Viking Marknadskonsult (VMK) är en marknads- och kommunikationspartner.

Full text

(1)

Viking Marknadskonsult (VMK) är en marknads- och kommunikationspartner.

Våra konsulter och medarbetare

Bertil Stivén, Stockholm/Kalmar Torbjörn Stivén, Kalmar Kurt Hofverberg, Stockholm Alexander Paulsson, Skåne Maija Bergholtz, Stockholm

(2)

Viking Marknadskonsult har som syfte och mål

• Att hjälpa idrottsföreningen att skapa bättre förutsättningar för att tjäna pengar genom att utnyttja framförallt webben och e-post, men även traditionella marknadskanaler.

• Att utbilda föreningen och alla dess medlemmar i sponsorhantering och effektiv kundvård.

• Att starta och genomföra föreningens försäljningsarbete och

även involvera medlemmar, föräldrar, sponsorer och ledare. Alla som är med i föreningen ska känna till föreningens

marknadsprojekt och mål.

• Att involvera sponsorerna i föreningens marknadsprojekt och låta dem vara delaktiga i försäljningsarbetet. Vi skapar ett för alla parter användbart och intressant företagsnätverk.

(3)

Viking Marknadskonsults åtaganden/arbetsområde

• Utveckla en långsiktig projektplan för marknadsarbetet.

• Förbättra/Effektivisera föreningens hemsida.

• Upprätta kommunikationdatabas för att kunna arbeta med mail- och SMS-kommunikation.

• Införa kundvårdspolicy och utbilda alla medlemmar i kundvård via webben och organisationsledarna.

• Bygga föreningens marknadspaket samt hjälpa till med försäljning.

• Bygga upp ett företagsnätverk.

(4)

Exempel på marknadsprojekt

• Månadsmail till samtliga medlemmar, supporters och sponsorer.

• Försäljning av banners på föreningens och lagens hemsidor.

• Marknadsutbildning av föreningens organisationsledare.

• Företagsträffar för att bygga upp goda och långsiktiga relationer mellan föreningen och sponsorerna.

• Medlemslotteri med sponsrade vinster.

• Försäljning av sponsorpaket.

(5)

Föreningens medlemsregister (kommunikations-db)

• VMK och Föreningen kommer att jobba med att få en korrekt medlemsdatabas upprättad med e-postadresser och

mobiltelefonnummer.

• Medlemsdatabasen ska innehålla medlemmar, ledare, sponsorer, anhöriga och supporters.

• Målet är att respektive aktiv idrottsutövare ska generera ca 5 unika e-postadresser (spelare, mamma, pappa och minst 2 vänner som är >15 år)

• En förening med 500 idrottsutövare bör ha en kommunikations- databas med ca 2500 unika e-postadresser och mobilnummer.

(6)

Månadsmail

• Information om föreningen.

• Nyheter och evenemangsinformation.

• Information om sponsorer.

• Information om medlemslotteriet.

• Annonser från lokala företag.

• 2500 mottagare, 3 annonser, 2 kr/annons och mottagare -> 15000 kr. 8 ggr/år -> 120.000 kr

(7)

Banners på hemsidorna

• Klubben och lagen jobbar tillsammans med banners.

• Alla lag och klubben säljer föreningsbanners på lika villkor.

• Lagen och föreningen delar på intäkten.

• Målet är att den gemensamma försäljningsstrategin ska ge mer pengar till både lagen och föreningen.

• Exempel: 7500 kr/banner och år.

50% till laget -> 3750 kr och 50% till klubben -> 3750 kr.

30 lag ger alltså 112500 kr till lagen vid en sponsor per lag. Dessutom lika mycket till klubben.

(8)

Utbildning

• Föreningens marknadsprojekt ska finnas beskrivna på hemsidan.

• Samtliga medlemmar ska ha god kännedom om föreningens marknadsprojekt.

• Utbildning sker av minst en ledare per lag/grupp – Organisationsledare – som sedan förmedla informationen till övriga lagmedlemmar.

• Kundvård – hantering av befintliga sponsorer. Vi har tre viktiga policypunkter:

• Medlemmarna ska veta vilka företag som är sponsorer.

• Medlemmarna ska använda sponsorernas tjänster/produkter.

• Det korta och nyttiga ordet TACK! ska vi lära oss att använda i olika sammanhang.

• Marknadsuppföljning och analys av föreningens arbete ska genomföras löpande.

(9)

Affärsupplägg

• VMK åtar sig att arbeta som marknadskonsulter åt föreningen under minst 12 månader.

• VMKs arvode debiteras månadsvis beroende på tidsinsats.

• Då VMK utför försäljningsarbete är arvodet alltid provisionsbaserat.

• VMK fakturerar sponsorerna. VMKs kostnader

dras från sponsorintäkterna. Föreningen fakturerar VMK den nettointäkt som är föreningens del.

• Administration och uppföljning sköts av VMK.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :