Ny rapport: Volvo Car Mobilitys smarta mobilitetstjänst ersätter privatägda bilar i Sverige motsvarande fyra procent av nybilsförsäljningen

Full text

(1)

2022-02-01 08:00 CET

Ny rapport: Volvo Car Mobilitys smarta mobilitetstjänst ersätter 12 000

privatägda bilar i Sverige – motsvarande fyra procent av nybilsförsäljningen

Volvo Car Mobility lanserar i dag en ny rapport som undersöker de

hållbarhetseffekter som företagets smarta bildelningstjänst, M, fått i Sverige under 2021. Rapporten har tagits fram i samarbete med Capgemini Invent för andra året i rad och visar tydligt på hur M bidrar till att minska utsläppen, frigör gatuutrymme och minskar byggkostnader. Vidare visar rapporten att en delad bil med M ersätter upp till nio privatägda bilar. Det ger ungefär 12 000

(2)

bilar, eller motsvarande fyra procent av nybilsförsäljningen i Sverige.

För andra året i rad har Volvo Car Mobility och Capgemini Invent studerat hållbarhetseffekterna av den smarta bildelningstjänsten M. ”The

Sustainability Impact of Car Sharing 2021”, som lanserades i dag, undersöker effekten bildelningstjänsten M haft under det gångna året. Förbättringarna är tydliga och kan ses över hela landet.

Ersätter upp till nio bilar – en ökning med 12,5 procent på bara ett år

Enligt rapporten fortsätter M att påverka beslut och preferenser gällande bilägande. Under 2020 ersatte varje bil delad via M cirka åtta privatägda bilar; 2021 steg denna siffra till cirka nio. Denna ökade "ersättningsgrad" kan ses på alla storstadsmarknader. Capgemini Invent ställde

undersökningsfrågor till M:s kunder över hela Sverige och det visade sig att 25 procent hade sålt sin bil som en direkt effekt av att ha använt M; strax över 50 procent beslutade att inte köpa en ny bil.

"Sedan lanseringen i september 2019 har M konsekvent bidragit till att göra städer mer hållbara och attraktiva. Att höja vår ersättningsgrad från åtta till nio bilar på bara tolv månader är en enorm bedrift. Jag vill rikta ett stort tack till våra engagerade medarbetare och hängivna kunder – de som gjort detta möjligt. Och detta är bara början”, säger Erik Jivmark, VD för Volvo Car

Mobility.

Lägre utsläpp

Rapporten visade på en märkbar minskning av utsläpp från avgaser. Under 2021 minskade Volvo Car Mobility Stockholms CO2-utsläpp med upp till cirka 8 600 ton, då upp till 6 250 privatbilar togs bort från våra gator som en direkt effekt av anslutningen till M. 8 600 ton C02 motsvarar ungefär 950 svenskars årliga konsumtionsbaserade CO2-utsläpp.

Jämfört med 2020 förbättrades Volvo Car Mobilitys bidrag till att minska CO2- utsläppen med fem procent i Stockholm. Denna förbättring är ett resultat av en ökning av antalet privatägda bilar som tas bort per delad bil från Volvo Car Mobility, i kombination med en ökad delad Volvo Car Mobility-flotta i Stockholm.

(3)

I Göteborgsregionen minskade CO2-utsläppen med cirka 4 550 ton och i Malmöregionen 2 850 ton. Dessa minskningar motsvarar i sin tur ungefär 500 svenskars årliga konsumtionsbaserade CO2-utsläpp i Göteborgsregionen och cirka 300 svenskars i Malmöregionen.

"Årets rapport visar att vi ändrar kundernas preferenser för bilägande på alla marknader. Genom att stegvis förbättra våra algoritmer och finjustera vår flotta får vi fler människor att använda färre bilar, vilket frigör värdefull tid, utrymme och pengar – i både våra städer och våra kunders liv”, säger Steinar Danielsen, hållbarhetschef på Volvo Car Mobility.

Mer utrymme och lägre kostnader

Utöver det som nämnts hittills belyser studien även potentialen att återta gatuutrymme. I Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen skulle totalt cirka 128 000 kvadratmeter (ungefär 18 fotbollsplaner) kunna användas för andra ändamål, såsom grön infrastruktur eller bostadsyta.

Studien identifierar också omkring 985 miljoner kronor i potentiella

byggkostnadsbesparingar när man anammade en strategi för delad mobilitet;

färre parkeringsplatser skulle krävas om det totala antalet bilar i de tre städerna minskade.

Om rapporten

Under 2021 tillfrågades 10 923 aktiva privatkunder nationellt i

undersökningen. Aktiva kunder definieras som kunder som har använt sig av Volvo Car Mobility minst sex gånger under det senaste året. Respondenterna fick frågor om bilägande och körbeteende före och efter de anslöt till tjänsten M.

”I den här rapporten tittade vi återigen på den inverkan Volvo Car Mobilitys tjänst M har, men nu i ett bredare geografiskt sammanhang, vilket påvisade en rad intressanta och viktiga resultat. Vår forskning bekräftar att den

positiva påverkan som identifierades i förra årets rapport har accelererat under 2021 och ökat med 12,5 %. Årets rapport visar att upp till 9 privatägda bilar försvinner från gatorna för varje bil från Volvo Car Mobility. Dessutom påvisar vår rapport relevansen och genomslagskraften bildelningstjänsten M har i våra svenska storstäder. AI-plattformen som är unik för Volvo Car

(4)

Mobility, fortsätter att vara drivande i att leverera en mycket relevant och lättanvänd tjänst för Volvo Car Mobilitys kunder. Denna användarvänlighet och förståelse för hur vi lever våra dagliga liv är central för att förverkliga storskaliga hållbarhetseffekter inom mobilitetstjänster”, säger Per Holmblad, Vice President, Automotive & Manufacturing, Sustainability Leader,

Capgemini Invent, Sverige & Finland.

Klicka här för att läsa hela rapporten: https://m.co/se/sv-SE/hallbarhet/

Om Volvo Car Mobility

M är ett smartare sätt att ha bil. Appen är byggd på intelligent teknologi så det är lättare än någonsin att hitta en passande bil när du behöver det.

Genom att skapa en upplevelse som är smidigare än att hyra och smartare än att äga vill M inspirera till ett mer medvetet förhållningssätt till hur vi

använder bilar i våra städer. Tjänsten är för närvarande tillgänglig för privatpersoner och företag i storstadsregionerna runt Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala.

Om Capgemini Invent

Capgemini Invent är Capgeminis Groups konsultorganisation med ansvar för digital transformation, innovation och design och möjliggör för CxO:er att forma framtiden för sina företag. Med över 36 kontor och 37 kreativa studior runt om i världen, består Capgemini Invent av ett starkt team på över 10 000 strateger, dataingenjörer, designers, varumärkes- och teknikexperter som utvecklar nya digitala tjänster, produkter, upplevelser och affärsmodeller för hållbar tillväxt.

Capgemini Invent är en integrerad del av Capgemini, världsledande i att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 300 000 medarbetare i nästan 50 länder. Med 50 års

erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data,

(5)

AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya

plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 16 miljarder euro för 2020.

Get the Future You Want | www.capgemini.com/invent

Kontaktpersoner

M | Volvo Car Mobility Presskontakt press@m.co

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :