Nya regler för europeiska småmål

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-01-25

Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson.

Nya regler för europeiska småmål

Enligt en lagrådsremiss den 19 januari 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalnings- föreläggande,

2. lag om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt småmåls- förfarande.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Emil Karlsson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :