Valberedningen föreslår årsstämman i april 2021, besluta •

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Förslag från valberedningen gällande arvoden och ersättningar

Valberedningen föreslår årsstämman i april 2021, besluta

• att procentsatserna kopplat till prisbasbeloppet för aktuellt år avseende nedanstående arvoden är oförändrade

Till ordförande utgår en ersättning om 75 % Till vice ordförande utgår en ersättning om 45 % Till övriga ledamöter utgår en ersättning om 35 %

• att ersättning för sammanträde är oförändrad

Förtroendevalda erhåller ersättning för sammanträden med 250 kronor/timma i samband med sammanträden som är kopplade till uppdraget. Ersättningen är generellt och gäller samtliga förtroendevalda. I sammanträdestid skall också eventuell restid räknas in.

Ersättningen utgår med högst 8 timmar/dag. Gäller även digitala möten.

(Utöver denna ersättning utgår ingen ersättning för exempelvis förlorad arbetstid eller inkomst).

Valberedningen

Jan Andersson, Ordförande

Birgitta Söderberg Jan Björklund

Jessica Larsson Kenneth Eriksson

Lars-Erik Gadde Carina Dannevik

Roland Joelsson Anna Johansson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :