Omvärldens BNP

Full text

(1)

Omvärldens BNP

24 23

22 21

20 19

10

5

0

-5

-10

-15

10

5

0

-5

-10

-15 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser

(2)

Omvärldens styrränta

24 23

22 21

20 19

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procent

Källor: Nationella källor, Macrobond och Konjunkturinstitutet.

(3)

Svensk export

24 23

22 21

20 19

10

5

0

-5

-10

-15

10

5

0

-5

-10

-15 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

(4)

Svensk import

24 23

22 21

20 19

10

5

0

-5

-10

-15

10

5

0

-5

-10

-15 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(5)

Växelkurs (KIX6)

24 23

22 21

20 19

142

140

138

136

134

132

142

140

138

136

134

132 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Index

(6)

Hushållens konsumtion

24 23

22 21

20 19

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(7)

Investeringar

24 23

22 21

20 19

15

10

5

0

-5

-10

-15

15

10

5

0

-5

-10

-15 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

(8)

Arbetade timmar i hela ekonomin

24 23

22 21

20 19

4

2

0

-2

-4

-6

-8

4

2

0

-2

-4

-6

-8 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(9)

Timlön i hela ekonomin

24 23

22 21

20 19

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procentuell förändring

(10)

KPIF-inflation

24 23

22 21

20 19

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procent

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(11)

Svensk BNP

24 23

22 21

20 19

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

(12)

Svenskt BNP-gap

24 23

22 21

20 19

2

0

-2

-4

-6

-8

2

0

-2

-4

-6

-8 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procent av potentiell BNP

Källa: Konjunkturinstitutet.

(13)

Finansiellt sparande i offentlig sektor

24 23

22 21

20 19

1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procent av BNP

(14)

Maastrichtskuld

24 23

22 21

20 19

55

50

45

40

35

30

55

50

45

40

35

30 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procent av BNP

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(15)

Offentlig konsumtion

24 23

22 21

20 19

29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5

29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procent av BNP

(16)

Arbetslöshet

24 23

22 21

20 19

12

11

10

9

8

7

6

12

11

10

9

8

7

6 Offentlig konsumtionsökning

Ingen diskretionär finanspolitik Huvudscenario

Procent av arbetskraften

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(17)

Företag med omsättningstapp

Bygg och anläggn.

Handel Tillverkningsind.

Tjänstesektorn

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0

Vecka 18-19 Vecka 20-21 Vecka 22-23 Andel i procent

(18)

Eget finansiellt sparande över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Ålder

Nya pensionssystemet Gamla pensionssystemet

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(19)

Konsumtion över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

140

130

120

110

100

90

140

130

120

110

100

90 Ålder

Nya pensionssystemet Gamla pensionssystemet

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(20)

Sparande under övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0 Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(21)

Sparkvot i övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 Procent av disponibel inkomst, genomsnitt över alla hushåll

(22)

Konsumtion i övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

130

129

128

127

126

125

130

129

128

127

126

125 Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(23)

Eget finansiellt sparande över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

40

20

0

-20

-40

-60

40

20

0

-20

-40

-60 Ålder

Nya pensionssystemet (84) Nya pensionssystemet Gamla pensionssystemet

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(24)

Konsumtion över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

140

130

120

110

100

90

140

130

120

110

100

90 Ålder

Nya pensionssystemet (84) Nya pensionssystemet Gamla pensionssystemet

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(25)

Sparande i övergångsperioden

38 28

18 08

98 88

78 8

6

4

2

0

8

6

4

2

0 Gamla till nya systemet (84)

Gamla till nya systemet (80)

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(26)

Sparkvot i övergångsperioden

38 28

18 08

98 88

78 6

5

4

3

2

1

0

6

5

4

3

2

1

0 Gamla till nya systemet (84)

Gamla till nya systemet (80)

Procent av disponibel inkomst, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(27)

Konsumtion i övergångsperioden

38 28

18 08

98 88

78 130

128

126

124

122

120

130

128

126

124

122

120 Gamla till nya systemet (84)

Gamla till nya systemet (80)

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(28)

Eget finansiellt sparande över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Ålder

Nya pensionssystemet Gamla pensionssystemet

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(29)

Konsumtion över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

140

130

120

110

100

90

140

130

120

110

100

90 Ålder

Nya pensionssystemet Gamla pensionssystemet

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(30)

Sparande i övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0 Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(31)

Sparkvot i övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0 Procent av disponibel inkomst, genomsnitt över alla hushåll

(32)

Konsumtion i övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

128.2

128.0

127.8

127.6

127.4

127.2

127.0

126.8

128.2

128.0

127.8

127.6

127.4

127.2

127.0

126.8 Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(33)

Eget finansiellt sparande över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Ålder

Nya pensionssystemet (84) Nya pensionssystemet (80) Gamla pensionssystemet

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(34)

Konsumtion över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

140

130

120

110

100

90

140

130

120

110

100

90 Ålder

Nya pensionssystemet (84) Nya pensionssystemet (80) Gamla pensionssystemet

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(35)

Sparande i övergångsperioden

38 28

18 08

98 88

78 4

3

2

1

0

-1

4

3

2

1

0

-1 Gamla till nya systemet (84)

Gamla till nya systemet (80)

Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(36)

Sparkvot i övergångsperioden

38 28

18 08

98 88

78 3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0 Gamla till nya systemet (84)

Gamla till nya systemet (80)

Procent av disponibel inkomst, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(37)

Konsumtion i övergångsperioden

38 28

18 08

98 88

78 128.2 128.0 127.8 127.6 127.4 127.2 127.0 126.8 126.6

128.2 128.0 127.8 127.6 127.4 127.2 127.0 126.8 126.6 Gamla till nya systemet (84)

Gamla till nya systemet (80) Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(38)

Eget finansiellt sparande över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Ålder

Ny inkomst- och tjänstepension

Ny inkomst- och gammal tjänstepension Gammal inkomst- och tjänstepension Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(39)

Konsumtion över livscykeln

80 75

70 65

60 55

50 45

40 35

30 25

140

130

120

110

100

90

140

130

120

110

100

90 Ålder

Ny inkomst- och tjänstepension

Ny inkomst- och gammal tjänstepension Gammal inkomst- och tjänstepension Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

(40)

Sparande i övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5

1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 Gammal till ny inkomst- och tjänstepension

Gammal till ny inkomst- och gammal tjänstepension Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(41)

Sparkvot i övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0

1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 Gammal till ny inkomst- och tjänstepension

Gammal till ny inkomst- och gammal tjänstepension Procent av disponibel inkomst, genomsnitt över alla hushåll

(42)

Konsumtion i övergångsperioden

28 18

08 98

88 78

131

130

129

128

127

126

131

130

129

128

127

126 Gammal till ny inkomst- och tjänstepension

Gammal till ny inkomst- och gammal tjänstepension Tusental kronor, genomsnitt över alla hushåll

Källa: Konjunkturinstitutet.

(43)

Osäkerhetsintervall för BNP-tillväxten från Konjunkturläget i april, 2020

-8 -6 -4 -2 0 2 4

-8 -6 -4 -2 0 2 4

16 18 20

BNP

9 0 p r o ce n t 7 5 p r o ce n t

Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

(44)

Tidsvarierande prognosfördelningar för BNP-tillväxten, andra kvartalet 2020

Skattade prognosfördelningar, andra kvartalet 2020

Källa: Konjunkturinstitutet

(45)

Tidsvarierande prognosfördelningar för arbetslösheten, andra kvartalet 2020

Skattade prognosfördelningar, andra kvartalet 2020

(46)

Relativ prognososäkerhet

0 4 8 12 16

0 4 8 12 16

04 06 08 10 12 14 16 18 20

BNP-tillväxt Arbetslöshet Osäkerhetsfaktor relativt dess geometriska medelvärde

Källa: Konjunkturinstitutet

(47)

Osäkerhetsintervall för BNP-tillväxten, tidsvarierande osäkerhet

-15 -10 -5 0 5 10

-15 -10 -5 0 5 10

2019 2020

BNP 90 procent

Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

(48)

Osäkerhetsintervall för BNP-tillväxten, konstant osäkerhet

-15 -10 -5 0 5 10

-15 -10 -5 0 5 10

2019 2020

BNP 90 procent

75 procent 50 procent Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(49)

Osäkerhetsintervall för arbetslösheten, tidsvarierande osäkerhet

6 7 8 9 10 11 12 13

6 7 8 9 10 11 12 13

2019 2020

Arbets löshet 90 procent Procent av faktisk arbetskraft, säsongsrensade kvartalsvärden

(50)

Osäkerhetsintervall för arbetslösheten, konstant osäkerhet

6 7 8 9 10 11 12 13

6 7 8 9 10 11 12 13

2019 2020

Arbets löshet 90 procent 75 procent 50 procent Procent av faktisk arbetskraft, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(51)

Inflationsförväntningar, alla svarsgrupper, KPI

19 17

15 13

11 09

07 05

03 01

99 97

95 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Ett års sikt

Två års sikt Fem års sikt

Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

(52)

Löneförväntningar, alla svarsgrupper

19 17

15 13

11 09

07 05

03 01

99 97

95 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 Ett års sikt

Två års sikt Fem års sikt

Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

Källor: Kantar Sifo Prospera och Macrobond.

(53)

Maastrichtskulden och dess delar

19 17

15 13

11 09

07 05

03 01

99 97

95 80

60

40

20

0

-20

80

60

40

20

0

-20 Maastrichtskulden

Statens del av Maastrichtskulden

Kommunsektorns del av Maastrichtskulden

Ålderspensionssystemets del av Maastrichtskulden Procent av BNP

(54)

Offentlig sektors skuld enligt finansräkenskaperna

19 17

15 13

11 09

07 05

03 01

99 97

95 100

80 60 40 20 0 -20

100 80 60 40 20 0

-20 Offentlig sektor

Staten

Kommunsektorn

Ålderspensionssystemet Procent av BNP

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(55)

Ålderspensionssystemets skuld

19 17

15 13

11 09

07 05

03 01

99 97

95 5

0

-5

-10

-15

5

0

-5

-10

-15

Ålderspensionssystemets skuld enligt

Ålderspensionssystemets del av Maastrichtskulden Procent av BNP

(56)

Olika mått på statsskulden

19 17

15 13

11 09

07 05

03 01

99 97

95 90 80 70 60 50 40 30 20 10

90 80 70 60 50 40 30 20 10 Statens del av Maastrichtskulden

Statsskuld

Statens skuld enligt finansräkenskaperna Procent av BNP

Källor: Ekonomistyrningsverket, SCB och Konjunkturinstitutet.

(57)

Tre skulder i offentlig sektor

19 17

15 13

11 09

07 05

03 01

99 97

95 80

60

40

20

0

80

60

40

20

0 Maastrichtskuld

Statsskuld

Kommunsektorns del av Maastrichtskulden Procent av BNP

(58)

Prognoser för BNP 2019

Årlig procentuell förändring

Källa: Konjunkturinstitutet

(59)

Prognoser för sysselsättningen 2019

Årlig procentuell förändring

(60)

Prognoser för arbetslösheten 2019

Procent av faktisk arbetskraft

Källa: Konjunkturinstitutet

(61)

Prognoser för reporäntan 2019

Procent, årsgenomsnitt

(62)

Prognoser för timlönerna 2019

Årlig procentuell förändring

Källa: Konjunkturinstitutet

(63)

Prognoser för KPIF 2019

Årlig procentuell förändring

(64)

Prognosprecision, prognoser för 2019

Medelabsolutfel

Källa: Konjunkturinstitutet

(65)

Prognosprecision, innevarande år, 2015–2019

Medelabsolutfel

(66)

Prognosprecision, nästkommande år, 2015–2019

Medelabsolutfel

Källa: Konjunkturinstitutet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :