Störande arbete vid Jakriborg

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

INFORMATION • FYSRPÅRET MALMÖ-LUND • MARS 2020

Spontvägg

Spont som stödkonstruktion utförs för att hålla jordmassor på plats då man av utrymmesskäl eller annan orsak inte kan arbeta med slänter.

Under april-maj kommer spont börja byggas mellan muren mot Jakriborg och stationen. Arbetet pågår under cirka en månad. Gå in på Trafikverkets hemsida för projektet om du vill veta mer exakt när arbetet sätts igång. Sponten trycks ner i marken med en maskin som vibrerar, vilket kan uppfattas som störande och orsaka vibrationer som kan märkas i hus intill.

Buller och vibrationer mäts med jämna mellanrum för att följa upp att nivåerna hålls inom de tillåtna värdena.

Arbetstider

Arbetet pågår normalt dagtid vardagar mellan 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Störande arbete vid Jakriborg

Arbetet runt stationen i Hjärup har pågått en längre tid nu. Just nu byggs stödmur inför att bygga de nya spåren fyra meter under marknivå. Det behövs även en stödkonstruktion för de nedsänkta spåren längs muren mellan Jakriborg och stationen. Just där kommer

stödmuren bli en så kallad spontvägg som byggs på ställen där det är ont om utrymme.

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, Arlöv Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Telefon: 0771-921 921 Kontakt: lundarlov@ncc.se

www.trafikverket.se/fyrsparet

lund-alov-fyra-spar@trafikverket.se Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10 Här ska spontväggen byggas. Bild: NCC/OHL.

Projekt Lund-Arlöv, fyra spår

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på till www.trafikverket.se/fyrsparet Muren mellan Jakriborg och stationen där

spontväggen ska byggas. Bild: NCC/OHL.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :