• No results found

Läs Länsstyrelsernas information med tips på hur du kan förbereda dig

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Läs Länsstyrelsernas information med tips på hur du kan förbereda dig"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Länsstyrelserna

VEM TAR HAND OM DITT

DJUR OM DU BLIR SJUK? ALLA DJUR

Foto: Amanda Sjölander

När du har djur behöver du i förväg

planera vem som ska ta hand om ditt djur om du blir sjuk eller av annan anledning inte själv kan ta hand om djuret.

Hur kan du förbereda dig?

Några exempel på vad du kan göra är:

Kom överens med någon närstående, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand om djuret om det skulle behövas.

Ta reda på vad det finns för djurpensionat i din närhet där ditt djur skulle kunna bo vid behov.

Gör ett kontaktkort för ditt djur så att andra vet vem som ska kontaktas för att ta hand om ditt djur.

Kontaktkortet kan du till exempel hänga på kylskåps- dörren, ha med dig i plånboken eller i handväskan.

Om du inte hunnit förbereda dig

Försök i första hand att lösa det själv genom att kon- takta en närstående eller ett djurhem.

Om du hamnar på sjukhus, berätta för sjukvårdsperso- nalen att du har djur hemma. Be personalen att hjälpa dig att kontakta din kontaktperson. Finns det ingen som kan ta hand om ditt djur så kontakta länsstyrelsen.

Vad händer om djur lämnas ensamma?

Om djur lämnas ensamma utan tillsyn och skötsel, så kan länsstyrelsen komma att omhänderta djuret. Vi försöker i första hand prata med dig och reda ut om det finns någon som kan ta hand om djuret i din frånvaro.

Om det inte finns någon som kan ta hand om djuret kan vi behöva omhänderta det.

Vad innebär ett omhändertagande?

Om länsstyrelsen omhändertar ett djur övergår rätten och ansvaret för djuret till oss. Det innebär att du inte får bestämma över djuret och att länsstyrelsen ansva- rar för skötseln av djuret under tiden det är omhän- dertaget. Vanligtvis inackorderas djuret på ett djurhem eller pensionat.

De kostnader som uppkommer i samband med om- händertagandet kommer du att få betala. Det är exempelvis kostnader för transport, uppstallning samt eventuell veterinärbesiktning och vård. Uppstallningen kostar cirka 150-900 kronor per dygn beroende på djurslag. Vi eftersträvar att du får tillbaka ditt djur när du är återställd och hemma igen.

Så, kom ihåg att förbereda dig för ditt djurs skull!

För att hitta kontaktuppgifter till din länsstyrelse, gå in

på www.lansstyrelsen.se och välj det län du tillhör.

(2)

Kontaktkort

Fyll gärna i kontaktkortet nedan. Klipp ut och förvara på ett bra ställe. Du kan till exempel hänga upp det på kylskåpsdörren, förvara i plånboken eller i handväskan. Det är en god försäkring för ditt djur den dag det behövs.

KONTAKTKORT FÖR MITT DJUR

Djurets namn:

Djurslag:

Om jag av någon anledning inte kan ta hand om mitt djur vill jag att du kontaktar:

Namn:

Adress:

Telefon:

som kan ta hand om mitt djur om det händer något.

DJURÄGARE Namn:

Adress:

Telefon:

TACK FÖR HJÄLPEN!

Foto: Hillevi Upmanis Foto: mostphoto Foto: Hillevi Upmanis

Länsstyrelserna

För att hitta kontaktuppgifter till din länsstyrelse, gå in på www.lansstyrelsen.se och välj det län du tillhör.

Version NIG 05 2020

References

Related documents

Gillet i Munkedal Keberg 23, 455 98 DINGLE | Tel +46(0)524 811 66 | gilletimunkedal@icloud.com |

Det har hänt mycket inom maskintekniken för jordbearbetning och etablering under de senaste åren och de nya metoderna ställer särskilda krav.. Nya innovativa strategier är t ex

När man fyllt i alla formulär för räkningar räkna man ut hur mycket pengar räkningarna tillsammans kostar per månad.. Dra bort den summan från inkomsterna så kan man se hur

Patienter hänvisas till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Karlskrona och Karlshamn.

-56,"8A,)+=6 Det !nns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Det krävs inte tillstånd från miljö- och stadsbyggnadskontoret för att kompostera trädgårdsavfall (det behövs däremot för kompostering av hushållsavfall).. Grundprincipen

• Lägg märke till om någon börjar tappa humöret, eller är starkt känslomässigt påverkad och hjälp personen att ta en paus. • Kan du inte själv stötta din kollega,

Stödlistan - www.stodlistan.se - Här finns samlad information och tips kring psykisk hälsa i kristider samt råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov..