Goda förutsättningar för

Full text

(1)

Ekonomiskt hållbar nötköttsproduktion

Pernilla Salevid, projektledare LRF i Jönköping

Hos Bernt Andersson, Ärnamåla, Korsberga

(2)

Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund

Goda förutsättningar för

nötköttsproduktion finns i vissa regioner i Sverige!

• Betesmarker

• Grovfoder / spannmål / annat foder

• Djurtradition

• Ersättningssystem för miljönytta Hur svårt kan det va´?

(3)

Resultat från Grön

Konkurrenskraft -nötkött 2012

(4)

Produktionsvolymen understiger importvolymen på nötkött

Källa: Jordbruksverket, 2013.

(5)

Claus Deblitz

Change in global cattle meat production

2009-2011 vs. 2000-2002 (Index)

Source: FAOStat 2013

Nov 2013 Global meat consumption, production and trade Page 5

(6)

Struktur

Källa: Jordbruksverket, 2013.

(7)

Ungnöt

Brasilien, 2008

(8)

Svensk ungnötsuppfödning bäst i daglig tillväxt men högst arbetskostnad, 2012

Källa: Agri Benchmark Beef, 2013.

Lantarbetarlön/alternativ kostnad (kr/tim)

Sverige2 225 Sverige1 220 Frankrike1 116

USA1 114

Tyskland2 104 Tyskland1 89 Irland1 78 Brasilien1 35

Polen 27

(9)

Intäkter och kostnader, 2012

Källa: Agri Benchmark Beef, 2013.

(10)

Vinst efter arbetsersättning i

ungnötsproduktion, kr/kg slaktad vikt, 2012

Källa: Agri Benchmark Beef, 2013.

mjölkrastjurar köttrasungnöt

mjölkrastjurar köttrasungnöt

(11)

Vinst efter arbetsersättning i

ungnötsproduktion, jämfört med gårdsstödets storlek

mjölkrastjurar köttrasungnöt

(12)

Dikor

Hos Anna

Krisoffersson, Klinten, Veberöd

(13)

Avvänjningsvikt

Källa: Agri Benchmark Beef, 2013.

(14)

Historiskt högt svenskt dikalvspris är ändå lägst…

Källa: Agri Benchmark Beef, 2013.

(15)

Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund

(16)

Vinst efter arbetsersättning i

dikalvsproduktion, kr per diko och år, 2012

Källa: Agri Benchmark Beef, 2013.

(17)

Sammanfattning

konkurrenskraft nötkött

☺ ☺

Produktion

Foderkostnad

Lönekostnad /timme

? ☺ ☺ ☺ ☺ Lönsamhet

(18)

Sid 18 | Lantbrukarnas Riksförbund

TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!

Pernilla Salevid 070 – 600 8253

(19)

Svenska slutuppfödare produktionseffektiva

Källa: Agri Benchmark Beef, 2013.

(20)

Svensk dikalvsproduktion kämpar mot höga kostnader - marken är en joker

Källa: Agri Benchmark Beef, 2013.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :