Nepal Varför resa till Nepal just nu? Uppdaterad info från Nepal

Full text

(1)

Nepal 2015

Tillägg till Nepal-guiden i oktober 2015, av Mikael Persson.

Året har varit omtumlande för Nepal. I april drabbades landet av en svår jordbävning som krävde upp emot 9000 människoliv och orsakade stor materiell ödeläggelse. Naturkatastrofen innebar också ett tvärstopp för turism till det fattiga bergslandet. Men nu är nationen åter redo att ta emot resenärer. Under sensommaren hävde svenska UD avrådan om resor till Nepal. Monsunen är också över och de stora trekkinglederna restaurerade och säkra.

Varför resa till Nepal just nu?

För många vanliga nepaleser slog naturkatastrofen livet i spillror. Familjer förlorade familjeförsörjare. Barn miste sina mödrar. Bergsbyar jämnades med marken och mängder med hus, skolor och sjukstugor rasade. Ändå börjar många nepaleser hitta tillbaka till en vardag. Ris skördas och nya grödor planteras. De stora vägarna har reparerats och buss- och flyg går åter i normal trafik.

Som jag ser det, finns flera skäl att resa till Nepal just nu.

• Landet är säkert och det mesta som rör resande fungerar åter normalt.

• Många vanliga nepaleser är beroende av turism för sin överlevnad. Genom att resa till Nepal, får både landet och lokala ekonomier en skjuts i rätt

riktning.

• Billiga flygresor. Under hösten har det varit möjligt att boka flygresor från Skandinavien till Kathmandu för från 5500-6500 kronor tur och retur, vilket är billigare än normalt.

Uppdaterad info från Nepal

Jag har själv inte haft möjlighet att besöka Nepal sedan jordbävningen, men planerar att resa till landet under början av 2016. Informationen nedan bygger främst på uppgifter från vänner i Nepal.

(2)
(3)

Prisnivå

Kraftiga pris- och löneökningar har följt i spåren av vårens jordbävning.

Under det senaste året har kostnaderna för alltifrån baslivsmedel till transporter ökat med 10-20 procent. Inrikesflyget genomför eller har genomfört höjda biljettpriser på cirka 15 procent. Samtidigt är det värt att komma ihåg att Nepal, med europeiska mått, alltjämt är ett mycket billigt land att besöka.

Jordbävningarna

Jordbävningen den 25 april drabbade framför allt bergsområden i distrikten Lamjung (öster om Pokhara) Gorkha (trekking till Manaslu), Dhading (trekking till Ganesh Himal och byn Jyamrung), men orsakade också dödliga laviner och jordskred i bland annat trekkingområdena

Langtang och Everest. Skalvet mätte 7,8 på richterskalan och följdes av flera kraftiga efterskalv.

Den 12 maj inträffade en ny svår jordbävning som mätte 7,4 på

richterskalan och som slog särskilt hårt mot distriktet Sindupalchowk (trekking till Langtang) nordöst om Kathmandu.

Kathmandu

Jämfört med landsbygden har Kathmandu klarat sig förhållandevis väl.

Vardagslivet i den nepalesiska huvudstaden flyter åter normalt. I

turiststadsdelen Thamel håller i princip alla hotell, restauranger, kaféer och affärer öppet som vanligt.

Trekkingleder

Vandringslederna i Everest- och Annapurnaområdena klarade sig förhållandevis bra. I Langtangområdet var förödelsen däremot i det närmaste total. Enligt vänner i Nepal har vandringsleden mot

Langtangdalen tvingats ta en ny och längre sträckning. Om jag förstått det rätt har också många värdshus rasat. Flera nepalesiska trekkingarrangörer menar att det kan vara klokt att avvakta med vandringar i området tills mars 2016. Då bör trekking i området ske i sällskap av tält.

Skadade värdshus = trekking med tält

Många av bergens värdshus bär fortfarande på sprickor och andra skador efter jordbävningen. Förmodligen kommer det att ta ytterligare några år innan bergsområdena fått jordbävningssäkra hus, menar Björn Söderberg

(4)

som just nu arbetar med återuppbyggnad i landet för den svensk- nepalesiska biståndsorganisationen Tuki Nepals räkning.

Att avgöra skadornas omfattning och risk för kollapsande väggar och tak i samband med kraftiga regn och eventuella jordskred, kan vara svårt. Därför tycker Björn att det tills vidare är klokt att bo i tält under

Himalayavandringar.

(5)

Vägar

Gamla vägar repareras. Dessutom byggs en del nytt. Under våren 2016 förväntas mycket av busstrafiken mot Trisuli och Langtang välja den nya rutten via Shivapuri.

Politik

I höst har Nepal äntligen fått en ny konstitution. Även om den omfattar mycket kompromisser, så är många nepaleser överrens om att den innebär ett steg i rätt riktning för att lösa många politiska knutar. Rent allmänt anses det politiska läget i landet har förbättrats. Delar av södra Nepal har däremot drabbats av etnisk-politiska oroligheter. I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att nationalparken Chitwan med omgivningar undgått konflikten och alltså alltjämt är ett säkert resmål.

Vill du hjälpa Nepal?

Föreningen Tuki Nepal verkar bland annat för hållbar utveckling och återuppbyggnad av raserade hus i byn Jyamrung. Läs mer på

www.tukinepal.org

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.tukinepal.org
Relaterade ämnen :