Ärendeförteckning II regeringssammanträde 2019-07-18

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning II regeringssammanträde 2019-07-18

Underprotokoll A Nr 30

Utrikesdepartementet

Departementsrådet Maria Jonsson

Föredragande:

statsrådet Eriksson Ärende:

1

Anställning som direktör och chef för Nordiska Afrikainstitutet

UD2019//AF 2

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12, 20, 41, 42, 43, 44 Internationell civil

krishantering UD2019//ES 3

Uppdrag till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) att inventera och utveckla arbetet med demokrati i

utvecklingssamarbetet UD2019//FMR 4

Tillfälligt garantikapital till Afrikanska utvecklingsbanken

UD2019//GA

1 (1)

Figure

Updating...

References

Related subjects :