• No results found

Sommarjobb 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sommarjobb 2020"

Copied!
24
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Utbildningsförvaltningen

Sommarjobb 2020

Resultatrapport

(2)

Om undersökningen

Denna rapport redovisar resultat från sommarjobbsenkäten som genomfördes under sommaren 2020.

En webbenkät har skickats ut via sms till ungdomar har haft sommarjobb anordnade av staden. Två påminnelser har skickats ut.

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.

Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på

uppdrag av Stockholms stad.

(3)

Svarsfrekvens Utbildningsförvaltningen

Svarsfrekvens År

2019 61,5% (48/78)

2020 64,5% (49/76)

(4)

Om respondenterna i Utbildningsförvaltningen

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

Kille Tjej Antal

svarande År

2019 42% 58% 48

2020 49% 51% 49

(5)

Hur fick du information om att det var möjligt att söka sommarjobb i staden?

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

17% 33% 42%

24% 36% 32%

13% 44% 33%

20% 35% 37%

Handläggare på stadsdelen Facebook eller instagram Affischer på stan

Genom skolan Kompisar Familj

Annat:

(6)

Var det lätt att hitta information om Stockholms stads Feriejobb / sommarjobb?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

24 25 47 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

88% 13%

96%

96%

92% 8%

Ja Nej

(7)

Var informationen om sommarjobbserbjudande lätt att förstå?

24 24 47 48 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

88% 13%

100%

94% 6%

94% 6%

Ja Nej

(8)

Var det enkelt att söka Feriejobb / sommarjobb via webben?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

24 25 47 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

96%

100%

98%

98%

Ja Nej

(9)

Var informationen om att du fått jobb lätt att förstå?

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

96%

96%

92% 8%

96%

Ja Nej

(10)

Fick du tydlig information från sommarjobbshandläggaren vid informationsmötet kring vart du skulle jobba, hur många timmar, lön med mera?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

71% 29%

60% 40%

85% 15%

65% 35%

Ja Nej

(11)

Fick du på annat sätt information från

sommarjobbshandläggaren kring vart du skulle jobba, hur många timmar, lön med mera?

2017 ställdes frågan endast till de som uppgivit att de inte deltagit vid informationsmötet. 2018 ställdes frågan till samtliga respondenter. Saknas tabell för 2017 var det färre än fem respondenter som besvarat frågan.

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

75% 25%

64% 36%

75% 25%

69% 31%

Ja Nej

(12)

Trivdes du med arbetsuppgifterna?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

88% 13%

84% 16%

94% 6%

86% 14%

Ja Nej

(13)

Var dina arbetsuppgifter meningsfulla?

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

88% 13%

80% 20%

88% 13%

84% 16%

Ja Nej

(14)

Blev du bra omhändertagen?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

100%

88% 12%

94% 6%

94% 6%

Ja Nej

(15)

Har ditt Feriejobb / sommarjobb gjort att du lärt dig nya saker?

24 25 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År 2020

88% 13%

72% 28%

80% 20%

Ja Nej

(16)

Fanns det en särskild person (handledare) på arbetsplatsen som du kunde vända dig till och som kunde svara på dina frågor?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

92% 8%

92% 8%

100%

92% 8%

Ja Nej

(17)

Har du vid behov kunnat få kontakt med din feriejobbshandläggare?

Frågan är ny för i år och därför redovisas ingen historisk data.

24 25 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År 2020

71% 29%

32% 12% 56%

51% 6% 43%

Ja Nej Har inte behövt ta kontakt

(18)

Har ditt sommarjobb gjort att du fått en ökad kunskap om vad det innebär att arbeta inom Stockholms stads

verksamheter?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

24 25 47 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

88% 13%

80% 20%

98%

84% 16%

Ja Nej

(19)

Har ditt sommarjobb gjort att du fått ett ökat intresse för att i framtiden arbeta inom Stockholms stads verksamheter?

23 25 48 48 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

52% 48%

36% 64%

71% 29%

44% 56%

Ja Nej

(20)

Tror du att ditt sommarjobb ökat dina möjligheter att få framtida jobb?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

23 25 48 48 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

87% 13%

80% 20%

81% 19%

83% 17%

Ja Nej

(21)

Skulle du rekommendera en kompis att söka sommarjobb inom Stockholms stad?

Frågan är ny för i år och därför redovisas ingen historisk data.

24 25 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År 2020

96%

96%

96%

Ja Nej

(22)

Vad skulle du ge för betyg till din arbetsplats?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

Svarsskalan är ny för i år och därför redovisas ingen historisk data.

24 25 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År 2020

8% 13% 17% 25% 29%

8% 8% 8% 20% 24% 16% 12%

6% 8% 16% 20% 20% 20%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(23)

Följer du Stockholms stads feriejobb på sociala medier som Facebook och Instagram?

24 25 47 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

13% 88%

8% 92%

9% 91%

10% 90%

Ja Nej

(24)

Hade du sökt andra sommarjobb än genom Stockholms stad?

Resultatrapport för Utbildningsförvaltningen | 64.5% i svarsfrekvens | 49 svar av 76

24 25 48 49 Antal svar Kön

Kille Tjej

År

2019 2020

33% 67%

32% 68%

56% 44%

33% 67%

Ja Nej

References

Related documents

Mitt barns fritidshem erbjuder möjligheter till avkoppling och lugna aktiviteter.

Distrikt Klubb Namn Medl.nr... Distrikt Klubb

Som tidigare nämnts baseras självskattningarna på endast en enkätfråga i årskurs 6 och på två frågor i årskurs 3 respektive ett år efter grundskolan. Detta innebär

1.a kolumnen visar placeringen, 2:a elevens namn, 3:e klassen och 4:e resultatet och 5:e

1.a kolumnen visar placeringen, 2:a elevens namn, 3:e klassen och 4:e erhållen

1.a kolumnen visar placeringen, 2:a elevens namn, 3:e klassen och 4:e erhållen

1.a kolumnen visar placeringen, 2:a elevens namn, 3:e klassen och 4:e resultatet och 5:e

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön?. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Resultaten redovisas i diagram där jämförelse görs mot tidigare år, vidare redovisas resultaten uppdelat på kön.. Undersökningen genomfördes av Institutet för

Personal 2 från skolan delger liknande förslag på en förbättrad samverkan och nämner att en samverkan skulle kunna börja genom att ta upp frågan med rektorer och kollegor kring

Vid manövrering av lastfrånskiljare av typen ELA12 har ljusbåge uppstått på grund av att