• No results found

TU v Liberci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TU v Liberci"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

350 +-0,150,15 R100

R475

R580

R40

65°

185 260 60

100

270 20

20

20

20

120

R10

R10

R10

R10

30 75

195 +-0,20,2

506 +-0,30,3 4x M M12 - 6G

56 +-0,10,1

58

+ -0,1 0,1

4xM M10 - 6G 4x 90°

4xM M6 -6G

5 x45 5 x45

148 216 320

45°

620

D D

40 H7 30 H7

4x 15 H14

4x 9 H12 70

20

+ -0,02 0,02

20

+ -0,02 0,02

2 2 9

ŘEZ D-D

21,2911 523.0 002 Stejskal

Stejskal

19.5.2016 Ra 1,6

Ra 0,8 Ra 0,8

Ra 1,6 Ra 1,6

L K J H G F E D C A

B

M M

B A

C

D

E

F

G

H

J

K

L

16 15

14 13

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1

16 15

14 13

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2

----

1

Č.seznamu

Nový výkr.

Starý výkr. Schválil

Datum

ISO 2768-mK TOLEROVÁNÍ ISO 8015 PROMÍTÁNÍ

TU v Liberci

1:1

kg kg

Č. hm.

Mater.

Hr. hm.

Tř. odp.

PŘESNOST

Název

Čis.výkresu Typ c)

b) Rozm.-Polot.

Podpisy Index

Změna Pozn.

Datum Navrhl Kreslil Přezkoušel Technolog Normaliz.

Měřítko

Č.sestavy

a)

P25 - 640 x 340 ČSN 42 5310.11

DESKA ULOŽENÍ EL. MOTORU DP-PS-2016-009.00

1) NEKÓTOVANÁ SRAŽENÍ OHRANIT 0,4x45°

Ra 1,6 Ra 6,3

References

Related documents

Technolog Přezkoušel Kreslil Navrhl Datum Rozm.-Polot.. Index a)

[r]

Přezkoušel Kreslil Navrhl Datum

Zmena Datum Index Podpisy.

Zmena Datum Index Podpisy.

Zmena Datum Index Podpisy..

Zmena Datum Index Podpisy.

Navrhl Kreslil Kreslil Přezkoušel Technolog Normaliz.. Schválil Datum