• No results found

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Valberedning

FÖRTECKNING

Datum 2016-02-17

1 (11)

Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2016-03-01 AVSÄGELSER

Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Anmärkningar

Nämndemän i Förvaltningsrätten i Malmö t o m 2019-12-31

Leif Haglund, Ystad (S)

Håkan Rosenkvist, Kivik (M)

Deniz Erylimaz, Vellinge (SD)

Fatuma Awil, Malmö (V)

Hans-Olof Andersson, Lund (SD)

Har avlidit 2015-12-01

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-16, entledigad enligt Förvaltningsrätten i Malmö beslut 2015-12-18

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-02, entledigad enligt Förvaltningsrätten i Malmö 2015-12-02

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-14, entledigad enligt Förvaltningsrätten i Malmö 2015-12-14

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-28, entledigad enligt Förvaltningsrätten i Malmö 2015-12-30

(2)

Nämndemän i Hovrätten över Skåne och Blekinge t o m 2019-12-31

Charlotte Stark, Höganäs (S)

Anna-Karin Noråker, Vejbystrand (C)

Jan Vokoun, Simrishamn (S)

Har avsagt sig uppdraget 2015-11-20, entledigad enligt Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2015-11-20

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-06, entledigad enligt Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2016-01-01

Har avsagt sig uppdraget 2016-01-20, entledigad enligt Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2016-01-20

Ledamot i Kulturnämnden t o m 2018-12-31 Hans-Olof Andersson, Lund (SD) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-29.

(Är vald enligt proportionellt valsätt varför ingen ny ledamot kommer att väljas) Ledamot i Innovation Skåne AB t o m

2016-05-31

Bo Ånebrink, Malmö Har avsagt sig uppdraget 2015-11-18

Revisor, Region Skåne t o m 2018-12-31 Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17 Lekmannarevisorsersättare i Business Region

Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Lekmannarevisorsersättare i Event in Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Lekmannarevisorsersättare i Invest in Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

(3)

Lekmannarevisorsersättare i Tourism in Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Lekmannarevisorsersättare i Film i Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Ledamot i Stiftelsen Musik i Skåne t o m 2018-12-31

Hans-Olof Andersson, Lund (SD) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-29

Ledamot i Skattenämnd för fastighetstaxering vid skattekontor Kristianstad t o m 2018-12-31

Fanny Krumlinde Handreck, Ängelholm (S) Har avsagt sig uppdraget 2016-02-05

Ersättare i Helsingborgs övervakningsnämnd t o m 2018-12-31

Fanny Krumlinde Handreck, Ängelholm (S) Har avsagt sig uppdraget 2016-02-05

Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden t o m 2018-12-31

Urban Widmark, Hässleholm (M) Har avsagt sig uppdraget 2016-02-10

Ledamot i Skånes Djurpark t o m 2018-12-31 Emelie Nilsson, Malmö (MP) Har avsagt sig uppdraget 2016-02-11

(4)

VAL

Nämndemän i Förvaltningsrätten i Malmö t o m 2019-12-31

Vakanta platser från RF 2015-11-24 Vakant (S) 1

Vakant (M) 1

Leif Haglund, Ystad (S) Håkan Rosenkvist, Kivik (M)

Deniz Erylimaz, Vellinge (SD)

Fatuma Awil, Malmö (V)

Hans-Olof Andersson, Lund (SD)

Har avlidit 2015-12-01

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-16, entledigad enligt Förvaltningsrätten i Malmö beslut 2015-12-18

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-02, entledigad enligt Förvaltningsrätten i Malmö 2015-12-02

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-14, entledigad enligt Förvaltningsrätten i Malmö 2015-12-14

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-28, entledigad enligt Förvaltningsrätten i Malmö 2015-12-30

(5)

Nämndemän i Hovrätten över Skåne och Blekinge t o m 2019-12-31

Vakanta platser från RF 2015-11-24 Vakant (S) 1

Vakant (M) 2

Charlotte Stark, Höganäs (S)

Anna-Karin Noråker, Vejbystrand (C)

Jan Vokoun, Simrishamn (S)

Har avsagt sig uppdraget 2015-11-20, entledigad enligt Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2015-11-20

Har avsagt sig uppdraget 2015-12-06, entledigad enligt Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2016-01-01

Har avsagt sig uppdraget 2016-01-20, entledigad enligt Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2016-01-20

Ledamöter i Skånes Djurpark t o m 2018-12-31 Vakant plats från RF 2015-11-24 Vakant (S) 1

Ersättare i Helsingborgs Övervakningsnämnd t o m 2018-12-31

Vakant plats från RF 2015-11-24 Vakant (M) 1

Jurynämnden 1:a gruppen t o m 2018-12-31 Vakant plats från RF 2015-11-24 Vakant (C) 1

Ledamot i Innovation Skåne AB t o m 2016-05-31

Bo Ånebrink, Malmö Har avsagt sig uppdraget 2015-11-18

(6)

Revisor, Region Skåne t o m 2018-12-31 Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17 Lekmannarevisorsersättare i Business Region

Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Lekmannarevisorsersättare i Event in Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Lekmannarevisorsersättare i Invest in Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Lekmannarevisorsersättare i Tourism in Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Lekmannarevisorsersättare i Film i Skåne AB t o m 2019-05-31

Bo Lönnerblad, Ystad (M) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-17

Ledamot i Stiftelsen Musik i Skåne t o m 2018-12-31

Hans-Olof Andersson, Lund (SD) Har avsagt sig uppdraget 2015-12-29

Ledamot i Skattenämnd för fastighetstaxering vid skattekontor Kristianstad t o m 2018-12-31

Fanny Krumlinde Handreck, Ängelholm (S) Har avsagt sig uppdraget 2016-02-05

Ersättare i Helsingborgs övervakningsnämnd t o m 2018-12-31

Fanny Krumlinde Handreck, Ängelholm (S) Har avsagt sig uppdraget 2016-02-05

(7)

Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden t o m 2018-12-31

Urban Widmark, Hässleholm (M) Har avsagt sig uppdraget 2016-02-10

Ledamot i Skånes Djurpark t o m 2018-12-31 Emelie Nilsson, Malmö (MP) Har avsagt sig uppdraget 2016-02-11

(8)

BOLAG

Almi Företagspartner Skåne AB till årsstämman 2017

(opolitisk/politisk tillsättning)

1 ledamot (tillika ordförande)

(2 ledamöter från politiken valda t o m årsstämman 2019)

Science Village Scandinavia AB till årsstämman 2017

(opolitisk tillsättning)

1 ledamot och 1 ersättare

Öresundståg AB till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

2 ledamöter och 2 ersättare

Hälsostaden Ängelholm AB till årsstämman 2017

(opolitisk tillsättning)

1 ledamot (tillika ordförande) och 1 ersättare

Resekortet i Sverige AB till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

2 ledamöter

Medicon Village AB till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

1 ledamot

AB Busspunkten Helsingborg till årsstämman 2017

(opolitisk tillsättning)

1 ledamot och 1 ersättare

(9)

Bussdepån i Kristianstad AB till årsstämman 2017

(opolitisk tillsättning)

1 ledamot och 1 ersättare

HSH N CRC Malmö AB till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

1 ledamot

LB Kiel Pildammen AB till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

1 ledamot och 1 ersättare

Region Skåne Depå Hässleholm AB till årsstämman 2017

(opolitisk tillsättning)

2 ledamöter (varav en tillika ordförande) och 1 ersättare

Genovation Care AB till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

2 ledamöter

Genovation Care AB till årsstämman 2019

1 lekmannarevisor

(10)

FÖRENINGAR/KLUSTER

Mobile Heights till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

1 ledamot och 1 ersättare

Media Evolution till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

1 ledamot och 1 ersättare

Skånes Livsmedelsakademi till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

1 ledamot

Packbridge

till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

1 ledamot

Sustainable Business Hub Scandinavia till årsstämman 2017

(opolitisk tillsättning)

1 ledamot

Resilent Regions Association till årsstämman 2017

(opolitisk tillsättning)

1 ledamot

Sydsvenska Entreprenörsfonden till årsstämman 2017

(opolitisk tillsättning)

1 ledamot

(11)

Medicon Valley Alliance till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning)

1 ledamot

Britt-Marie Wilhelmsson Sekreterare i valberedningen

References

Related documents

Ställer en fastighet sin båtplats för pågående säsong till styrelsens förfogande för uthyrning borde detta också synas i mindre betalningsskyldighet mot föreningen. Detta är

Valberedningen föreslår att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 3 035 000 (2 485 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås

Appendix A The proposal of the Nomination Committee for election of Chairman of the meeting, determination of the number of members of the Board, determination of the

Lars-Ingvar Ljungman, Höllviken (M) Carina Zachau, Örkelljunga (M) Gilbert Tribo, Kristianstad (Lib) Cristina Glad, Malmö (Lib) Birte Sandberg, Tomelilla (C) Patrik

In Sigtuna, Train Alliance also owns land with a large future value potential as they are in the final stages or the zoning process with should make sure the land is

 Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive avseende kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 500 000 kronor till styrelseledamöter

Ett exempel: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2006:4) finns angivna under kolumnen

Regionala utvecklingsnämnden 2021-06-02 § 66 och regionstyrelsen 2021- 06-10 § 146 har föreslagit fullmäktige besluta att Region Norrbottens andel av Länstrafikens slutliga