Störande vibrationer från arbeten vid Gränsvägens bro

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 När arbetet återupptas ska ledningar grävas ner vid brofästet

och vid bullerskyddsskärmen. Ovanpå ledningar läggs sten- och grusmaterial som sedan packas för att marken vid bron inte ska sätta sig.

Entreprenören gör vad de kan för att minska vibrationerna och störa så lite som möjligt, bland annat används en lättare maskin än den som användes tidigare. Men vibrationerna kommer ändå att märkas. Arbetet pågår dagtid fram till jul.

Mer återfyllning och packning i januari

Efter årsskiftet, i början på januari, kommer återfyllnadsarbetet vid bron att återupptas. Då läggs sten och grus vid brofästena som packas med en vibrerande vält. Även detta arbete kommer att medföra störande vibrationer.

I området finns vibrationsmätare uppsatta som larmar när vibrationerna riskerar att överskrida gränsvärdet för skador på fastighet. Entreprenören arbetar vardagar 07-19.

Byggplaneringen kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Störande vibrationer från

arbeten vid Gränsvägens bro

Sedan slutet av november arbetar vår entreprenör vid Gränsvägens bro, bland annat med att återfylla och packa grus på den västra sidan om spåren. Nu är det paus i det arbetet men det återupptas igen nästa vecka, och det kommer medföra störande vibrationer för er som bor nära arbetsplatsen.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företgsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHLA Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Återfyllningen och packning av grus- och stenmaterial utförs inom de markerade områdena.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • DECEMBER 2021

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :