• No results found

2 0 1 7 U n r a v e l l i n g t h e d u a l i t y o f C a r e g i v i n g h o o d | M i a W e n n e r b e r g

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2 0 1 7 U n r a v e l l i n g t h e d u a l i t y o f C a r e g i v i n g h o o d | M i a W e n n e r b e r g"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DOCTORAL THESIS

SAHLGRENSKA ACADEMY

2017

Unravelling the duality of Caregivinghood

How informal caregivers describe their situations when salutogenically approached

Mia Wennerberg

ISBN 978-91-629-0119-6 (PRINT) ISBN 978-91-629-0120-2 (PDF) Printed by Ineko AB, Gothenburg

Unravelling the duality of Caregivinghood | Mia Wennerberg

Caregiving at its best;

Mutual trust, love, balance and support in empowering surroundings.

(Grandchild and dementia affected grandfather. Author’s private photo, 2008)

SAHLGRENSKA ACADEMY

INSTITUTE OF HEALTH AND CARE SCIENCES

References

Related documents

Då alla fönster inte lämpar sig för utanpåliggande solskyddande markiser rekom- menderar vi att man istället monterar invändiga solskyddsgardiner typ Draper

[r]

Vi anser det vara av vikt att först och främst utveckla den diskussion om klassificeringen av studiens företag, som vi påbörjade i avsnittet urval i kapitel tre. Vi är väl medvetna

[r]

Förhållandet mellan en rektangel och en cirkel, i hvilken diametern är lm, är lika stort med produkten af basens och höjdens metertal samt förhållandet mellan 4 och n... Tiden

[r]

En situation där Bitcoin tar över som en global valuta skulle alltså kunna likna problemen guld hade när silver ”förbjöds”.. Guld gick inte att dela

Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv- och stålindustrin, och arbetar med att sprida kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter