Nyhetsbrev november, december 2007

Full text

(1)

Nyhetsbrev november, december 2007

Januari 2008

All Clean Sanering AB i Umeå ville förstärka sitt område inom TV-inspektion och beslutade sig således för att investera i en ny TV-buss. Med lång erfarenhet och bred kunskap inom TV-bussbygge var detta projekt som handen i handsken för oss. Vi tycker som alltid att det är spännande med nya projekt och började därför genast skissa på olika idéer som vi hade.

Efter lite diskussioner och noggrann planering med det trevliga gänget från Umeå startade vi projektet, i vilket bland annat flera av våra skickliga inredare var insatta. På hemsidan kan du både läsa mer om hur själva byggprocessen gick till samt se hur slutresultatet blev.

All Clean Service erhöll sin TV-buss den 28 november och var mycket nöjda med resultatet.

Amir Yazdi på Vretmaskin tackar Leif Lundquist på All Clean Sanering och levererar den färdiga TV-bussen.

Det var ett nöje att samarbeta med All Clean Sanering!

Malmö VA verk har beställt en ny TV-buss och fått leverans den 11 januari. Bussen är en av de största bussarna som vi har byggt. Den är anpassad för att kunna rymma alla nödvändiga inspektionsprodukter. Rörinspektörerna kommer även att arbeta i en bekväm och ergonomisk arbetsmiljö med stor rymlighet och klassiska träslag.

Dessutom installerades det ett kylskåp, en mikrovågsugn samt en kaffekokare för att sätta bekvämligheten på sin spets.

Malmö VA verk har för avsikt att effektivisera sina TV-inspektioner. Vidare krav som kommer att uppfyllas är noggrann dokumentering och rapportering med hjälp av inspektionsprogrammet WinCan, som är anpassat för TV2 och TV3 export samt är kompatibelt med alla databaser. Dokumentation kan

sparas digitalt på en CD/DVD-skiva för både enkel hantering och professionell presentation. Med hjälp av Clearline Profiler kan nu Malmö VA-verk utföra noggranna laserberäkningar. Detta inkluderar att bekräfta rördimension, servisdiameter, vattennivå, hål, öppna skarvar m.m.

Byggteamet på VRETMASKIN har gjort ett mycket lyckat jobb som kunnat leverera en slutprodukt som varit enligt kundens behov och önskemål. TV- bussar har varit ett mycket populärt fordon den senaste tiden. Det är inte konstigt att många av våra befintliga samt nya kunder beställer en skräddarsydd TV-buss från just oss då vi har ett gott rykte och stor erfarenhet i bagaget. Dessutom erbjuder vi expertråd anpassat enligt kundens behov. Projekten är olika och vi tycker om att bidra med moderna och praktiska lösningar.

(2)

Rörspräckningsprojekt 250 km norr om polcirkeln i Kiruna kommun

Kiruna kommun är Sveriges nordligaste kommun som sträcker sig över en area på 25 000 kvadratkilometer och är lika stor som halva Schweiz, de har 25 000 innevånare varav ca: 80 % i Kiruna stad.

Kiruna är välkänd för sin gruvindustri (LKAB) som varit i drift sedan slutet på 1800- talet. Varje år utvinns 2 500 miljoner ton järnmalm som sedan transporteras 400 km med järnväg till Narvik i Norge för export.

Hamnen i Narvik är isfri året runt.

LKAB vill i framtiden utvinna en malmkropp som ligger under den nuvarande södra stadsdelen av Kiruna. För att detta skall vara möjligt är det beslutat att halva Kiruna måste flyttas till en annan del av staden.

Kiruna har två huvudvattenledningar, 500 mm vardera, för vattenförsörjningen av staden. En av dessa ledningar hade en mycket dålig kvalitet. Den har haft ett flertal besvärliga läckor och man hade därför beslutat att den skulle renoveras.

Rörspräckning enda utvägen

Ett krav var att den befintliga ledningen ej kunde minskas i area och därför beslutades

att rörspräckning var den enda metoden som kom i fråga.

ODEN Anläggningsentreprenad i Gävle fick uppdraget att genomföra arbetet, vilka sedan tidigare äger en rörspräckningsutrustning som heter GRUNDOBURST 800 G med 80 tons dragkraft. Efter diskussion med ODENS leverantör VRETMASKIN i Sundbyberg bestämdes att ODENS GRUNDOBURST var för liten för detta arbete med hänsyn till material, diameter och längder på det befintliga röret. Således blev lösningen på detta projekt att hyra in en större GRUNDOBURST-maskin och få den levererad till Sverige från fabrikanten TRACTO-TECHNIK i Tyskland.

En bjässe i en annan viktklass

Den hyrda maskinen var en 125 tons maskin med beteckningen GRUNDOBURST 1250 CP, vilket en helt ny modell i GRUNDOBURST- serien. Maskinen var i sitt första riktiga arbete. Det karakteristika med den nya modellen är att den matar in och drar tillbaka stängerna med dubbelverkande hydraulfunktioner och därmed ökar man produktiviteten med 50-75 %. Maskinen är 4 meter lång och väger 4 000 kg. Stängerna är 1,7 meter långa och har den unika gaffelåsningen s.k. QUICKLOCK och väger 85 kg/st. Tack vare QUICKLOCK-låsningen förkortas arbetstiden väsentligt (inga gängade

stänger som är besvärliga att hantera). En kran fanns på plats och hjälpte till med stånghanteringen.

(3)

Den befintliga ledningen var en 500 mm stålledning med invändig betongcoating ca:

10 mm tjock, varje rör var 6 meter långa och hade bultade flänsförband. Ledningen låg på ca: 5 meters djup och den totala längden var 520 meter uppdelat på fyra sträckor 140-120- 130 och 130 meter.

Genomförande

Rörspsräckningsarbetet börjades med att installera GRUNDOBURST-riggen i dragschaktet, tid ca 2 timmar. Sedan lades stängerna in i det befintliga röret, tid ca 1 timma. Därefter monterades ett spräckverktyg s.k. ROLLERBLADE som består av 3 stycken skärrullar och ett antal stödrullar för skära upp röret. Vidare monterades en EXPANDER, 560 mm utvändigt mått, för att utvidga röret. Inuti expandern fastsättes det nya röret, ett PEH PE100 SDR17 D ytterdiameter 500 mm. När sedan allt är på plats börjar själva spräckningsarbetet. Första sträckan var 130

meter och det tog 3 timmar att spräcka och dra in den nya ledningen. Dragkraften som åtgick låg på ca: 70-75 ton men vid varje flänsförband åtgick ca: 90 tons dragkraft.

Lyckat resultat

Tack vare TRACTO-TECHNIKS koncept med GRUNDOBURST 1250 CP, den unika gaffelåsningen av stängerna, s.k.

QUICKLOCK och de väl utformade ROLLERBLADE samt i övrigt en lättarbetad och mycket utvecklad teknik var hela arbetet klart efter fyra arbetsdagar totalt 520 meter.

Alla inblandade i detta projekt var mycket nöjda med resultatet, Kiruna kommun, konsulter, projektörer, ODEN Anläggningsentreprenad, Tracto-Technik samt deras Svenska representant VRETMASKIN.

Rune Haag

Vretmaskin El & Mekanik AB

(4)

Seminarium i Läcksökning, Skellefteå 22-23 januari 2008

Vretmaskin arrangerade ett seminarium beträffande läcksökning och flödesmätning i Skellefteå mellan 22-23 januari 2008. Ett 30- tal deltagare från Norrlands kommuner samlades i ett för årstiden ovanligt varmt Skellefteå i Västerbotten. Relativt lite snö och närmast plusgrader var självklart anmärkningsvärt och väckte naturligtvis diskussioner om rådande klimatförändringar.

De vackra skogarna runt Skellefteå hade dock snöklädda träd som avtecknade sig vackert mot blå himmel och sol. Det norrländska lugnet infann sig på en gång vid denna utsikt.

På Best Western Hotel Malmia mitt i centrala Skellefteå hade vi två intensiva dagar med information om läcksökning och flödesmätning. Syftet var att deltagarna skulle få inblick i de olika metoderna som krävs för att hitta och förebygga läckor.

Dag 1

Första dagen började med en presentation av vad vattenläckage kan få för negativa konsekvenser i form av höga kostnader samt driftstörningar. Problematiken blir mer synbart i samhällen med avbefolkning där det blir allt färre som får dela på kostnaderna i framtiden. De olika stegen i läcksöknings- processen presenterades sedan. Vi började med de grövre sökmetoderna först och fortsatte sedan med precisionsbestämning av läckan:

1. Flödesmätning - i första skede kan området med läckage lokaliseras genom att mäta skillnaden mellan det producerade vattenflödet och det debiterade vattenflödet.

En hög vattenförlust indikerar att det förekommer vattenläckage i området.

2. Permalog - i nästa skede kan läckljudslyssning användas för lokalisering av läckor. Då gäller det permanenta/

semipermanenta ljudloggningssystemet Permalog. Läcksökningsutrustningen kan användas till förlokalisering av läckor i ett

större område och innefattar därför ett antal loggar eller mätvärdesinsamlare (mellan 10- 30 st) och därtill även en centralenhet som tar emot information och som kallas för Patroller. Loggarna fästes fast, med hjälp av magnet, på bl a brandposter eller ventiler och kan ha upp till 500 meters avstånd till de andra loggarna. Sedan låter du loggarna sitta kvar över natten. Nu har loggarna lyssnat på läckljuden åt dig och samlat på sig information som du därefter tömmer genom Patrollern via radiokommunikation.

I din Patroller kan du därmed se alla loggars utslag för både läcka eller ej läcka. Vill du ha en enhet som sammanställer utslagen automatiskt finns PermaCom som alltså sänder informationen från loggarna åt dig via GSM. (Loggarna går att anpassa efter önskat rörmaterial dvs. plast eller metall).

3. Den misstänkta läckan som påvisas av flödesmätning och Permalog kan preciseras med hjälp av korrelator som beräknar avståndet till läckan på en bestämd ledningssträcka.

4. Slutligen måste läckan bekräftas av en markmikrofon eller en ventillyssnare.

Sista punkten på programmet var en presentation om TV-inspektion med den senaste tekniken för deformations- och korrosionsmätning där en ring av laserljus belyser den inre ytan av röret och mäter storlek, serviser, vattennivå, sediment samt deformation av röret med en mätkapacitet av 25 mätningar per sekund.

Dagen avslutades med intressanta gruppdiskussioner och en trevlig middag.

Samma dag utplacerades 10 st Permalog i Skellefteå för att kunna lyssna efter läckor på natten. Resultatet av mätningarna skulle redovisas nästföljande dag.

(5)

Dag 2

Nästa morgon samlades konferensdeltagarna återigen i konferenslokalen redo för fortsättningen av seminariet. Den första punkten på dagsprogrammet var att belysa hur en effektiv tryckkontroll kan minska samt förebygga vattenläckage till följd av för högt tryck på vattenledningen som inte motsvaras av efterfrågan för vatten och som kan orsaka rörbrott. Genom att installera en PRV Controller-enhet kan vattentrycket kontrolleras på distans med en tids- eller flödesstyrning. Det finns också möjlighet till GSM/SMS rapportering.

Efter det fick deltagarna information om ett nytt system på marknaden för provtryckning av nyanlagda ledningar.

Genom att trycksätta nya ledningar med ett visst tryck, vanligen 10-13 bar, kan man påvisa tryck- och flödesminskning efter ett antal timmar om ledningen är otät och om det förekommer läckage.

Information från 10 st Permalog placerade i Skellefteå samlades in och presenterades på förmiddagen. 3 st av loggrarna indikerade en möjlig läcka. Samtidigt presenterades möjligheter för fjärrövervakning och rapportering från Permalog till centraldator via SMS-rapportering med PermaCom som därmed ersätter patrullering med bil vilket medför tidsbesparing och positiva effekter för miljön.

Ett system med korrelerande loggrar, SoundSens, som kombinerar både ljudloggning och korrelation i en enda enkel och kostnadseffektiv process. SoundSens utför flerpunktskorrelation vilket innebär att upp till alla loggar kan programmeras för att korrelera samtidigt och som kan placeras för korrelation på natten. Informationen som enheten samlar in förs enkelt över till din PC/Laptop som du därefter kan bearbeta.

Slutligen presenterades den schaktfria renoveringsmetoden – rörspräckning som utförs av en hydraulisk maskin – Grundoburst som är konstruerad för att

användas för rörspräckning vid rörrenovering av vatten, avlopp och gasledningar, där arean på det nya röret kan bibehållas eller ökas jämfört med det gamla röret.

Tävling

Under seminariets gång genomfördes en tävling där deltagarna skulle komma med en pratbubbla till en bild som visade konsekvenser från en svår vattenläcka. 1:a priset i form av en svensk landslagströja tilldelades Anders Jönsson från Piteå kommun, 2:a priset i form av en tröja från Skellefteås ishockeyklubb tilldelades Rolf Eriksson från Skellefteå kommun, en stolt supporter av det lokala ishockeylaget, 3:e pris i form av en mössa från Skellefteå ishockelag tilldelades till Jerry Larsson från Norsjö kommun. Grattis!

Avslutning

Seminariet avslutades med en frågestund samt en presentation av läckljud i olika förhållanden. Sammantaget hoppas vi att seminariet gav en större förståelse för läcksökningsprocessen samt aktualiserade behovet för bättre underhåll av vattenledningar och effektivare användning av vatten som är en av våra viktigaste resurser.

Vi vill tacka alla seminariumdeltagare för visat intresse och framföra att vi alltid finns till hands för att bistå med hjälp och vidare information. Gå gärna in på vår hemsida www.vretmaskin.se där vi kommer att ha bilder från seminariet samt redovisa det vinnande förslaget till tävlingen med.

(6)

Kommande mässor och evenemang under 2008

4-6 mars Expo VA- mässa

Mässorna kommer att anordnas i tre städer - Linköping, Växjö, Jönköping 4-6 mars.

(Anmälan via www.slussen.biz. Klicka på fliken ”Yttre VA” och därefter ”ExpoVa”. Till höger på sidan skriver du in dina uppgifter för att boka din biljett. Det går även bra att ringa 08-518 018 00.

10-11 mars Grundomat och Grundoburst användarmöte

Användarmötet äger rum på Lastberget i Bålsta. Anmälningar sker per telefon 08-628 07 60 eller via fax 08-628 91 25.

1-4 april Underhåll 2008 i Göteborg

Fyra intressanta dagar som behandlar allt inom underhåll. Få information om hur du kan få bättre driftsäkerhet, större kapacitet och bli konkurrenskraftig. Arrangörerna är Svenska Mässan som samarbetar med Utek och Underhållsföretagen. Kostnadsfria entrékort (värde 150 kr) finns att hämta på www.underhall.se.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :