Mångkampsstatistik. Kastfemkamp. BÄSTALISTA genom ÅREN. Svenska Rekord. Ärade läsare!

104  Download (0)

Full text

(1)

BÄSTALISTA genom ÅREN samt

Svenska Rekord

Ärade läsare!

Mångkampsstatistiken för de bästa Veteranerna genom tiderna t.o.m 2014 är nu klar. Statistiken har liksom förra Året 2013 delats upp i tre delar:

1. Kastfemkamp 2. Femkamp

3. Tiokamp + Sjukamp Denna del innehåller statistiken för KASTFEMKAMP.

Undertecknad har tack vare under många år idoge Sven Gärderud, men som nu lämnat statistiksysslan lyckats hitta 2191(1781 manliga och 410

kvinnliga)registrerade mångkamper. Numera har undertecknad fått hjälp av Mikael Magnusson samt Johan Löfstedt, som nu övertagit statistiken efter Börje

Andersson och Johan Norberg.

Enligt tidigare beslut från WMA, EVAA och Svenska Veterankommittén har poängberäkningen i årets statistik beräknats med de av WMA

World Master Athletics)framtagna åldersfaktorerna gällande från år 2010, men som nu uppdaterats och kallas Model 2014.

Till skillnad från den statistik, som publicerades t.o.m 2003 och som var indelad i olika grupper beroende på att olika redskap under årens lopp använts inom en och samma åldersgrupp, så har årets liksom senaste årens statistik enligt önskemål från flera aktiva veteraner slagits samman till en total statistik för varje åldersklass. Men för att få en rättvis poängberäkning

kan ej samma åldersfaktor användas för olika redskap, som använts inom samma åldersklass. Därför har en kommitté inom WMA med bland andra tysken Bernd Pfenning i spetsen tagit fram åldersfaktorer som täcker samtliga grenar i samtliga mångkamper även med gamla redskap. Hela konceptet kallas nu efter uppdateringar som nämnts ovan Model 2014. Samtliga aktuella åldersfaktorer redovisas nedan.

(2)

2

Åldersfaktorer i Kastfemkamp enligt WMA 2014 Manliga veteraner

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt M35 1.0300 1.0372 1.0143 1.0126 1.0203 M40 1.1252 1.1137 1.1014 1.0862 1.0898 M45 1.2397 1.2023 1.2049 1.1716 1.1697 M50 1.1864 1.1721 1.0218 1.2278 1.0488 (1.2715)**

M55 1.3145 1.2706 1.1103 1.3380 1.1225 (1.3898)**

M60 1.3082 1.2482 1.0628 1.4140 1.0424 M65 1.4656 1.3607 1.1637 1.5620 1.1153 M70 1.4524 1.2806 1.2781 1.6801 1.1408 (1.7445)**

M75 1.6490 1.3993 1.4332 1.8932 1.2286 (1.9755)**

M80 1.8654 1.5053 1.6441 2.0952 1.3043 (1.9138)* (1.5427)* (2.2841)**

M85 2.2212 1.6866 1.9508 2.4378 1.4452 (2.2899)* (1.7337)* (2.7307)**

M90 2.7616 1.9535 2.4402 2.9137 1.6714 (2.8686)* (2.0169)* (3.4626)**

M95 3.6895 2.4044 3.3478 3.6206 2.1057 (2.5012)*

Viktklasser i Kastfemkamp enligt WMA 2014 Manliga veteraner

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt (kg) (kg) (kg) (gram) (kg) M35 7.26 7.26 2.0 800 15.88 M40 7.26 7.26 2.0 800 15.88 M45 7.26 7.26 2.0 800 15.88 M50 6.0 6.0 1.5 700 11.34 (800)**

M55 6.0 6.0 1.5 700 11.34 (800)**

M60 5.0 5.0 1.0 600 9.08 M65 5.0 5.0 1.0 600 9.08 M70 4.0 4.0 1.0 500 7.26 (600)**

M75 4.0 4.0 1.0 500 7.26 (600)**

M80 3.0 3.0 1.0 400 5.45 (4.0)* (4.0)* (600)**

M85 3.0 3.0 1.0 400 5.45 (4.0)* (4.0)* (600)**

M90 3.0 3.0 1.0 400 5.45 (4.0)* (4.0)* (600)**

M95 3.0 3.0 1.0 400 5.45 (4.0)*

(3)

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt K35 1.0942 1.0368 1.0368 1.0621 1.0922 K40 1.1763 1.1100 1.1150 1.1475 1.1852 K45 1.2717 1.1943 1.2058 1.2479 1.2955 K50 1.2838 1.2607 1.3128 1.3147 1.1822

(1.3676)**

(1.2671)***

K55 1.3984 1.3706 1.4407 1.4482 1.2918 (1.5126)**

(1.3902)***

K60 1.5353 1.5015 1.5961 1.6118 1.2108

(1.5408)***

K65 1.7038 1.6600 1.7927 1.8171 1.3260 (1.7274)***

K70 1.9160 1.8559 2.0542 2.0992 1.4667 (1.9654)***

K75 1.8918 1.8324 2.1546 2.2794 1.3955 (2.1915)* (2.1043)* (2.4254)* (1.6428)*

K80 2.1630 2.0742 2.5220 2.7129 1.5424 (2.5634)* (2.4295)* (3.0021)* (1.8712)*

K85 2.5284 2.3894 3.0404 3.3500 1.7304 (3.0931)* (2.8735)* (3.8895)* (2.1815)*

K90 3.0478 2.8176 3.8270 4.3782 1,9798 (3.9077)* (3.5161)* (2.6308)*

K95 3.8446 3.4328 5.1626 6.3171 2.3272 (4.5289)* (3.3467)*

Viktklasser i Kastfemkamp enligt WMA 2014 Kvinnliga veteraner

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt (kg) (kg) (kg) (gram) (kg) K35 4.0 4.0 1.0 600 9.08 K40 4.0 4.0 1.0 600 9.08 K45 4.0 4.0 1.0 600 9.08 K50 3.0 3.0 1.5 500 7.26 (600)**

(400)***

K55 3.0 3.0 1.0 500 7.26 (600)**

(400)***

K60 3.0 3.0 1.0 500 5.45 K65 3.0 3.0 1.0 500 5.45 K70 3.0 3.0 1.0 500 5.45 K75 2.0 2.0 0.75 400 4.00 (3.0)* (3.0)* (1.0)* (5.45)*

K80 2.0 2.0 0.75 400 4.00 (3.0)* (3.0)* (1.0)* (5.45)*

K85 2.0 2.0 0.75 400 4.00 (3.0)* (3.0)* (1.0)* (5.45)*

K90 2.0 2.0 0.75 400 4.00 (3.0)* (3.0)* (1.0)* (5.45)*

K95 2.0 2.0 0.75 400 4.00 (1.0)*

(4)

4

Efter statistiken, som omfattar Bästalistan Genom Åren, kommer ett

avsnitt som sammanfattar de Svenska Rekorden i varje åldersklass.

Åldersrekorden i samtliga mångkamper kommer senare att publiceras i en speciell upplaga.

Speciella kommentarer angående statistiken

I resultatlistan från Veteran-EM i Atén 1994 fattas några tävlingsresultat. Detta gäller Gustav Håkanssons resultat i vikt M70, där endast poängen angivits, varför resultatet har beräknats "baklänges" från poängen.

I M75-klassen har endast poängen angivits i samtliga grenar, varför även Rolf Gustafssons samtliga resultat beräknats "baklänges" från poängen.

Allmänt

I de mångkamper, där någon brutit en gren eller avstått från att starta har resultatet markerats med X. Tidigare gällde att en deltagare blev oplacerad i en mångkamp om han eller hon ej startade i en gren. I föreliggande stati- stik har dock den nya regeln tillämpats, vilket innebär att samtliga mångkamper "godkänts".

Nordiska, Europeiska rekord samt Världsrekord i de olika mångkamperna har undertecknad tillsammans med Ivar Söderlind

försökt få fram. Dessa uppgifter kommer i nästa upplaga att publiceras i en ny separat upplaga av Årsbästastatistiken för samtliga mångkamper.

Slutligen har en sammanställning gjorts på alla mästerskaps- tävlingar som arrangerats t.o.m 2014 vad beträffar plats och tidpunkt eller tidsperiod.

Trots att det lagts ned mycket arbete på att hitta så många mångkamper som möjligt, kan det dock finnas resultat som ej kommit med, men som Du nu som läsare kanske känner till och som borde vara med. Dessutom saknas några födelsedata, som bör kompletteras. Om Du har några av dessa uppgifter, var

då god och meddela detta till följande kontaktpersoner:

Mikael Magnusson, Mosshagestigen 213, 1 tr;

14451 RÖNNINGE

Tel. 0768/971643; Mobil: 076-8971643; e-post: micke.magnusson1@comhem.se Johan Löfstedt, Gråhundsvägen 72,12862 Sköndal,

Tel.08-7354486(b);

e-post: ulfjohanlofstedt@hotmail.com

Ivar Söderlind

, Gökropsvägen 5,90651 Umeå;

Tel. 090-126051; Mobil: 070-6061123; e-post: ivar@ortrask.se

Ove Edlund,

Frubäcksvägen 4, 61172 Stigtomta,

Tel. 0155/228008(b); Mobil: 070/7474172; e-post: ove.edlund@punkt.se

Med Friidrottsliga Veteranhälsningar

Ove Edlund

(5)

Kastfemkamp

Ålders- Stati- Svenska klass stik Rekord Sida Sida

M35 13 - 18 79 M40 19 - 25 79 M45 26 - 32 79 M50 33 - 39 75 M55 40 - 45 79 M60 46 - 52 79 M65 53 - 59 79 M70 60 - 66 80 M75 67 - 70 80 M80 71 - 73 80 M85 74 - 75 80 M90 76 80

Kvinnor Kastfemkamp

Ålders- Stati- Svenska klass stik Rekord Sida Sida

K35 81 - 83 103

K40 84 - 86 103

K45 87 - 89 103

K50 90 - 92 103

K55 93 - 94 103

K60 95 - 96 103

K65 97 - 98 103

K70 99 104

K75 100 104

(6)

6

Sammanställning av arrangerade mästerskapstävlingar

Världsmästerskap för veteraner (VVM) År Plats Land Datum --- 1975 Toronto CAN

1977 Göteborg SWE 8 - 13/8 1979 Hannover GER 27/7 - 2/8 1981 Christchurch NZL 7 - 14/1 1983 San Juan PUO 21/9 - 2/10 1985 Rom ITA 22 - 30/6 1987 Melbourne AUS 26/11 - 7/12 1989 Eugene USA 27/7 - 6/8 1991 Åbo FIN 18 - 28/7 1993 Miyazaki JAP 7 - 17/10 1995 Buffalo USA 13 - 23/7 1997 Durban SA 19 - 27/7 1999 Gateshead GBR 29/7 - 8/8 2001 Brisbane AUS 4 - 14/7 2003 Puerto Rico PUR 2 - 13/7 2005 San Sebastian ESP 22/8 - 3/9 2007 Riccione ITA 29/8 - 13/9 2009 Lahti FIN 28/7 - 8/6 2011 Sacramento USA 6 - 17/7

2013 Porto Alegre BRA 16 - 27/10

Europamästerskap för veteraner (VEM)

År Plats Land Datum --- 1978 Viareggio ITA 10/9 - 14/9 1980 Helsingfors FIN 6 - 10/8 1982 Strassbourg FRA 14 - 18/7 1984 Brighton GBR 19 - 26/8 1986 Malmö SWE 28/7 - 2/8 1988 Verona ITA 25/6 - 2/7 1990 Budapest HUN 30/6 - 7/7 1992 Kristiansand NOR 26/6 - 4/7 1994 Atén GRE 2 - 11/6 1996 Malmö SWE 19 - 27/7 1998 Cesenatico ITA 11 - 19/9 2000 Jyväskylä FIN 6 - 16/7 2002 Potsdam GER 15 - 25/8 2004 Århus-Randers DEN 22/7 - 1/8 2006 Poznan POL 20/7 - 30/7 2008 Ljubljana SLO 23/7 - 3/8 2010 Nyiregyhaza HUN 15 - 24/7 2012 Zittau GER 15 - 24/7 2014 Izmir TUR 22 - 31/8

(7)

1983 Köpenhamn DEN 29 - 31/7 1985 Helsingborg SWE 2 - 4/8 1987 Björneborg FIN 31/7 - 2/8 1989 Larvik NOR 30/6 - 2/7 1991 Glostrup DEN 28 - 30/6 1993 Huddinge SWE 2 - 4/7 1995 Kajani FIN 30/6 - 2/7 1997 Lillehammer NOR 15 - 17/8 1999 Odense DEN 3 - 5/9 2001 Eskilstuna SWE 17 - 19/8 2003 Lahtis FIN 14 - 15/6 2005 Brumunddal NOR 30/6 - 3/7 2007 Århus DEN 29/6 - 2/7 2009 Huddinge SWE 26/6 - 28/6 2011 Lappeenranta FIN 30/6 - 3/7 2013 Moss NOR 28 - 30/6

Lilla Nordiska Mästerskapen för Veteraner (Lilla VNM)

År Plats Land Datum --- 1982 Kil SWE 24 - 26/9 1984 Hämeenlinnassa FIN 13 - 15/7 1986 Trondheim NOR 4 - 6/7 1988 Frederiksberg DEN 3 - 5/6 1990 Lund SWE 28 - 29/7 1992 Åbo FIN 25 - 26/7 1994 Björkelangen NOR 26 - 28/8 1996 Frederiksberg DEN 28 - 29/6 1998 Huddinge SWE 27 - 28/6 2000 -

2002 Greveskogen NOR 2 - 4/8 2004 -

Nordiska Mästerskapen i Kastfemkamp för veteraner

År Plats Land Datum

---

2004 Glostrup DEN 18/9

2005 Moelven NOR 30/6

2006 Huddinge SWE 9/9

2008 Jalasjärvi FIN 30/8

2009 Huddinge SWE 29/6

2011 Lappeenranta FIN 3/7

2013 Moss NOR 30/7

(8)

8

Riksmästerskapen (VRM), Svenska Mästerskapen för Veteraner (VSM)

År Plats Datum

--- 1979 Karlstad 30/6 - 1/7 VRM 1980 Göteborg 13 - 14/9 VRM 1981 Västerås 4 - 5/7 VRM 1982 Oskarshamn 3 - 4/7 VRM 1983 Malmö 23 - 24/7 VRM 1984 Borlänge 3 - 5/8 VRM 1985 Huddinge 23 - 25/8 VRM 1986 Kil 11 - 13/7 VSM 1987 Nyköping 21 - 23/8 1988 Ljusdal 19 - 21/8 1989 Malmö 18 - 20/8 1990 Göteborg 17 - 19/8 1991 Simrishamn 16 - 18/8 1992 Norrtälje 7 - 9/8 1993 Värnamo 6 - 8/8 1994 Stockholm 5 - 7/8 1995 Malmö 16 - 18/6 1996 Karlstad 9 - 11/8 1997 Krokom 27 - 29/8 1998 Löttorp 7 - 9/8 1999 Norrtälje 20 - 22/8 2000 Göteborg 11 - 13/8 2001 Huddinge 3 - 5/8 2002 Sundsvall 27 - 29/7 2003 Eksjö 8 - 10/8 2004 Huddinge 20 - 22/8 2005 Visby 4 - 6/8 2006 Söderhamn 18 - 20/8 2007 Värnamo 17 - 19/8 2008 Ystad 27 - 29/6 2009 Norrtälje 21 - 23/8 2010 Högby 6 - 8/8 2011 Skellefteå 5 - 7/8 2012 Kil 5 - 7/8 2013 Gävle 16 - 18/8 2014 Huddinge 25 - 27/7

(9)

1986 Norrtälje 21 september 1987 Värnamo 9 augusti 1988 Ängelholm 10 september 1989 Ängelholm 9 september 1990 Ängelholm 8 september 1991 Uddevalla 8 september 1992 Löttorp 5 september 1993 Hallunda 4 september 1994 Göteborg 3 september 1995 -

1996 Göteborg 7 september 1997 -

1998 Löttorp 16 augusti 1999 Nyköping 20 juni 2000 Katrineholm 9 september 2001 Östhammar 9 september 2002 -

2003 Östhammar 6 september 2004 -

2005 Mora 18 september 2006 Mora 24 september 2007 Mora 23 september 2008 Mora 21 september 2009 Mora 24 september 2010 Mora 24 september 2011 Huddinge 17 september 2012 Avesta 16 september 2013 Katrineholm 7 september 2014 Hallsberg 7 september Svenska mästerskapsarrangemang i Kastfemkamp År Plats Datum

--- 1994 Göteborg 3 september 1995 Göteborg 9 september 1996 Göteborg 7 september 1997 Göteborg 13 september 1998 Löttorp 16 augusti 1999 Göteborg 12 september 2000 Nyköping 10 september 2001 Östhammar 8 september 2002 Nyköping 16 juni 2003 Bottnaryd 13 september 2004 Bottnaryd 25 september 2005 Huddinge 10 september 2006 Eskilstuna 23 september 2007 Eksjö 28 juli

2008 Bottnaryd 16 augusti 2009 Nyköping 7 juni

2010 Bottnaryd 4 september 2011 Bottnaryd 27 augusti 2012 Bottnaryd 15 september 2013 Ystad 15 september 2014 Östhammar 13 september

(10)

10

Orter med Arenor vid arrangerade Veterantävlingar

Avesta Avesta IP Märsta Midgårdsvallen Bollnäs Sävstaås IP Mölndal Åby Friidrott Borås Ryavallen Mörbylånga

Bottnaryd Bottnaryd Nacka Björknäs IP Danderyd Danderyd Gymnasium Norrtälje Sportcentrum Eksjö Ränneborgs IP Nybro Åkrahälls IP Enköping Enavallen Nyköping/R Rosvalla IP Enskede Enskede IP Nyköping/T Tessinfältet Eskilstuna/E Ekängens IP(från aug2002)Nynäshamn Kvarnängens IP Eskilstuna/T Tunavallen(till aug2002) Nässjö Skogsvallen IP Gimo Gimo IP Oskarshamn Oskarshamns IP Gävle/GHS Gunderhäggstadion Simrishamn Korsavads IP Göteborg/S Slottskogsvallen Sjöbo Sjöbo IP Göteborg/S-K Slottskogens Kastplan Skellefteå/A Anderstorps IP Göteborg/U Ullevi Skellefteå/N Norrvalla IP Hagsätra Hagsätra IP Skruv Skruvs IP Hallsberg Transtensvallen Skövde Södermalms IP Hallstavik Sollentuna Sollentunavallen Hallunda Brunna IP Spånga Spånga IP Halmstad Sannarps IP Stensjön Runeplan Handen Torvalla IP Stenungsund Nösnäs IP Haparanda Stockholm/K Kristinebergs IP Hedemora/B Brunnsjöliden Stockholm/S Stockholms Stadion Hedemora/V Vasaliden Arena Sundsvall Baldershov IP Helsingborg Heden Säter Säters IP Hofors Stålringens IP Sätra Sätra IP Huddinge/J Jerikovallen Södertälje Södertäje IP Huddinge/K Källbrinks IP Södra VI Ulfveskog

Hässelby Hässelby IP Söndrum Söndrums IP Halmstad Högby Löttorps IP Tibro Snickarvallen Järvsö Strandvallen Tierp Vegavallen Kalmar Fredriksskans Tingstäde Tingstäde Karlshamn Vägga IP Tumba Rödstu Hage IP Karlskrona Västra Marks IP Tyresö Trollbäckens IP Karlstad/M Massans Äng Täby Tibbelvallen Karlstad/T Tingvalla IP Uddevalla Rimnersvallen Katrineholm Backavallen Umeå/G Gamliavallen Kaxholmen Vistavallen Umeå/V Vildmannvallen Kil Sanerupsvallen Uppsala Studenternas IP Kiruna Matojärvi Valbo Åbyvallen Klippan Åbyvallen Valö Kyrkvallen Kristianstad Kristianstad IP Varberg Påskbergsvallen Lekeryd Furuvi IP Villstad Furudals IP Lerum Stenkullen IP Visby Gutavallen Lidingö/Lv Lidingövallen Vista Vistavallen Lidingö/Bv Bosövallen Vretstorp Vretstorps IP Limedforsen Limedforsens IP Värnamo Finnvedsvallen Ljungby Sunnerbovallen Västerås/A Arosvallen Lund Centrala IP Västerås/Ap Apalby Kastplan Malmö/He Heleneholms IP Västerås/S Sörängens Kastplan Malmö/Hä Hästhagens IP Växjö Värendsvallen Malmö/S Malmö Stadion Örbyhus Örbyhus IP Malmö/S-K Malmö Stadions Kastplan Örebro/G GIH:s IP Mariestad Högelids IP Ystad Sandskogens IP Mora Prästholmens IP Ängelholm Änglavallen Motala Idrottsparken Östersund Hofvallen Östhammar Frösåkersvallen

(11)

Manliga Veteraner

i

Kastfemkamp Utomhus

BÄSTALISTA genom ÅREN

(12)
(13)

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

3627 Öberg Håkan Nyköpings BIS FI 3aug61 Nyköping 000910 VSM --- ( 5431 - 1299 - 4175 - 4759 - 1722 )

775 696 712 562 882

3339 Korhonen Daniel IF Kville 8feb76 Ryavallen 110702 KTL --- ( 5043 - 1276 - 4001 - 4493 - 1498 )

709 681 676 522 751

3286 Back Stellan Turebergs FK 19maj75 Östhammar 130913 VSM --- ( 3785 - 1371 - 4147 - 5964 - 1233 )

496 742 707 744 597

3219 Berg Christer Nyköpings BIS FI 25nov62 Nyköping 000910 VSM --- ( 4580 - 1426 - 4255 - 4206 - 1244 )

630 777 729 480 603

3179 Helander Lennie Ullevi FK 14jul75 Göteborg 130717 KTL --- ( 4932 - 1237 - 3443 - 4325 - 1535 )

690 657 562 497 773

3016 Wikander Anders IFK Helsingborg 10aug67 Århus/DEN 040722 VEM --- ( 3549 - 1314 - 3771 - 5434 - 1175 )

456 705 629 663 563

2920 Håkansson Glenn IFK Växjö 2jan66 Århus/DEN 040722 VEM --- ( 3278 - 1261 - 3636 - 5421 - 1194 )

411 672 601 661 575

2919 Gustafsson David Spårvägen SK 7apr73 Nyköping 090607 VSM --- ( 4505 - 1164 - 3790 - 3900 - 1279 )

617 611 633 435 623

2895 Östlund Per Hässelby SK 11maj61 Huddinge/SWE 980627 VNM --- ( 4066 - 1389 - 2923 - 4828 - 1186 )

543 753 457 572 570

(14)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M35 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

2883 Ohlsson Sven Södertälje IF 26mar61 Nyköping 000910 VSM --- ( 4697 - 1064 - 3595 - 4264 - 1245 )

650 548 593 488 604

2845 Hedström Daniel Valbo AIF FI 7feb73 Bottnaryd 100904 VSM --- ( 3249 - 1185 - 3707 - 4878 - 1271 )

406 624 616 580 619

2825 Forsberg Jonas Heleneholms IF 5nov70 Malmö/He 090808 VDM --- ( 3768 - 1303 - 3793 - 3770 - 1210 )

493 698 634 416 584

2818 Jönsson Jerry Nyköpings BIS FI 21jun73 Nyköping 080608 KTL --- ( 4138 - 1307 - 3963 - 3058 - 1206 )

555 701 668 313 581

2643 Magnusson Leif IFK Helsingborg 5maj60 Klippan 981001 KTL --- ( 3495 - 1234 - 3581 - 3278 - 1252 )

447 654 590 344 608

2465 Stenberg Fred Gefle IF 30jun70 Nyköping 090607 VSM --- ( 2760 - 1237 - 3412 - 4411 - 920 )

325 657 556 510 417

2438 Åkermann Per-Ola IFK Halmstad 23feb72 Bottnaryd 100904 VSM --- ( 2671 - 1064 - 3482 - 4788 - 965 )

311 548 570 566 443

2413 Berg Johan Östhammar FI 25apr73 Kyrkvallen 110813 KTL --- ( 3458 - 1080 - 2718 - 3904 - 1173 )

441 558 417 435 562

2409 Ridderstedt Morgan IK Pallas 18nov60 Göteborg 950909 VSM --- ( 3078 - 1178 - 3396 - 3748 - 972 )

378 619 552 413 447

(15)

2386 Fabian Robert Herrljunga SK FK 23nov72 Ryavallen 110702 KTL --- ( 3306 - 1129 - 2938 - 3557 - 1128 )

416 588 461 385 536

2372 Nygren Kent Hakarpspojkarna IK14apr64 Malmö/K 020914 KTL --- ( 2710 - 1171 - 3038 - 4452 - 966 )

317 615 480 516 444

2334 Petersson Kristian Huddinge AIS 26sep75 Östhammar 140913 VSM --- ( 2913 - 983 - 3126 - 4892 - 902 )

350 497 498 582 407

2257 Kvist Evert Alvesta FI 14mar56 Göteborg 950909 VSM --- ( 2954 - 1016 - 2820 - 3878 - 1089 )

357 518 437 431 514

2245 Seppänen Heikki Valö IK 5dec65 Östhammar 010908 VSM --- ( 2740 - 983 - 2738 - 5219 - 842 )

322 497 421 631 374

2243 Gårdman Tommy Tranås AIF FI 2jan68 Bottnaryd 030913 VSM --- ( 2744 - 1021 - 2884 - 4707 - 880 )

323 521 450 554 395

2198 Gustafsson Leif Lekeryd-SSK 21nov69 Huddinge/SWE 060909 VNM --- ( 2780 - 1040 - 2980 - 3528 - 1042 )

329 533 469 380 487

2193 Halfvars Anders Vörderås 7feb78 Limedsforsen 130724 VDM --- ( 2258 - 1108 - 3325 - 3084 - 1101 )

243 575 538 316 521

2161 Ekborg Mattias Rånäs 4H 7jan77 Bottnaryd 120915 VSM --- ( 3218 - 973 - 2578 - 4662 - 771 )

401 491 389 547 333

(16)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M35 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

2112 Holm Jörgen Vretstorp IF 13sep57 Göteborg 950909 VSM --- ( 2526 - 1020 - 3192 - 3426 - 938 )

287 520 511 366 428

2101 Fritz Peter IK Sisu 8sep74 Bottnaryd 120915 VSM --- ( 2727 - 1128 - 2836 - 3550 - 834 )

320 588 440 384 369

2028 Lundin Johan Hässelby SK-FI 2feb69 Huddinge 050910 VSM --- ( 2414 - 965 - 3258 - 3884 - 740 )

269 486 525 432 316

2010 Nilsson Åke IK SISU 13apr59 Göteborg 970913 VSM --- ( 4240 - 782 - 2122 - 1898 - 1260 )

572 373 301 151 613

1987 Nylén Lars-Göran Kils AIK 16mar75 Huddinge 100428 KTL --- ( 2905 - 850 - 2283 - 4531 - 825 )

349 414 332 528 364

1970 Reuss Peter Nyköpings BIS FI 29okt62 Nyköping 010616 KTL --- ( 2830 - 946 - 2767 - 2620 - 1034 )

337 474 426 251 482

1951 Olsson Magnus Bollnäs FIK 22maj74 Bollnäs 100509 KTL --- ( 2174 - 988 - 2690 - 4850 - 594 )

230 500 411 575 235

1935 Boustedt Nils Högsbo AIK 21sep64 Göteborg 990912 VSM --- ( 2314 - 1071 - 2948 - 3148 - 788 )

252 552 462 326 343

1926 Walther Anders Kungsängens SK 22jun64 Bottnaryd 030913 VSM --- ( 1974 - 901 - 2441 - 5146 - 714 )

197 446 362 620 301

(17)

1762 Karlsson Roger IFK Tumba 23mar71 Huddinge 090516 KTL --- ( 2965 - 932 - 2384 - 2122 - 900 )

359 465 351 181 406

1716 Olsson Anders Högsbo AIK 16jul63 Göteborg 990912 VSM --- ( 1525 - 922 - 2760 - 3912 - 658 )

126 459 425 436 270

1660 Lindström Per Österhaninge IF 25sep75 Märsta 110924 KTL --- ( 1716 - 888 - 2562 - 3644 - 681 )

156 438 386 397 283

1643 Axelsson Sören Valö IK 18dec70 Valö 060719 KTL ---

( 1371 - 920 - 2239 - 3388 - 888 ) 102 458 323 360 400

1611 Lantz Fredrik Bottnaryds IF 3apr72 Bottnaryd 110827 VSM --- ( 2639 - 854 - 2205 - 2818 - 698 )

305 417 317 279 293

1583 Stridh Sonny Bottnaryds IF 3sep73 Bottnaryd 120915 VSM --- ( 2373 - 920 - 2325 - 2495 - 694 )

262 458 340 233 290

1560 Magnusson Mikael IFK Tumba 28jul66 Nyköping 030608 KTL --- ( 2188 - 785 - 2321 - 2955 - 739 )

232 375 339 298 316

1544 Larsson Tomas FGF Gotland 19jul74 Tingstäde 130625 KTL --- ( 2142 - 724 - 2360 - 3025 - 762 )

224 337 347 308 328

1514 Söderlind-O.Robert Nyköpings BIS FI 21jan73 Tingstäde 120619 KTL --- ( X - 937 - 2649 - 2810 - 830 )

0 468 403 277 366

(18)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M35 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

1487 Blomqvist Pär Bottnaryds IF 11jan74 Bottnaryd 100904 VSM --- ( 2172 - 754 - 2033 - 2914 - 758 )

229 356 284 292 326

1426 Pedersen Frode Sälens IF 15apr74 Limedsforsen 130724 VDM --- ( 1981 - 639 - 1744 - 2449 - 1039 )

199 285 229 227 486

1360 Storm Palle FK Studenterna 28jan77 Märsta 130921 KTL --- ( 1678 - 815 - 2085 - 2493 - 695 )

150 393 293 233 291

1329 Hedén Jonas Östhammar FI 13sep75 Östhammar 130913 VSM --- ( 1754 - 775 - 1836 - 2549 - 733 )

162 368 246 241 312

1326 Sundén Joakim Bottnaryds IF 22mar72 Bottnaryd 100904 VSM --- ( 1886 - 750 - 2157 - 2392 - 647 )

183 353 307 219 264

1297 Melin Patrik Bottnaryds IF 20feb74 Bottnaryd 100904 VSM --- ( 1532 - 808 - 1845 - 2926 - 602 )

127 389 248 294 239

1249 Kourula Bengt Bottnaryds IF 19aug66 Bottnaryd 040925 VSM --- ( 1478 - 683 - 1697 - 3454 - 582 )

119 312 220 370 228

1011 Brändholm Sune Sälens IF 22feb67 Mora 060910 VDM --- ( 1038 - 675 - 1362 - 2800 - 563 )

51 307 159 276 218

(19)

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

3782 Öberg Håkan Nyköpings BIS FI 3aug61 Nyköping 010616 KTL --- ( 5078 - 1222 - 4362 - 4466 - 1619 )

795 704 830 566 887

3319 Östlund Per Hässelby SK-FI 11maj61 Nyköping 010616 KTL --- ( 3513 - 1349 - 3987 - 4850 - 1243 )

504 791 744 628 652

3293 Velin Michael Rånäs 4H 10jan67 Huddinge/SWE 090629 VNM --- ( 3669 - 1217 - 4052 - 4850 - 1275 )

533 701 759 628 672

3281 Ohlsson Sven Södertälje IF 26mar61 Östhammar 010908 VSM --- ( 4723 - 1147 - 3979 - 4308 - 1185 )

728 653 743 541 616

3237 Forsberg Jonas Heleneholms IF 5nov70 Malmö/K 120609 VDM --- ( 3998 - 1278 - 3970 - 3813 - 1315 )

594 742 741 463 697

3201 Håkansson Magnus Valbo AIF FI 18jul70 Bottnaryd 100904 VSM --- ( 3191 - 1347 - 3679 - 5348 - 1128 )

446 790 675 709 581

3151 Berg Christer Nyköpings BIS FI 25nov62 Bottnaryd 030913 VSM --- ( 3907 - 1348 - 3845 - 3957 - 1138 )

577 790 712 485 587

3088 Palmberg Bo Malmö AI 5mar51 Göteborg 950909 VSM --- ( 3714 - 1169 - 3868 - 4198 - 1219 )

541 668 718 524 637

3057 Gustafsson David Spårvägens FK 7apr73 Östhammar 140913 VSM --- ( 4547 - 1113 - 3436 - 3262 - 1376 )

696 630 621 376 734

(20)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M40 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

3047 Hedström Daniel Valbo AIF 7feb73 Östhammar 140913 VSM --- ( 3513 - 1206 - 3583 - 4396 - 1225 )

504 693 654 555 641

2948 Öberg Lars-Göran Östhammar FI 19dec57 Nyköping 000910 VSM --- ( 4153 - 1120 - 3413 - 3471 - 1266 )

622 635 616 409 666

2901 Nyman Fredrik Östhammars FI 22maj71 Huddinge 120428 KTL --- ( 3878 - 1136 - 3866 - 2968 - 1216 )

572 646 717 331 635

2846 Andersson Per Valö IK 25apr53 Göteborg 950909 VSM --- ( 4302 - 1059 - 3422 - 3306 - 1161 )

650 594 618 383 601

2794 Stenberg Fred Gefle IF 30jun70 Östhammar 120610 KTL --- ( 3005 - 1290 - 3451 - 3750 - 1087 )

412 750 624 453 555

2714 Fabian Robert Herrljunga SK FK 23nov72 Göteborg 130709 KTL --- ( 3666 - 1113 - 2823 - 3672 - 1202 )

532 630 486 440 626

2664 Kvist Evert Alvesta FI 14mar56 Frederiksb./DEN960630 VNM --- ( 3484 - 1078 - 3100 - 3728 - 1101 )

499 606 546 449 564

2631 Ericsson Björn IK Pallas 26okt56 Köpenhamn/DEN 960630 VNM --- ( 3092 - 1044 - 3736 - 4124 - 865 )

428 583 688 512 420

2618 Karlsson Magnus Falu IK 14aug66 Nyköping 090607 VSM --- ( 2534 - 1104 - 3610 - 4176 - 976 )

327 624 660 520 487

(21)

2572 Martin Timo Nord-Upplands AIF 25apr67 Märsta 100925 KTL --- ( 2770 - 988 - 3087 - 5045 - 920 )

369 546 544 660 453

2563 Väisänen Kari IFK Tumba 7jul58 Nyköping 000910 VSM --- ( 3186 - 1083 - 2902 - 3371 - 1179 )

445 610 503 393 612

2496 Skalk Rolf Gefle IF 26dec56 Göteborg 990912 VSM --- ( 3102 - 1050 - 2339 - 4186 - 1118 )

429 588 382 522 575

2495 Roos Ola Mölndals AIK 20nov71 Ysiad 130915 VSM --- ( 3154 - 1167 - 3576 - 3619 - 674 )

439 667 652 432 305

2469 Magnusson Leif IFK Helsingborg 5maj60 Nyköping 000910 VSM --- ( 2915 - 1137 - 3465 - 3070 - 921 )

395 647 627 346 454

2465 Classon Tomas Huddinge AIS 27maj62 Eskilstuna 060923 VSM --- ( 3030 - 1082 - 2756 - 2696 - 1288 )

416 609 471 289 680

2428 Olovsson Tore IF Gute 27mar61 Visby 040705 KTL --- ( 4135 - 943 - 2740 - 2689 - 1057 )

619 516 468 288 537

2426 Reuss Peter Nyköpings BIS FI 29okt62 Nyköping 030608 KTL --- ( 3704 - 944 - 2952 - 2623 - 1125 )

539 516 514 278 579

2388 Fritz Peter IK Sisu 8sep74 Lekeryd 140831 VDM --- ( 2986 - 1216 - 2869 - 3459 - 795 )

408 700 496 407 377

(22)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M40 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

2386 Carlström Jonas Åhus Friidrottskl. 3apr68 Nyköping 090607 VSM --- ( 2854 - 1112 - 3098 - 3248 - 919 )

384 629 546 374 453

2360 Gustavsson Leif Lekeryd-SSK 21nov69 Lekeryd 100904 VSM --- ( 2602 - 1032 - 3078 - 3638 - 946 )

339 575 542 435 469

2360 Lindahl Dan IFK Lund 4apr60 Malmö/S 010915 VDM --- ( 3142 - 986 - 3046 - 3350 - 919 )

437 545 535 390 453

2342 Uhr Stefan IFK Mora 30okt63 Mora 050904 KTL --- ( 2669 - 1019 - 2565 - 4897 - 765 )

351 566 430 636 359

2338 Ekström Jöe Patric Järvsö IF 3nov63 Huddinge 050910 VSM --- ( 2577 - 1151 - 2494 - 3911 - 923 )

334 656 415 478 455

2309 Rosenlöf Peter IFK Lund 27jan64 Malmö/S 050814 VDM --- ( 1857 - 1160 - 3036 - 4709 - 672 )

206 662 532 605 304

2280 Arnerdal Henrik Ösmo Nynäs FIK 1nov74 Östhammar 130913 VSM --- ( 3303 - 881 - 2500 - 3533 - 1004 )

466 474 416 419 505

2279 Rostmark Patrik IFK Märsta 25apr67 Märsta 100925 KTL --- ( 2695 - 1159 - 3130 - 5350 - X )

356 661 553 709 0

2279 Salmi Juha Herrljunga SK 18okt69 Bottnaryd 100904 VSM --- ( 3143 - 1016 - 2763 - 2972 - 952 )

437 565 473 331 473

(23)

2251 Walther Anders Kungsängens SK 22jun64 Eksjö 070728 VSM --- ( 2238 - 904 - 2696 - 5244 - 730 )

274 489 458 692 338

2092 Nilsson Leif FK Athlet 1dec71 Malmö/K 120609 VDM --- ( 2455 - 923 - 2740 - 3727 - 768 )

312 502 468 449 361

2086 Lindén Björn Hammarby IF 7nov59 Nyköping 000910 VSM --- ( 2497 - 885 - 2807 - 3887 - 721 )

320 477 482 474 333

2028 Jergander Johan Ösmo Nynäs FK 3nov70 Östhammar 130913 VSM --- ( 3167 - 840 - 2470 - 2799 - 874 )

441 447 410 305 425

2016 Magnusson Thomas Mölndals AIK 23jun50 Göteborg 940903 VSM --- ( 1636 - 940 - 2362 - 4212 - 870 )

167 513 387 526 423

1980 Lindholm Gunnar Linden 18jun58 Huddinge 980627 VSM --- ( 2049 - 1033 - 3128 - 2950 - 637 )

240 576 553 328 283

1883 Evjen Urban Danderyds SK 26mar73 Östhammar 140913 VSM --- ( 2305 - 830 - 2387 - 3148 - 842 )

286 440 392 359 406

1877 Berkis Andris Danderyds SK 74 Östhammar 130913 VSM --- ( X - 897 - 2765 - 4220 - 821 )

0 484 473 527 393

1871 Lindkvist Torgny Wedevågs IF 2mar62 Eskilstuna 060923 VSM --- ( 2718 - 1081 - 1964 - 2253 - 796 )

360 608 303 222 378

(24)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M40 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

1854 Karlsson Roger IFK Tumba 23mar71 Moss/NOR 130628 VNM --- ( 3045 - 816 - 2183 - 2268 - 884 )

419 431 349 224 431

1822 Livemo Thomas Väskinde AIS 14apr69 Tingstäde 110925 KTL --- ( 2097 - 868 - 2420 - 2944 - 803 )

249 465 399 327 382

1810 Johansson Mikael Iggesunds SK 10nov65 Bollnäs 050514 KTL --- ( 2238 - 918 - 2546 - 3211 - 571 )

274 499 426 368 243

1795 Wibäck Johan Huddinge AIS 15apr71 Huddinge 111023 KTL --- ( 1886 - 881 - 2430 - 2778 - 844 )

211 474 401 302 407

1793 Frick Anders Heleneholms IF 19okt66 Malmö/K 080809 VDM --- ( 2274 - 761 - 2294 - 3258 - 785 )

280 394 372 376 371

1748 Heinonen John IFK Märsta 26jun65 Bottnaryd 080816 VSM --- ( 2246 - 866 - 2541 - 2731 - 649 )

275 464 425 294 290

1743 Lantz Fredrik Bottnaryds IF 3apr72 Bottnaryd 120915 VSM --- ( 1882 - 879 - 2445 - 3049 - 689 )

211 472 404 343 313

1705 Wallin Mikael Spårvägen FK 21jan63 Eksjö 070728 VSM --- ( 1679 - 1016 - 2184 - 2893 - 661 )

175 565 349 319 297

1608 Magnusson Mikael IFK Tumba 28jul66 Huddinge/SWE 060909 VNM --- ( 2066 - 755 - 1920 - 3261 - 676 )

243 390 293 376 306

(25)

1602 Larsson Tomas FGF Gotland 19jul74 Tingstäde 140810 KTL --- ( 1933 - 732 - 2276 - 3113 - 643 )

220 375 368 353 286

1585 Lindholm Jörgen IFK Lund 28mar57 Malmö/K 000902 KTL --- ( 1796 - 874 - 2165 - 2343 - 733 )

195 469 345 236 340

1575 Carlsson Leif Lekeryd-SSK 22aug66 Lekeryd 090521 KTL --- ( 2041 - 784 - 2215 - 2838 - 600 )

239 410 355 311 260

1512 Sundén Joakim Bottnaryds IF 22mar72 Bottnaryd 120915 VSM --- ( 2147 - 707 - 2050 - 2575 - 673 )

257 359 321 271 304

1475 Axelsson Sven-Erik IFK Lund 20jun63 Malmö/S 070811 VDM --- ( 2163 - 706 - 2084 - 2397 - 642 )

260 358 328 244 285

1458 Svensson Per Varbergs GIF 73 Varberg 130901 VDM --- ( 2135 - 798 - 2095 - 1760 - 674 )

255 419 330 149 305

1360 Arvidsson Johan Habo FIF-04 20dec67 Eksjö 070728 VSM --- ( 1725 - 745 - 1700 - 2589 - 620 )

183 384 248 273 272

(26)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M45 * * * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

3669 Jansson Kenneth Klippans FK 16nov49 Göteborg/SWE 920705 VEM --- ( 4344 - 1290 - 3890 - 3752 - 1386 )

740 820 805 500 804

3468 Leindahl Mikael GoIF Tjalve 10sep65 Bottnaryd 110827 VSM --- ( 4880 - 1057 - 3307 - 3712 - 1401 )

851 649 661 493 814

3335 Östlund Per Hässelby SK-FI 11maj61 Huddinge/SWE 060909 VNM --- ( 3482 - 1299 - 3912 - 3938 - 1082 )

564 827 811 532 601

3313 Öberg Lars-Göran Östhammar FI 19dec57 Nyköping 030608 KTL --- ( 4391 - 1151 - 3554 - 3465 - 1189 )

750 718 722 451 672

3271 Palmberg Bo Malmö AI 5mar51 Nyköping 000910 VSM --- ( 3950 - 1074 - 3792 - 3642 - 1212 )

659 662 781 481 688

3252 Ruus Åke Spårvägens FK 14sep53 Nyköping 020616 VSM --- ( 3692 - 1129 - 3654 - 3963 - 1170 )

607 702 747 536 660

3171 Fredriksson Stefan Södra Vi IF 26jan58 Södra Vi 050723 KTL --- ( 3206 - 1180 - 3741 - 4004 - 1100 )

508 739 768 543 613

3043 Nilsson Nils-Ivan IK Ymer 14jan43 Göteborg/SWE 920705 VEM --- ( 4416 - 884 - 2726 - 3704 - 1310 )

755 523 521 491 753

3038 Clason Tomas Huddinge AIS 27maj62 Bottnaryd 080816 VSM --- ( 4065 - 1085 - 2997 - 3130 - 1238 )

683 670 586 394 705

(27)

2973 Mäkinen Antero IFK Tumba 12jan51 Huddinge 980627 VSM --- ( 2974 - 1218 - 3834 - 3684 - 875 )

461 768 791 488 465

2971 Berg Christer Nyköpings BIS FI 25nov62 Bottnaryd 080816 VSM --- ( 3885 - 1216 - 2767 - 3200 - 1114 )

646 766 530 406 623

2865 Andersson Per Valö IK 25apr53 Nyköping 020616 VSM --- ( 3831 - 985 - 3314 - 3103 - 1052 )

635 597 663 389 581

2837 Rilegård Bengt Spårvägens FK 25sep67 Östhammar 140913 VSM --- ( 2367 - 1069 - 3071 - 4941 - 973 )

340 658 604 706 529

2819 Nilsson Göran Huddinge AIS 20maj56 Östhammar 010908 VSM --- ( 3669 - 957 - 3466 - 2691 - 1110 )

602 576 700 321 620

2708 Persson Torbjörn Tyresö FK 16dec59 Huddinge 050910 VSM --- ( 3158 - 1043 - 2590 - 3828 - 1034 )

498 639 488 513 570

2699 Eriksson Johan IFK Linköpings FK 19mar57 Bottnaryd 040925 VSM --- ( 3760 - 985 - 2535 - 3464 - 1012 )

621 597 475 451 555

2675 Mabon S Hunter Danderyds SK 11mar69 Östhammar 140913 VSM --- ( 2757 - 1165 - 2880 - 2990 - 1080 )

418 728 558 371 600

2663 Björk Kenneth Huddinge AIS 26maj56 Huddinge 040613 KTL --- ( 3070 - 872 - 3027 - 3893 - 1007 )

480 515 593 524 551

(28)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M45 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

2642 Welin Michael IFK Lidingö 10jan67 Östhammar 140913 VSM --- ( 3021 - 1002 - 3007 - 3720 - 898 )

471 609 588 494 480

2596 Wessely Herbert IFK Mora 1nov46 Göteborg 940903 VSM --- ( 3794 - 947 - 2822 - 2810 - 952 )

627 569 544 341 515

2594 Castor Gösta Klippans FIK 30jun48 Göteborg 960907 VSM --- ( 2508 - 1220 - 3020 - 3622 - 758 )

368 769 591 477 389

2589 Stålmarck Lars-HenrFK 013 Athletic 1jul53 Nyköping 000910 VSM --- ( 2345 - 971 - 3257 - 4497 - 760 )

336 586 649 628 390

2583 Jansson Kjell Valö IK 26feb46 Göteborg 950909 VSM --- ( 2798 - 1096 - 2902 - 3668 - 823 )

426 678 563 485 431

2576 Lind Tomas Ljungby FIK 14dec56 Östhammar 010908 VSM --- ( 2248 - 1018 - 3022 - 4558 - 789 )

316 620 592 639 409

2544 Rostmark Patrik IFK Märsta 25apr67 Märsta 130921 KTL --- ( 1892 - 1021 - 2784 - 4876 - 845 )

246 623 535 695 445

2521 Olofsson Tore FGF Gotland 27mar61 Visby 101002 KTL --- ( 3991 - 852 - 2413 - 2367 - 1141 )

668 500 446 267 640

2503 Wallin Mikael Spårvägen FK 21jan63 Huddinge 120428 KTL --- ( 2645 - 1143 - 2485 - 3770 - 821 )

395 712 463 503 430

(29)

2467 Ekström Jöe Patric Huddinge AIS 3nov63 Huddinge/SWE 090629 VNM --- ( 2401 - 1216 - 2277 - 3558 - 887 )

347 766 414 467 473

2443 Rosenlöf Peter Hörby AIF 27jan64 Malmö/S 120609 VDM --- ( 2046 - 991 - 3061 - 4137 - 772 )

277 601 601 566 398

2438 Eriksson Östen Valö IK 26aug56 Bottnaryd 040925 VSM --- ( 2705 - 1036 - 2749 - 3152 - 887 )

407 634 526 398 473

2431 Nordberg Hans Huddinge AIS 15apr65 Huddinge/J 130602 KTL --- ( 1753 - 1000 - 3164 - 3791 - 885 )

219 608 626 506 472

2416 Kok Kees IFK Märsta 23nov62 Märsta 100925 KTL --- ( 2621 - 992 - 2258 - 3220 - 1087 )

390 602 410 409 605

2379 Wikström Johan Ystads IF 68 Malmö/K 140802 VDM --- ( 2429 - 885 - 2947 - 3710 - 832 )

352 524 574 492 437

2359 Wihlborg Mats FGF Gotland 31jan64 Tingstäde 130907 KTL --- ( 2409 - 923 - 2805 - 3781 - 799 )

348 551 540 505 415

2273 Lindkvist Torgny Wedevågs IF 2mar62 Bottnaryd 110827 VSM --- ( 2992 - 1051 - 2248 - 2299 - 928 )

465 645 407 256 500

2262 Sjöberg Ulf (M50) IK Ymer FI 26okt61 Ryavallen 110702 KTL --- ( 3340 - 1070 - X - 3612 - 1068 )

535 659 0 476 592

(30)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M45 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

2198 Bonasin Dario IFK Växjö 15okt55 Bottnaryd 040925 VSM --- ( 1953 - 1025 - 2565 - 4149 - 564 )

258 626 482 568 264

2198 Edvardsson Svante Villstads GIF 11mar64 Bottnaryd 100904 VSM --- ( 2207 - 868 - 2405 - 3899 - 789 )

308 512 444 525 409

2182 Laszlo Andre IFK Lund 30apr55 Århus/DEN 040722 VEM --- ( 2655 - 905 - 2907 - 2113 - 861 )

397 539 564 226 456

2181 Björklund Jan-Erik IFK Göteborg 22okt51 Göteborg 970913 VSM --- ( 1482 - 1161 - 2840 - 2838 - 770 )

167 725 548 345 396

2112 Löfstedt Johan Huddinge AIS 25mar59 Huddinge 080809 KTL --- ( 2172 - 832 - 2342 - 3579 - 815 )

301 486 429 470 426

2070 Skagerling Ralph Tyresö FK 7aug63 Huddinge 110605 KTL --- ( 2209 - 881 - 2586 - 2880 - 777 )

309 521 487 352 401

2046 Arvidsson Pierre Lekeryd-SSK 69 Lekeryd 140831 VDM --- ( 1965 - 877 - 2625 - 3289 - 699 )

261 518 496 421 350

2044 Nicklasson Jörgen Södra Vi IF 5maj57 Södra Vi 050723 KTL --- ( 2529 - 837 - 2427 - 3168 - 672 )

372 489 450 400 333

2040 Johansson Kent Huddinge AIS 6jul53 Huddinge/SWE 980627 VNM --- ( 2188 - 789 - 2195 - 3500 - 821 )

304 454 395 457 430

(31)

2021 Glädje-Olsson Per-OIFK Mora 22nov57 Mora 050904 VDM --- ( 2586 - 844 - 2360 - 2680 - 762 )

383 494 434 319 391

1969 Wahlberg Magnus Nyköpings BIS FI 19aug61 Nyköping 090607 VSM --- ( 2897 - 858 - 2259 - 2217 - 723 )

446 504 410 243 366

1949 Nede Alf KF 013 Athletic 4feb53 Nyköping 000910 VSM --- ( 2311 - 826 - 2097 - 3300 - 689 )

329 481 372 423 344

1936 Broman Stellan Eksjö Södra IK 29dec56 Bottnaryd 040925 VSM --- ( 2227 - 929 - 2182 - 2700 - 705 )

312 556 392 322 354

1928 Jääskeläinen Jorma Gotland FGF 19aug62 Tingstäde 100816 KTL --- ( 2242 - 791 - 1880 - 3167 - 829 )

315 456 322 400 435

1901 Boström Georg Mälarhöjdens IK 24sep47 Göteborg 960907 VSM --- ( 2284 - 960 - 2428 - 1732 - 751 )

323 579 450 165 384

1880 Wiik Lars-Göran Varbergs GIF 67 Varberg 130901 VDM --- ( 1680 - 874 - 1862 - 3568 - 734 )

205 516 318 468 373

1869 Frick Anders Heleneholms IF 19okt66 Malmö/K 110730 VDM --- ( 2080 - 750 - 2242 - 3104 - 720 )

283 426 406 390 364

1705 Magnusson Mikael IFK Tumba 28jul66 Huddinge 140608 KTL --- ( 2181 - 720 - 2136 - 2617 - 632 )

303 405 381 309 307

(32)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M45 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

1677 Fyhr Lars Huddinge AIS 30jun62 Huddinge 110809 KTL --- ( 1285 - 871 - 2189 - 2407 - 723 )

129 514 394 274 366

1543 Olsson Bengt Järvsö IF 28nov59 Bollnäs 070512 KTL --- ( 1516 - 879 - 2081 - 2216 - 527 )

173 519 368 243 240

1244 Nilsson Jan Sälens IF 60 Mora 070902 VDM --- ( 1311 - 709 - 1336 - 1842 - 668 )

134 397 200 183 330

(33)

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

3741 Jansson Kenneth IFK Helsingborg 16nov49 Nyköping 000910 VSM --- ( 4945 - 1331 - 4187 - 3350 - 1727 )

820 827 721 459 914

3694 Holmström Björn Bellevue IK 13mar48 Huddinge/SWE 980627 VNM --- ( 4283 - 1351 - 4260 - 3540 - 1723 )

690 841 736 515 912

3674 Östlund Per Hässelby SK-FI 11maj61 Bottnaryd 110827 VSM --- ( 3787 - 1403 - 4510 - 4498 - 1453 )

593 878 789 666 748

3530 Hackenschmidt PeterJönköpings AIF 30sep43 Göteborg 960907 VSM --- ( 4250 - 1216 - 4066 - 3984 - 1554 )

683 744 696 598 809

3502 Ruus Åke Spårvägens FK 14sep53 Huddinge 040613 KTL --- ( 3989 - 1278 - 4426 - 4088 - 1405 )

632 788 771 591 720

3490 Riggberger Kenneth IK Pallas 15dec49 Malmö/K 000713 KTL --- ( 3656 - 1342 - 4538 - 4340 - 1300 )

567 834 795 637 657

3422 Palmberg Bo Malmö AI 5mar51 Östhammar 010908 VSM --- ( 4128 - 1083 - 4349 - 3593 - 1635 )

659 648 755 502 858

3339 Loo Bengt UF Contact 8jan62 Bottnaryd 120915 VSM --- ( 3900 - 1053 - 3330 - 5361 - 1417 )

615 627 544 826 727

3237 Westberg Jöran Hammarby IF FI 11maj47 Östhammar 010908 VSM --- ( 3499 - 1216 - 4605 - 3335 - 1357 )

537 744 809 456 691

(34)

KASTFEMKAMP

***************

* * * M50 * * forts. * ***************

Slägga Kula Diskus Spjut Vikt

3235 Clason Tomas Huddinge AIS 27maj62 Bottnaryd 120915 VSM --- ( 4160 - 1189 - 3327 - 3284 - 1629 )

666 724 544 447 854

3199 Nilsson Nils-Ivan IK Ymer 14jan43 Göteborg 950909 VSM --- ( 4600 - 984 - 3308 - 3332 - 1626 )

752 578 540 476 853

3178 Gustafsson Lars Säters IF 64 Östhammar 140913 VSM --- ( 3579 - 1230 - 3830 - 4008 - 1288 )

552 753 647 577 649

3102 Andersson Per Valö IK 25apr53 Århus/DEN 040722 VEM --- ( 4227 - 1056 - 3766 - 2905 - 1506 )

679 629 634 380 780

3071 Jakobsson Håkan FGF Gotland 16jul44 Göteborg 950909 VSM --- ( 3516 - 1095 - 3630 - 3768 - 1389 )

540 657 606 558 710

3048 Puisto Ove Västerås FIK 16dec45 Durban/SA 970725 VVM --- ( 3706 - 1200 - 4276 - 2804 - 1239 )

577 732 740 379 620

3029 Olsson Ulf IFK Södertälje 30jan57 Nyköping 090607 VSM --- ( 2744 - 1254 - 4048 - 3808 - 1262 )

391 771 692 541 634

2976 Mäkinen Antero IFK Tumba 12jan51 Nyköping 010616 KTL --- ( 2921 - 1274 - 3982 - 3110 - 1326 )

425 785 678 416 672

2907 Wessely Herbert IFK Mora 1nov46 Göteborg 960907 VSM --- ( 4158 - 1129 - 2952 - 2850 - 1380 )

665 681 468 388 705

Figure

Updating...

References

Related subjects :