10 Valberedningens förslag

Full text

(1)

Valberedningens förslag

10

(2)

Tryckeri: FASAB Stockholm 2017.04

(3)

Valberedningens förslag 2017

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till såväl förbundsstyrelse, revisorer som representantskap. En enig valberedning står bakom samtliga förslag.

Observera att nuvarande stadgar har legat till grund för vårt arbete

Styrelsen

Vi har i vårt arbete försökt få ihop en styrelse med så bra sammansättning som möjligt och som speglar vårt för- bund. Med tanke på de olikheter som finns i vår organisation anser valberedningen att vi lyckats hitta en bra mix.

Vår målsättning har varit att få till en styrelse med ett strategiskt tänkande vilket kan behövas med tanke på den framtid vi står inför. Vi har också fokuserat på att hitta en bra dynamik i gruppen. Inte bara kunskapsmässigt utifrån de olika branscherfarenheterna, utan också med insikten om att var och en kommer att bidra med olika ingångar på annat sätt. Hänsyn har naturligtvis också tagits till branschtillhörighet, kön och geografi. Under förra mandatperioden har en hel del förnyelse skett i förbundsstyrelsen som vi nu vill bygga vidare på.

Vi är övertygade att vi med vårt förslag bidrar med en stabilare bas för Sekos framtid i det fackliga arbetet.

Representantskapet

I representantskapet har vi försökt återskapa kongressens mandatfördelning i ett mindre perspektiv. Vi har uti- från en framtagen modell speglat kongressens mandatfördelning till representantskapet. Därefter har vi fortsatt fylla på ersättarplatserna med de som stått i tur att få ett nytt mandat. Vi anser att det är en modell som kommer att uppfattas som rättvis. Den är dessutom möjlig att bygga vidare på oavsett om vi har 18 eller fler ersättare.

Valberedningen i Seko

Annika Kallin, Annika Sylvan, Ingrid Lagerborg, Peter Larsson, Peter Kvist, Peter Wiklund, Karl-Johan Andersson, Jan Persson och Christer Alnebratt

(4)

Förslag till VU

Ordförande Namn: Valle Karlsson Ålder: 60

Bostadsort: Linghem

Arbetsplats: Förbundskontoret

Förbundskassör Namn: Glenn Nordström Ålder: 56 år

Bostadsort: Umeå Arbetsplats: Skanska

Vice ordförande Namn: Gabriella Lavecchia Ålder: 47

Bostadsort: Stockholm

Arbetsplats: Socialdemokraterna

Avtalssekreterare Namn: Mats Ekeklint Ålder 53 år

Bostadsort: Stockholm

Arbetsplats: Förbundskontoret

Förbundssekreterare Namn: Anneli Jonsson Ålder 48 år

Bostadsort: Umeå

Arbetsplats: Förbundskontoret

(5)

Övriga nominerade

Förbundssekreterare Namn: Joakim Hellmouth Ålder: 50

Bostadsort: Stockholm Ag: Förbundskontoret Vice ordförande Namn: Glenn Nordström

Vice ordförande Namn: Kenny Reinhold

Avtalssekreterare Namn: Valle Karlsson

(6)

Förslag till förbundsstyrelse

Namn: Marta Aguirre Godoy Ålder: 43

Bostadsort: Märsta Ag: MTR pendeltåg

Namn: Nick Fortgens Ålder: 32

Bostadsort: Härnösand Ag: Com Hem

Namn: Ulrika Nilsson Ålder: 42

Bostadsort: Ljungby Ag: Postnord

Namn: Helene Bohné Strauss Ålder: 46

Bostadsort: Stockholm Ag: TeliaCompany

Namn: Thomas Hagsten Ålder: 49

Bostadsort: Kumla Ag: Kriminalvården

Namn: Robert Ignberg Ålder: 46

Bostadsort: Skellefteå Ag: Skelleftekraft

Namn: Kenny Reinhold Ålder: 51

Bostadsort: Göteborg Ag: Sjöfolk

Namn: Bjarne Ringdahl Ålder: 52

Bostadsort: Rockneby Ag: PEAB

Namn: Ingvar Carlsson Ålder: 60

Bostadsort: Ängelholm Ag: Trafikverket

(7)

Förslag till förbundsstyrelse

Namn: Sandra Svensk Ålder: 39

Bostadsort: Linghem Ag: Postnord

(8)

Övriga nominerade som förbundsstyrelseledamot

Namn: Daniel Abalo Ålder: 49

Bostadsort: Malmö Ag: Öresundståg

Namn: Mats Andrén Ålder: 51

Bostadsort: Hisings Backa Ag: NCC

Namn: Anders Berg Ålder: 48

Bostadsort: Linköping Ag: Postnord

Namn: Anna Bergström Ålder: 37

Bostadsort: Björklinge Ag: Upptåg

Namn: Stellan Elebro Ålder: 34

Bostadsort: Holmsund Ag: Umeå Universitet

Namn: Sölve Grönlund Ålder: 59

Bostadsort: Göteborg Ag: Relacom

Namn: Eldina Melez Ålder: 36

Bostadsort: Ånge Ag: SJ

Namn: Johan Lindholm Ålder: 38

Bostadsort: Hässelby Ag: Postnord

Namn: Eddie Lövholm Eriksson Ålder: 28

Bostadsort: Örebro Ag: Bring Citymail

(9)

Namn: Alexander Koliopanos- Panos

Ålder: 39

Bostadsort: Stockholm Ag: Infranord

Namn: Glenn Nordström Ålder: 56

Bostadsort: Umeå Ag: Skanska

Namn: Charlotte Olsson Ålder: 54

Bostadsort: Skå Ag: Trafikverket

Namn: Johan Persson Ålder: 47

Bostadsort: Göteborg Ag: Chalmers

Namn: Camilla Widman Ålder: 38

Bostadsort: Askim Ag: Postnord

Namn: Karin Åkersten Ålder: 36

Bostadsort: Saltsjö-boo Ag: Arriva Roslagsbanan

(10)

Förste ersättare Namn: Johan Lindholm Ålder: 38

Bostadsort: Hässelby Ag: Postnord

Andre ersättare Namn: Eldina Melez Ålder: 36

Bostadsort: Ånge Ag: SJ

Tredje ersättare Namn: Stellan Elebro Ålder: 34

Bostadsort: Holmsund Ag: Umeå Universitet

Förslag till ersättare i förbundsstyrelsen

Fjärde ersättare Namn: Mats Andrén Ålder: 51

Bostadsort: Hisings Backa Ag: NCC

Femte ersättare Namn: Afrodite Landerö Ålder: 46

Bostadsort: Linköpng Ag: TeliaCompany

Sjätte ersättare Namn: Björn Jonasson Ålder: 58

Bostadsort: Knivsta Ag: Wallenius Marine

(11)

Övriga nominerade till ersättare i förbundsstyrelsen

Namn: Daniel Abalo Ålder: 49

Bostadsort: Malmö Ag: Öresundståg

Namn: Anna Bergström Ålder: 37

Bostadsort: Björklinge Ag: Upptåg

Namn: Marta Aguirre Godoy Ålder: 43

Bostadsort: Märsta Ag: MTR pendeltåg

Namn: Ingvar Carlsson Ålder: 60

Bostadsort: Ängelholm Ag: Trafikverket

Namn: Nick Fortgens Ålder: 32

Bostadsort: Härnösand Ag: Com Hem

Namn: Anders Berg Ålder: 48

Bostadsort: Linköping Ag: Postnord

(12)

Namn: Hanna Karlborg Ålder: 31

Bostadsort: Linköping Ag: SJ

Namn: Ulrika Nilsson Ålder: 42

Bostadsort: Ljungby Ag: Postnord

Namn: Johan Persson Ålder: 47

Bostadsort: Göteborg Ag: Chalmers

Namn: Alexander Koliopanos- Panos

Ålder: 39

Bostadsort: Stockholm Ag: Infranord

Namn: Glenn Nordström Ålder: 56

Bostadsort: Umeå Ag: Skanska

Namn: Charlotte Olsson Ålder: 54

Bostadsort: Skå Ag: Trafikverket

Namn: Kenny Reinhold Ålder: 51

Bostadsort: Göteborg Ag: Sjöfolk

Namn: Bjarne Ringdahl Ålder: 52

Bostadsort: Rockneby Ag: PEAB

Namn Eddie Lövholm Eriksson Ålder: 28

Bostadsort: Örebro Ag: Bring Citymail

(13)

Namn: Sandra Svensk Ålder: 39

Bostadsort: Linghem Ag: Postnord

Namn: Karin Åkersten Ålder: 36

Bostadsort: Saltsjö-boo Ag: Arriva Roslagsbanan

Namn: Tobias Tandrup Ålder: 29

Bostadsort: Gullbrandstorp Ag: MTA

Namn: Camilla Widman Ålder: 38

Bostadsort: Askim Ag: Postnord

(14)

Förslag till ordinarie revisorer

Namn: Mikael Andersson Ålder: 51

Bostadsort: Karlstad Ag: Kriminalvården

Namn: Magnus Werner Ålder: 44

Bostadsort: Kista Ag: Tallink Silja

Namn: Gerardo Berrios Ålder: 59

Bostadsort: Sköndal Ag: Postnord

Övriga nominerade

Nominerad men har avsagt sig

Erik Johannesson Johan Lundh

Namn: Stefan Zetterlund Ålder: 54

Bostadsort: Hallsberg Ag: SJ

(15)

Förslag till revisorsersättare

Förste ersättare Namn: Magnus Werner Ålder: 44

Bostadsort: Kista Ag: Tallink Silja

Andre ersättare

Namn: Kjell-Åke Sommeryd Ålder: 55

Bostadsort: Luleå Ag: TeliaCompany

Tredje ersättare Namn: Martin Rapp Ålder: 52

Bostadsort: Hjärtum Ag: SIS

Fjärde ersättare Namn: Jonny Eliasson Ålder: 59

Bostadsort: Gävle Ag:.Tågkompaniet

Femte ersättare Namn: Lars Hägglund Ålder: 55

Bostadsort: Sundsvall Ag: Postnord

Sjätte ersättare Namn Patrik Dimfeldt Ålder: 49

Bostadsort: Halmstad Ag: Halmstad energi o miljö

(16)

1 Niclas Olofsson Bo Energi 2 Patrik Dimfelt

3 Pär Tolf

4 Ann-Christine Gerdin Bo Tele 5 Kjell Österberg

6 Sölve Grönlund 7 Torbjörn Johansson

8 Jenny Ogén Bo Väg o Ban

9 Anders Rinnemo 10 Ola Fält

11 Håkan Englund 12 Andreas Forsberg 13 Kenny Westerlund 14 Mats Andrén 15 Lennart Karlsson 16 Malte Fält 17 Eddie Nilsson 18 Torsten Centerdal 19 Annelie Dahlberg 20 Thomas Skog 21 Frederick Linderos 22 Julia Gustavsson 23 Frode Burman 24 Per-Erik Eriksson

25 Peter Andersson Fo FMV

26 Jörgen Stehn Fo Försvarsmakten

27 Ulla-Britt Salomonsson Fo ISS Trafficare 28 Christer Hallkvist Fo Kriminalvården 29 Ida Vågevik

30 Petra Svensk Berggren

31 Sune Blomkvist Fo Posten

32 Håkan Hallengren 33 Johan Lindholm 34 Patrick Theodorsson 35 Ida Lindouf

36 Annika Thurgren

Förslag till ordinarie Repskapsombud

(17)

37 Helena Andersson 38 Claes Söderling 39 Daniel Hansen 40 Eva Blom

41 Ann-Charlotte Kling 42 Maria Terneborg

43 Hanna Karlborg Fo SJ

44 Juha Siipilehto Fo Vattenfall 45 Jonas Blomqvist Green Cargo

46 Elisabeth Nordin SIS

47 Charlotte Olsson Trafikverket

48 Anders Berg Region Mellansverige

49 Afrodite Landerö

50 Stefan Brandlöv Region Norra Norrland 51 Mikael Andersson Region Södra

52 Vilma Carlsén Region Skåne

53 Lars-Åke Persson 54 Ann-Britt Paradis

55 Bertil Hallén Region Väst

56 Camilla Widman 57 Rickard Wäst

58 Eddie Lövholm Eriksson Bring Citymail

59 Mika Franssila Euromaint

60 Anna Bergström Region Gävle Dala 61 Eldina Melez Region Mellannorrland

62 Karna Tillheden Polisen

63 Christer Sjökvist Sjöfolk

(18)

1 Mikael Edlund Bo Energi 2 Anna-Lena Enocksson Bo Tele

3 Ylva Borelid Fo Kriminalvården

4 Peter Johansson Bo Väg o Ban 5 Ove Skagerström Bo Väg o Ban

6 Stefan Sondell Fo Posten

7 Heinz Grentzelius Fo Posten

8 Martin Alnebring Fo SJ

9 Ellena Papaioannou Region Mellansverige

10 Mimmi Alm Region Norra Norrland

11 Stefan Pinjefors Region Skåne

12 Julia Sundberg Region Väst

13 Ida Vallin Sjöfolk

14 Gerardo Berrios Region Stockholm 15 Kjell Stenersjö Bo Väg o Ban 16 Melinda Yazicioglu Fo Posten 17 Niclas Ericsson Bo Väg o Ban 18 Mats Pettersson Fo Posten

Förslag till ersättare till Repskapsombud

(19)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :