Informationsbrev, månad år Störningsinformation september 2018

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation september 2018

Snart är det dags att börja förbereda för arbetet med att sänka ner järnvägen genom Hjärup under marknivå. Vi ska under november börja sätta upp stödmurar längs spåren, från

Jakriborgs norra del och ca. 200 meter norrut, mot Vragerupsvägen. Inför det arbetet gräver vi nu upp jord och forslar bort den, längs samma sträcka.

Trafik kommer inte att påverkas av det här arbetet.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov

Arbeten längs spåren vid norra Jakriborg

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagavägen 14, 23237 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :