Kattunga kapell Pinegården

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

'''' ''' '

' ' ' ' ' '' ' '

' ' ' ''' '''

' ' '' '''' ''''

' '' ' ' ' ''''

' ' ' ' ' ' '' ' ' '' ''

' ''''

'''''''''

'' '' '' ''

''''''''' '' '' '' ' '' ' '''' '' '' '' '''''''''''''''''' '' '' '' '''''''''''''''''''''' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''''''''''''''''''''''''''''

ð

Kattunga kapell Pinegården

Kronogården

Stommen

Reutershov

Viskan

Bäckäng

4:3 3:1 6:1 7:2 1:5 7:6 8:2 3:1

3:3 3:5

3:7

3:1

4:2 4:2

4:3

4:9 7:2

6:1 6:3

8:7 7:7 7:3

8:15

10:1

4:16 7:10

7:22 4:14

4:15 4:13

7:18 7:13 4:10 7:20

7:12

7:15

8:11

100 0 100 200 300 400 500 Meters

N

ð Vattentäkt Vattenskyddsområde

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Vattentäktszon

Bilaga 4

Vattenskyddsområde Björketorp vattentäkt Marks kommun

Skala 1:5000 2007-11-27

SWECO projektnr. 1310581.740 Konstr: HSTE

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2007-11-27.

Tertiär skyddszon

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :