Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Full text

(1)

Kommun:

Plats:

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.

Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.

• Bilaga 1 Röster och mandat för partierna • Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare

PROTOKOLL

Dnr:

Länsstyrelsen i

De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:

• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista • Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Beräkningsresultaten är följande:

• Bilaga 6 Fördelning av mandat

• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

ÄLVDALEN Dalarnas län

Val till kommunfullmäktige 2014-09-14

2014-09-15 — 09-23 201-9953-2014

Stigaregatan 8 i Falun

Vid protokollet: Lars A Andersson Justerat: Helle Bryn-Jensen

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 791 84 FALUN tidigast dagen efter valdagen

och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

(2)

Länsstyrelsen i Bilaga 1

Röster och mandat för partierna

Dalarnas län

Val till kommunfullmäktige i ÄLVDALEN 2014-09-14

ÄLVDALEN, Hela kommunen: 35 mandat

Röster Personröster Mandat

Parti antal % antal %

Moderaterna 492 10,47 189 38,41 4

Centerpartiet 1 083 23,05 455 42,01 8

Folkpartiet liberalerna 86 1,83 33 38,37

Kristdemokraterna 66 1,40 23 34,85

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2 138 45,51 969 45,32 17

Vänsterpartiet 62 1,32 5 8,06

Miljöpartiet de gröna 111 2,36 43 38,74 1

Sverigedemokraterna 355 7,56 93 26,20 3

Feministiskt initiativ 4 0,09 0 0,00

Kommunlistan 288 6,13 133 46,18 2

Övriga partier 13 0,28 0 0,00

Summa giltiga röster 4 698 1 943 41,36

Ogiltiga röster 101 2,10

(varav blanka 100 2,08)

Summa avgivna röster 4 799

Röstberättigade 5 749 Valdeltagande 83,48 %

(3)

Bilaga 2

Valda ledamöter och ersättare

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Val till kommunfullmäktige i ÄLVDALEN 2014-09-14

Ledamöter Ersättare

Moderaterna

Nils-Åke Norman 1 Ann-Britt Larsson

Kjell Landén 2 Thomas Foxegård

Frida Werf Malin Holmström Centerpartiet

Kjell Tenn 1 Roland Dahlström

Maria Eriksson 2 Paulina Sörling

Jan Spånberg 3 Per-Arne Pettersson

Marica Leandersson 4 Karita Graf

Daniel Nyström Gun-Britt Emanuelsson Göran Olsson

Inger Nyberg

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Peter Egardt 1 Linda Westling

Gunnar Barke 2 Viktor Barke

Petra Aho 3 Carl-Arvid Dahlrot

Kerstin Knuts 4 Margareta Grabowska

Mattias Högberg 5 Ken Järn

Leif Ekström 6 Sam Risander

Maria Åslund Åke Näslund Maria Hinders Anders Björklund Ulla-Britt Emanuelsson Jan-Olof Heed

Emil Henning 1 Anette Eriksson

Christine Lundberg 2 Kent Eriksson

Hans Kristiansson

Stig Olsson 1 Mari Rustad

Karin Ardefelt Miljöpartiet de gröna

Anneli Qvicker 1 Helena Andersson

2 Jimmy Skord Sverigedemokraterna

Rolf Knuts 1 Kunde ej utses

Birgitta Martinsson

(4)

Kommunlistan

Lisbeth Mörk-Amnelius 1 Patrik Ardefelt

Östen Sjögren 2 Birgitta Sjögren

(5)

Länsstyrelsen i Bilaga 3

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Dalarnas län

Val till kommunfullmäktige i ÄLVDALEN 2014-09-14

List- Röster

Partibeteckning nummer per lista Totalt

Moderaterna 492

0001-07444 404

0001-90000 88

Centerpartiet 1 083

0004-09137 982

0004-90000 101

Folkpartiet liberalerna 86

0003-08084 67

0003-90000 19

Kristdemokraterna 66

0068-09572 43

0068-90000 23

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2 138

0002-08217 1 198

0002-08219 403

0002-08221 299

0002-90000 238

Vänsterpartiet 62

0005-10405 1

0005-10406 2

0005-10413 1

0005-10483 1

0005-90000 57

Miljöpartiet de gröna 111

0055-08601 81

0055-90000 30

Sverigedemokraterna 355

0110-10415 12

0110-10416 61

0110-10417 6

0110-10418 3

0110-10419 1

0110-10421 3

0110-10424 1

0110-10478 1

0110-10486 1

0110-10487 1

0110-10493 1

0110-10908 2

(6)

Feministiskt initiativ 4

0532-90000 4

Kommunlistan 288

0512-08915 269

0512-90000 19

Övriga partier 13

Giltiga röster 4 698

Ogiltiga röster 101

(varav blanka 100)

Summa 4 799

(7)

Bilaga 4

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Val till kommunfullmäktige i ÄLVDALEN 2014-09-14

Moderaterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0001-07444 Antal personröster

1. Nils-Åke Norman 58

2. Kjell Landén 16

3. Frida Werf 8

4. Malin Holmström 23

5. Ann-Britt Larsson 5

6. Thomas Foxegård 2

7. Hendrik Klein Poelhuis 4

8. Björn Antonsson 3

9. Anna Höglund 11

10. Sven-Olov Åsberg 43

11. Allan Pettersson

12. Jarl Spånberg 1

13. Hillevi Ädling-Hedlund 3

14. Fahri Ceken 7

15. Roland Svensson 3

16. Carl Aldén 2

Summa: 189

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0004-09137 Antal personröster

1. Kjell Tenn 235

2. Maria Eriksson 88

3. Jan Spånberg 25

4. Marica Leandersson

5. Daniel Nyström 47

6. Gun-Britt Emanuelsson 2

7. Göran Olsson 5

8. Inger Nyberg 6

9. Roland Dahlström 3

10. Paulina Sörling 6

11. Per-Arne Pettersson 3

12. Karita Graf 2

13. Tore Eriksson 7

14. Caroline Look Larsson 1

15. Anders Lagerberg 1

16. Kerstin Lagerberg

17. Bo Olsson 1

18. Birgitta Åslund-Jansson 1

19. Anders Högberg 1

20. Anita Tenn 2

21. Patrik Skord 9

(8)

23. Karin Bogg 2

24. Yvonne Eriksson 6

Summa: 455

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0002-08217 Antal personröster

1. Peter Egardt 228

2. Petra Aho 29

3. Gunnar Barke 144

4. Kerstin Knuts 6

5. Mattias Högberg 6

6. Leif Ekström 65

7. Maria Åslund 5

8. Åke Näslund 2

9. Maria Hinders 12

10. Anders Björklund 5

11. Ulla-Britt Emanuelsson 12

12. Jan-Olof Heed

13. Linda Westling 16

14. Viktor Barke 8

15. Carl-Arvid Dahlrot 18

16. Margareta Grabowska 8

17. Ken Järn 6

18. Sam Risander 7

19. Lars Olsson 2

20. Jessika Nyström 18

21. Carl-Axel Björkelid 15

Summa: 612

Listnummer: 0002-08219 Antal personröster

1. Emil Henning 41

2. Christine Lundberg 24

3. Hans Kristiansson 22

4. Anette Eriksson 32

5. Kent Eriksson 6

6. Arne Jönsson 30

7. Siv Nilsson 3

8. Herbert Halvarsson 19

9. Margareta Bylundh 3

10. Bengt Olsson 6

11. Monica Jönsson Tolander 6

12. Molly Rolfsson 3

13. Emy Lundberg 1

14. Inga-Petra Eriksson

15. Inga-Lill Lindvall 5

16. Gunvor Lund

Summa: 201

Listnummer: 0002-08221 Antal personröster

1. Stig Olsson 32

2. Karin Ardefelt 31

3. Mari Rustad 14

4. Lars Olsson 1

5. Marie-Louise Jonsson 4

6. Bengt Pettersson 3

7. Ulla Back Olsson 68

8. Ulla-Britt Thun 2

9. Siri Hedlund

10. Karl-Olof Jensen 1

(9)

Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0055-08601 Antal personröster

1. Anneli Qvicker 11

2. Helena Andersson 16

3. Jimmy Skord 9

4. Ingmari Nilsson 3

5. Peter Andersson 3

6. Mikael Nilsson

7. Ulf Segrell 1

8. Vivi-Ann Segrell

Summa: 43

Sverigedemokraterna

Listnummer: 0110-10415 Antal personröster

1. Birgitta Martinsson 12

Summa: 12

Listnummer: 0110-10416 Antal personröster

1. Rolf Knuts 61

Summa: 61

Listnummer: 0110-10417 Antal personröster

1. Roland Graf 6

Summa: 6

Listnummer: 0110-10418 Antal personröster

1. Mikael Westerling 3

Summa: 3

Listnummer: 0110-10419 Antal personröster

1. Egon Olsson 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-10421 Antal personröster

1. Gunnar Håkansson 3

Summa: 3

Listnummer: 0110-10424 Antal personröster

1. Lauri Robertsson 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-10478 Antal personröster

1. Michael Hahlin 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-10486 Antal personröster

1. Gillis Olsson 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-10487 Antal personröster

1. Pehr-Jannes Gråbergs 1

Summa:

(10)

Listnummer: 0110-10493 Antal personröster

1. Håkan Bärtals 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-10908 Antal personröster

1. Maria Åslund 2

Summa: 2

Kommunlistan (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0512-08915 Antal personröster

1. Lisbeth Mörk-Amnelius 50

2. Östen Sjögren 48

3. Patrik Ardefelt 5

4. Birgitta Sjögren 6

5. Alf Karlsson 8

6. Stig Amnelius 1

7. Sigrid Larsson 3

8. Bo Olsson 2

9. Stutt Elon Andersson 2

10. Evy Lindén 1

11. Per-Gunnar Jonsson 3

12. Alvar Bäcke 1

13. Olof Spånberg 1

14. Anitha Jerlerud 1

15. Thomas Olsson 16. Lars-Erik Gråbergs 17. Astrid Andersson 18. Martis Stig Eriksson

19. Ann-Sofie Hägglund 1

20. Mari-Anne Eriksson

Summa: 133

(11)

Bilaga 5

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Länsstyrelsen i

Nedan bortses från kandidater som ej är valbara. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen samt minst 50 personröster i valkretsen.

Dalarnas län

Val till kommunfullmäktige i ÄLVDALEN 2014-09-14

Personröster

antal % av partiets röster i valkretsen Moderaterna

Nils-Åke Norman 58 11,79

Centerpartiet

Kjell Tenn 235 21,70

Maria Eriksson 88 8,13

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Peter Egardt 228 10,66

Gunnar Barke 144 6,74

Sverigedemokraterna

Rolf Knuts 61 17,18

Kommunlistan

(12)

Bilaga 6

Fördelning av mandat

Länsstyrelsen i

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden.

Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,4 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna tog sina mandat. Jämförelsetalet beräknas exakt men har redovisats med endast två decimaler. Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. En asterisk (*) anger det parti, som har vunnit lottningen.

Dalarnas län

Val till kommunfullmäktige i ÄLVDALEN 2014-09-14

Mandat-

nummer Partibeteckning Delningstal Jämförelsetal

1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,4 1 527,14

2 Centerpartiet 1,4 773,57

3 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 712,66

4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 427,60

5 Centerpartiet 3 361,00

6 Moderaterna 1,4 351,42

7 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 305,42

8 Sverigedemokraterna 1,4 253,57

9 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 237,55

10 Centerpartiet 5 216,60

11 Kommunlistan 1,4 205,71

12 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 194,36

13 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 164,46

14 Moderaterna 3 164,00

15 Centerpartiet 7 154,71

16 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 142,53

17 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 125,76

18 Centerpartiet 9 120,33

19 Sverigedemokraterna 3 118,33

20 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 112,52

21 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 101,80

22 Centerpartiet 11 98,45

23 Moderaterna 5 98,40

24 Kommunlistan 3 96,00

25 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 92,95

26 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25 85,52

27 Centerpartiet 13 83,30

28 Miljöpartiet de gröna 1,4 79,28

29 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27 79,18

30 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29 73,72

31 Centerpartiet 15 72,20

32 Sverigedemokraterna 5 71,00

33 Moderaterna 7 70,28

34 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 68,96

35 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33 64,78

(13)

Bilaga 7 Länsstyrelsen i

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt heltalsmetoden. Asterisk (*) innebär att ordningen mellan kandidaterna har lottats.

Dalarnas län

Val till kommunfullmäktige i ÄLVDALEN 2014-09-14

Personröster

antal % Jämförelsetal

Moderaterna

1 Nils-Åke Norman 58 11,79

2 Kjell Landén 404,00

3 Frida Werf 202,00

4 Malin Holmström 134,66

Centerpartiet

1 Kjell Tenn 235 21,70

2 Maria Eriksson 88 8,13

3 Jan Spånberg 982,00

4 Marica Leandersson 491,00

5 Daniel Nyström 327,33

6 Gun-Britt Emanuelsson 245,50

7 Göran Olsson 196,40

8 Inger Nyberg 163,66

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Peter Egardt 228 10,66

2 Gunnar Barke 144 6,74

3 Petra Aho 1 198,00

4 Kerstin Knuts 599,00

5 Emil Henning 403,00

6 Mattias Högberg 399,33

7 Leif Ekström 299,50

8 Stig Olsson 299,00

9 Maria Åslund 239,60

10 Christine Lundberg 201,50

11 Åke Näslund 199,66

12 Maria Hinders 171,14

13 Anders Björklund 149,75

14 Karin Ardefelt 149,50

15 Hans Kristiansson 134,33

16 Ulla-Britt Emanuelsson 133,11

17 Jan-Olof Heed 119,80

Miljöpartiet de gröna

1 Anneli Qvicker 81,00

Sverigedemokraterna

1 Rolf Knuts 61 17,18

2 Birgitta Martinsson 12,00

(14)

Kommunlistan

1 Lisbeth Mörk-Amnelius 50 17,36

2 Östen Sjögren 269,00

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :