Lean i mitt företag

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lean i mitt företag - vad innebär det?

Vill du få en tydligare bild av vad Lean Lantbruk är och hur det fungerar att arbeta med det i praktiken? Passa då på att gå på vår inspirationsträff! Du får träffa en erfaren lean- coach och en lantbrukare som har gått lean lantbruks 18-månaders program. Ta del av deras erfarenheter, få konkreta exempel från verkligheten och få tid att ställa dina frågor.

Vi vill framhålla att nu kan även företag med färre än fyra sysselsatta gå utbildningen.

Datum: Tisdagen 22 mars Tid: 13.00 – 15.30

Plats: Skråmered, Anders och Katarina Nilsson, Våxtorp

Lean-coacherna Emelie Oskarsson, Växa och Hanna Åström, Hushållningssällskapet Halland håller i träffen tillsammans med Anders Nilsson som äger och driver

Skråmered och som har genomgått Lean Lantbruks 18-månaders utbildning.

Vi bjuder på eftermiddagskaffe, och deltagandet på inspirationsträffen är gratis.

Anmäl dig senast den 19 mars till Emelie Oskarsson på tel. 0736-337280 eller via e-mail: emelie.oskarsson@vxa.se

Välkommen!

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :