Hitta uppgiften - Tabell 0-3, 5 och 10

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hitta uppgiften - Tabell 0-3, 5 och 10

Ett spel för två spelare.

Material: Färgpennor i två olika färger

Gör så här: Spelarna turas om att hitta tre tal som tillsammans bildar en multiplikationsuppgift t ex 24 8 3 eftersom 8  3 = 24.

Spelplan 1 används till båda spelare.

Rutorna färgläggs i spelarens egen färg.

Talen kan vara på en vågrät eller en lodrät rad.

Varje ruta får bara användas en gång.

Den spelare som målar den sista möjliga raden med

tre tal vinner spelet!

Spel 1 Spel 2

24 2 6 12 4 3 4 2 2 18 9 2

8 3 18 6 3 30 18 6 3 2 16 8

3 6 3 2 12 10 9 3 27 9 3 16

16 2 8 2 4 2 2 18 3 27 2 2

8 3 24 4 6 20 12 3 4 3 6 18

2 6 12 8 5 5 2 6 12 8 4 9

7 1 5 6 30 4 6 1 6 3 2 3

14 4 3 27 10 12 8 4 2 24 8 3

5 3 15 9 3 3 3 4 12 3 2 6

2 12 10 3 30 4 24 16 2 8 4 2

(2)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :