Även om sista svarsdag passerat, vill Havs- och vattenmyndigheten framföra att myndigheten inte har några synpunkter

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Jenny Liökel

Till: I E remissvar

Ärende: Remiss I2020/00777/E Havs- och vattenmyndigheten Datum: den 2 juni 2020 09:35:15

Bilagor: image001.png image002.png

Hej,

Till följd av en miss i hanteringen uppmärksammades igår att Havs- och vattenmyndigheten inte inkommit med något remissvar på Promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019.

Även om sista svarsdag passerat, vill Havs- och vattenmyndigheten framföra att myndigheten inte har några synpunkter.

Vänligen Jenny Liökel

Jenny Liøkel Verksjurist

Havs- och vattenmyndigheten 010-698 6125

www.havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

Figure

Updating...

References

Related subjects :