Rakennusten ja rakentamisen kiertotalous

54  Download (0)

Full text

(1)

Rakennusten ja rakentamisen kiertotalous

Satu Huuhka

Dosentti, korjausrakentaminen ja kiertotalous (arkkitehtuuri)

(2)

Mitä on kiertotalous?

| 2

(3)
(4)
(5)

X

(6)

X

(7)
(8)
(9)

Kiertotalous ja vähähiilisyys

• Kaikki kiertotalouden mukainen ei ole vähähiilistä

• esim. kierrätysbetonilla (kiviaines kierrätettyä) on tavallista betonia huonompi hiilijalanjälki

• Kaikki vähähiilinen ei ole kiertotalouden mukaista

• esim. modernit puurakenteet eivät ole helposti kierrätettäviä (liimat, maalit, liitokset, jne).

• Yleisesti ottaen molemmilla on kuitenkin sama tavoite:

rakentaminen, jonka aiheuttama kuormitus ei ylitä ympäristön kantokykyä

| 9

(10)

Muutamia periaatteita

(11)

William McDonough & Michael Braungart:

Cradle to cradle – remaking the way we make things

biologinen kierto tekninen kierto

Luonnolliset ja keinotekoiset kiertokulut

(12)

| 12

Kuva: Ellen McArthur Foundation, käännös SH

(13)

| 13

Kuva: Ellen McArthur Foundation, käännös SH Valokuva: Museovirasto, Musketti

(14)

Kierrätyksen käsitteet ja hyödyntämisen hierarkia

14

Jätteen synnyn ehkäisy

Uudelleenkäyttö

Uusiokäyttö

Maantäyttö Energia

Kaato- paikka

EU:n jätedirektiivi, 2008;

Suomen jätelaki, 2011

Osana

Materiaalina

(15)

15

Synnyn ehkäisy

Uudelleen- käyttö

Uusio- käyttö

Rakennusten korjaaminen purkamisen sijaan

Uusien rakennusten suunnittelu joustaviksi ja purettaviksi Rakennusten siirtäminen toiseen paikkaan

Purettujen rakennusten osien käyttö uudelleen uusien rakennusten rakentamisessa

Purkujätteiden käsittely uusiomateriaaleiksi Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa

Kierrätyksen käsitteet ja hyödyntämisen hierarkia

(16)

16

Synnyn ehkäisy

Uudelleen- käyttö

Uusio- käyttö

Rakennusten korjaaminen purkamisen sijaan

Uusien rakennusten suunnittelu joustaviksi ja purettaviksi Rakennusten siirtäminen toiseen paikkaan

Purettujen rakennusten osien käyttö uudelleen uusien rakennusten rakentamisessa

Purkujätteiden käsittely uusiomateriaaleiksi Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa

Kierrätyksen käsitteet ja hyödyntämisen hierarkia

(17)

Elinkaaren pidentäminen

esimerkkinä sahatavara

Sakaguchi, D. (2014). Potential for Cascading Wood from Building, s. 55

(18)

Arvon säilytys / nostaminen

18 5.10.2010

UPCYCLING DOWNCYCLING

TUOTE: AUTONRENGAS

William McDonough &

Michael Braungart:

Cradle to cradle– remaking the way we make things

(19)

Joustavaksi ja uudelleenkäytettäväksi

suunnittelu

(20)

• Joustavuus ilman rakenteellisia muutoksia

• Joustavuus rakenteellisten muutosten kautta

Joustavat tilaratkaisut

Stereotyyppisesti ns. avoin plaani;

pilari-palkkirunko Voi olla muutakin:

huoneiden monikäyttöisyyttä;

yhdisteltäviä ja erotettavia tiloja;

liikuteltavia elementtejä;

vaihtoehtoisia kulkureittejä

Ks. esim. Kotilainen, S., Hedman, M. & Heikkinen, J. (Toim.). (2015).

Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen.

(21)

Purettavat liitokset

Durmisevic E., Brouwer J. (2002). Design aspects of decomposable building structures

(22)

Purettavat elementtijärjestelmät

Lähde: te Dorsthorts, B., Kowalczyk, T., van Dijk, K. & Boedianto, P. State of the art and deconstruction in the Netherlands. In Kibert, C.J. & Chini, A.R. 2000. Overview of deconstruction in selected countries (CIB report 252)

MXB-5 Bestcon-30

CD-20 Moducon-2000 SMT

(23)

Eri käyttöiän kerrokset

Kuva: SEDA lähteessä locatearchitects.co.uk;

Idea: Frank Duffy / Stewart Brand

(24)

Kuvat: Paroc

Eristerappaus Eriste+levytys

Eristeen tekninen käyttöikä: 70 vuotta Eristeen tekninen käyttöikä: 70 vuotta Rappauksen tekninen käyttöikä: 25-50 vuotta Levytyksen tekninen käyttöikä: 40 vuotta

Eri käyttöikäisten osien yhteen kytkemisen välttäminen

(25)

Rakennuksen siirtäminen a) kokonaisena

b) osissa

(26)
(27)

Helsingin paviljonkipäiväkodit

Arkkitehtitoimisto Häkli

| 27

Kuva Arkkitehtitoimisto Häkli

(28)

Kuva: Google Street View

(29)

Rakennusosien uudelleenkäyttö

(30)

Prosessi PURKU

varastointi

työstö

kuljetus asennus

eristys

täydennys pinnoitus VALMIS!

(31)

Hiilijalanjälki

=

Ilmaston lämpenemispotentiaali g CO2/kg

Kuva: Huuhka, 2010: Kierrätys arkkitehtuurissa

Uudelleen- käytetty

betoni- elementti

Uusi betoni- elementti

(32)

Purettu tuote ≠ uusi tuote

Kuva Paavo Huuhka

(33)

Puutavaran lyheneminen koneellisessa purkamisessa

Sakaguchi, D. (2014). Potential for Cascading Wood from Building, p. 46

(34)

Lovett Deconstruction / lovettdeconstruction.com

(35)

Purettu tuote ≠ uusi tuote

Kuva Metsänkylän navetta / navetta.com

(36)

Puretun vs. uuden puun ominaisuuksia

Vanhan puun ominaisuudet parempia

+Taivutuslujuus +Puristuslujuus +Kimmokerroin +Kutistuma

Vanhan puun ominaisuudet heikompia

- Vetolujuus

- Leikkauslujuus - Halkaisulujuus

- Iskuenergian absorptio

(37)

Riihestä kesämökiksi

General Architecture, Ruotsi

Kuva Mikael Olsson Kuva General Architecture

(38)

Autotalli laudoista

Reichel Schlaier Arkitekten, Saksa

| 38

Kuvat Reichel Schlaier Arkitekten

(39)

Vanhan venevajan puutavarasta kesämökki

Tyin Tegnestue, Norja

Kuva Pasi Aalto

(40)

Kuva Ken Schluchmann

Hirsistä levähdyspaikka

3rw arkitekter, Norja

Kuva 3rw

(41)

Inspiraatiota opiskelijatöistä

Finnish Wood Architecture –kurssi v. 2014

(42)

10 puun uudelleenkäyttöä edistävää arkkitehtisuunnittelun periaatetta

1. Jaa tilaohjelma pienempiin tilayksiköihin 2. Jaa rakenne lyhyempiin osiin

3. Vältä yhtäläisiä jännevälejä ja mittoja

4. Jaa rakenne pienempiin toiminnallisiin osiin

5. Käytä tehokkaita muotoja, joilla saavutetaan pitkä jänneväli pienillä rakenneosilla 6. Määrittele vaihteluvälejä tarkkojen ominaisuuksien sijaan

7. Kääntele ja muuta käyttötarkoitusta

8. Valitse käyttökohde ominaisuuksien mukaan 9. Yhdistele luovasti

10. Anna patina puhua

Huuhka, S. (2018). ”Reclaimed Timber: Design Principles for Turning Scrap into Architecture”

(43)

1: Jaa tilaohjelma pienempiin tilayksiköihin

Paula Tiainen

(44)

2: Jaa rakenne pienempiin osiin

(45)

3: Vältä yhtäläisiä jännevälejä ja mittoja

Razvan Iov

(46)

4: Jaa rakenne pienempiin toiminnallisiin osiin

Ludmila Mahdalova

(47)

5: Käytä tehokkaita muotoja, joilla saavutetaan pitkä jänneväli pienillä rakenneosilla

Kogakuin University Boxing Club, Arkkitehti: FT Architects, Kuva: Jonas Aarre Sommarset

(48)

6: Määrittele vaihteluvälejä tarkkojen ominaisuuksien sijaan

Szymon Galecki

(49)

7: Kääntele ja muuta käyttötarkoitusta

Lassi Viitanen

(50)

8: Valitse käyttökohde ominaisuuksien mukaan

Maria Teresa Bustamante Morales Razvan Iov

(51)

9: Yhdistele luovasti

Iina Tuominen

(52)

10: Anna patinan puhua

Paula Tiainen

(53)

Kirjallisuutta

Huuhka, S., Köliö, A., Annila, P. & Poti, A. 2018. Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4075-2

Lahdensivu, J., Huuhka, S., Annila, P., Pikkuvirta, J., Köliö, A. & Pakkala. T.

2015. Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3461-4 Huuhka, S. 2010 Kierrätys arkkitehtuurissa.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201004161101

(54)

Rakennusten ja rakentamisen kiertotalous

Satu Huuhka

Dosentti, korjausrakentaminen ja kiertotalous (arkkitehtuuri)

Figure

Updating...

References

Related subjects :