Magnus Hillborg <magnus.hillborg@malmo.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Magnus Hillborg <magnus.hillborg@malmo.se>

Till: Kulturförvaltningen Postlista Kulturkansliet <registrera.kf.kansli@malmo.se>

CC: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>

Magnus Hillborg <magnus.hillborg@malmo.se>

Kristina Andersson <kristina.andersson@malmo.se>

Ärende: Expediering av stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-16 § 125 "Remiss från kulturnämnden - Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020, KN-2019-1093"

Datum: 2019-05-23 15:30:36

Till kulturnämnden för diarieföring, KN-2019-1093

Expediering av stadsbyggnadsnämndens 2019-05-16 § 125 "Remiss från kulturnämnden - Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020, KN-2019-1093", protokollsutdrag,

tjänsteskrivelse samt yttrande.

Med vänliga hälsningar Magnus Hillborg Nämndsekreterare

Malmö stad

Stadsbyggnadskontoret, Juridik och kansli Tel. 040- 34 35 22

Besöksadress: August Palms plats 1, 211 52 Malmö

Postadress: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, 205 80 Malmö

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :