FASTIGHET

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT PÅ ANNANS SERVITUTSRÄTT BYGGNAD RIVS

PASSAGE RIVS

PLANKORSNING STÄNGS

0 20 40 60 80 100

Horisontal skala 1 : 1000 DATUM RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING BLAD NÄSTA BLAD ÄNDR.

SKAPAD AV

HANDLINGSTYP

ANLÄGGNINGSTYP

GODKÄND AV SKALA FORMAT

KILOMETER+METER BANDEL

RITNINGSNUMMER PROJEKT GRANSKAD AV

+ - +

LEVERANS/ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR AVDELNING

KONSTRUKTIONSNUMMER

UPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

TEKNIKOMRÅDE TYP AV PLAN

404 500 000

JÄRNVÄGSPLAN

AC MALMBERG

JÄRNVÄGSPLAN

GRANSKNINGSHANDLING 10207385

5648

WSP/P MEHRA

WSP/H SANDBORG

2020-03-09

MÄLARBANAN

(STOCKHOLM C) - SUNDBYBERG HUVUDSTA - DUVBO

1:1000 A1

8 8

9922-00-112_010

017 --- OCH BYGGVERKSAMHET

ILLUSTRATIONSKARTA FÖR TILLFÄLLG ANLÄGGNING

9922-00-112_017.dgn

References

Related documents

ida_itemname plottime ida_username. ida_itemname

FÖR BESKRIVNING, SE BILAGA TILL PLANKARTA SIFFRA ANGER OMRÅDESNUMMER FÖR OMRÅDE INNEHÅLLANDE EN ELLER FLERA NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT SAMT TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT. RÖD

ida_itemname plottime ida_username. ida_itemname

ida_itemname plottime ida_username. ida_itemname

ida_itemname plottime ida_username. ida_itemname

ida_itemname plottime ida_username. ida_itemname

ida_itemname plottime ida_username. ida_itemname

ida_itemname plottime ida_username. ida_itemname